������������ �� ���������������� - لیست آثار

ارزیابی اقتصادی طرح ها

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : امیرحسین مزینی

اقتصاد کار و نیروی انسانی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : حسن سبحانی

بانکداری تطبیقی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : ابراهیم رضایی

اقتصاد ریاضی با رویکرد ایستایی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : فرخنده جبل‌ عاملی

ابعاد اساسی در اخلاق و اقتصاد

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : یدالله دادگر

اقتصاد خرد(جلد سوم)

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : مرتضی عزتی

ارزیابی اقتصادی طرحها

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : امیرحسین‌ مزینی

اقتصاد بخش عمومی (1)

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : احمد جعفری صمیمی

مدیریت مالی ( جلد اول )

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : ریموند پی. نوو

اقتصادسنجی (1)

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : مسعود درخشان

برنامه‌ ریزی اقتصادی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : زهرا افشاری

اقتصاد بین الملل

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : علیرضا رحیمی بروجردی

اقتصاد رسانه

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : میثم موسایی

سیر اندیشه اقتصادی متفکران مسلمان

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : محمدرضا یوسفی

اقتصاد کلان دینامیک

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : ابراهیم گرجی

تحلیل اقتصادی آموزش

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : وحید مهربانی

اقتصاد سنجی داده های تابلویی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : زهرا کرمی تکانلو

نظریه بازیها و کاربردهای آن

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : قهرمان عبدلی

اقتصاد منابع تجدید شونده

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : مجید احمدیان

نظریه بازار و کاربرد آن برای منابع انرژی پایان پذیر

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : م‍ج‍ی‍د اح‍م‍دی‍ان‌

اقتصاد کلان دینامیک

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : ابراهیم گرجی

English for the Students of Economics

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : الهه ستوده نما

English for the Students of Accounting (I)

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : داوود اقوامی

اقتصاد ریاضی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : علی سوری

اقتصاد کشاورزی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : نعمت الله اکبری

خدمات مالی اسلامی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : محمد عبید‌الله

اقتصاد شهری

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : نعمت الله اکبری

ملاحظات اسلامی در روابط تجاری مسلمانان

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : هادی غفاری

بازار - دولت

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : احمد توکلی

مدیریت مالی نوین (جلد اول)

نویسنده : رندلف وسترفیلد

مترجم : علی جهانخانی