���������������� - لیست آثار

English for the Students of Humanities (Literature and Languages, Art, Architecture)

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : Hadi Farjami

جغرافیای شهری ایران

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : پروانه شاه حسینی

نهضت امام حسین (ع) و قیام کربلا

نویسنده : غلامحسین زرگری نژاد

ناشر : سازمان سمت

La Grammaire Française: Nom et Adjectif(Une étude contrastive sur le nom et l'adjectif person

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : مهری بهرام بیگی

فناوری های نوین ارتباطی و اطلاعاتی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : مسعود کوثری

ادیان هند

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : محمدجواد شمس

مدیریت تولید و عملیات

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : سید عباس کاظمی

English for Students of History

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : سیدمحمد صفوی

مبانی ژئومورفولوژی رودخانه ای

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : رو چارلتون

نظام های همکاری در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : نرگس نشاط

English for the students of Energy Engineering

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : Vahid Mohammadpour Karizaki

ارزیابی اقتصادی طرح ها

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : امیرحسین مزینی

English for the Students of Nutrition

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : A. Djazayery

البلاغة الجدیدة

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : محمد خاقانی‌اصفهانی

مبانی نظری تبیین و تحلیل سیاست خارجی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : حمیرا مشیرزاده

درآمدی به جامعه شناسی اسلامی (1)

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : رحمت الله صدیق سروستانی

مبادی فقه شافعی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : فرزاد پارسا

تاریخ‌ نگاری در قرن بیستم

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : گئورگ ایگرس

آمار و روشهای کمی در کتابداری و اطلاع‌ رسانی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : علیرضا هویدا

ENGLISH for the Students of Human Geography

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : محسن کریمیان عظیمی

درآمدی بر نمایش درمانی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : سالوو پیتروسلا

اقتصاد کار و نیروی انسانی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : حسن سبحانی

English for the Students of Geology

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : میرجلیلی

روانشناسی سالمندی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : عبدالله معتمدی

مبادی اصول فقه شافعی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : سیدنوید نقشبندی

English for the Students of Veterinary Medicine

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : Alireza Ahamdi

آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن( جلد اول)

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : ع‍ل‍ی‍رض‍ا اع‍راف‍ی‌

فیزیولوژی ورزشی عصبی ـ عضلانی پیشرفته

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : فیلیپ.اف گاردینر

ادیان و مذاهب در ایران باستان

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : کتایون مزداپور

مدیریت کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : عبدالحسین فرج پهلو