زبان - لیست آثار

ENGLISH for the Students of Human Geography

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : محسن کریمیان عظیمی

English for the Students of Geology

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : میرجلیلی

English for the Students of Veterinary Medicine

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : Alireza Ahamdi

دستور زبان مقایسه‌ ای فرانسه و فارسی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : محمدجواد کمالی

Literary Prose: A Selection

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : هوشنگ هنرور

درآمدی بر تاریخ و فرهنگ روسیه

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : ناهیده کلاشی

آزمایشگاه زبان فارسی (1)

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : زهرا ابوالحسنی‌چیمه

English for the Students of Rehabilitation Science

نویسنده : رضا دیداری

نویسنده : رضا دیداری

English for the Students of Emergency Care

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : نسرین شکرپور

Lecture et traduction de textes islamiques (de sources différentes)

نویسنده : افضل وثوقی

ناشر : سازمان سمت

English for the Students of Industrial Engineering Book 1: Industrial Technology

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : محمد فلاحی مقیمی

Histoire de la littérature française: XXesiècle

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : Roya Letafati

English for the Students of Building Construction : Public Works

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : عباس پیشداد

درباره تاریخ ادبیات

نویسنده : توسعه علوم انسانی

نویسنده : جمعی از نویسندگان

English for the Students of Clinical Psychology (I)

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : محمد عباس نژاد

English for the Students of Psychology

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : رضا پیشقدم

تاریخ زبان شناسی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : پیتر آ. ام. سورن

English for the Students of Microbiology

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : میترا احمد سلطانی

English for the Students of Economics

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : ‎ELAHEH SOTOUDEH NAMA

زبان زنده

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : لورا اهرن

General English for the Students of Applied Science and Technology

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : Jamaloddin Jalalipour

نگارش مقدماتی زبان فارسی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : غلامحسین غلامحسین زاده

English for the Students of Health Care Management (II)

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : Faramarz Aminlari

Traduction de textes scientifiques et techniques français - persan

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : نگین بازرگان دیلمقانی

مختارات من روائع الادب العربی (3): فی العصر الاموی

ناشر : سازمان سمت

مترجم : سید محمد حسینی

تاریخ و تطور علوم بلاغت

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : شوقی‌ ضیف‌

نمود فعل (قواعد و کاربرد)

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : حسن زهرایی

درآمدی بر ادبیات تطبیقی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : المیرا دادور

فرهنگ توصیفی اصطلاحات آموزش زبان

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : روح‌الله رحمتیان