�������� ������������ �� ������������ - لیست آثار

مدیریت تولید و عملیات

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : سید عباس کاظمی

روانشناسی سالمندی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : عبدالله معتمدی

آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن( جلد اول)

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : ع‍ل‍ی‍رض‍ا اع‍راف‍ی‌

مدیریت آموزشی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : وین ک. هوی

روان شناسی صنعتی-سازمانی(جلد دوم)

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : مایکل جی. آمود

طراحی آموزشی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : هاشم فردانش

مهارتهای زندگی دانشجویی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : محمدرضا کرامتی

بودجه ریزی عمومی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : عادل آذر

ماهیت تصمیم‌ گیری

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : گراهام الیسن

مبانی طراحی آموزشی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : داریوش نوروزی

English for the Students of Educational Planning and Curriculum

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : Koosha‬‏‫‬‏, Mansour‬

مدیریت منابع انسانی در صنعت گردشگری و مهمان نوازی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : ابوالفضل تاج‌زاده‌نمین

برنامه ریزی استراتژیک در سازمانهای آموزشی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : محمدرضا کرامتی

English for the Students of Educational Administration

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : Mansour Koosha

قصه گویی در کلاس درس

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : آلیسون داویس

آزمون مجذور کای (x ^ 2)

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : علی عسگری

سازماندهی و طراحی ساختار

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : علی‌ اصغر پورعزت

روش سنجی و کارسنجی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : جلال حقیقت‌منفرد

برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : نظام الدین فقیه

سلامت روانی زنان

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : سارا ای رومنز

مسئولیت پذیری اجتماعی سازمانی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : رضا شافعی

روانشناسی رشد (1)

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : س‍وس‍ن‌ س‍ی‍ف‌

سازمان و قوانین آموزش و پرورش ایران

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : احمد صافی

مقدمه‌ ای بر نظریه های اندازه‌ گیری

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : مری جی . آلن

مدیریت بازاریابی

ناشر : سازمان سمت

مترجم : احمدروستا

تاریخ آموزش و پرورش ایران

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : کمال درانی

راهنمای تدریس در دانشگاهها

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : دبلیو. آر. میلر

ارزشیابی آموزشی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : عباس بازرگان

English for the Students of Insurance Management

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : Davar Venouss

مدیریت رفتارهای سیاسی در سازمان

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : علی رضائیان