علم اطلاعات و مطالعات کتب درسی - لیست آثار

آمار و روشهای کمی در کتابداری و اطلاع‌ رسانی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : علیرضا هویدا

آمار در علم سنجی و علم اطلاعات و دانش شناسی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : پرویز نصیری

کتاب الکترونیکی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : فاطمه فهیم‌نیا

کتابخانه و کتابداری

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : علی‌ مزینانی‌

به سوی جوامع دانایی‌ محور

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : گزارش جهانی یونسکو

راهنمای استفاده از رده‌ بندی کنگره (جلد اول)

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : فاطمه مرتضایی فرد

مواد و خدمات کتابخانه‌ ای برای بزرگسالان نوسواد

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : زهره میرحسینی

ادبیات کودکان و نوجوانان و ترویج خواندن

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : ث‍ری‍ا ق‍زل‌ ای‍اغ‌

کتابخانه‌ های دیجیتال

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : مهدی علیپور حافظی

آشنایی با اطلاعات و ارتباطات

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : محسن نوکاریزی

آشنایی با ویراستاری و نشر

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : عبدالحسین آذرنگ

مرجع‌ شناسی عمومی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : محمود شمس‌ بد

مبانی فناوریهای اطلاعاتی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : جعفر مهراد

طراحی و مدیریت وب کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : سعید اسدی

مدیریت کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : عبدالحسین فرج پهلو

مبانی و روش های آموزش سواد اطلاعاتی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : زهره میرحسینی

اخلاق حرفه ای در کتابداری و اطلاع رسانی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : احد فرامرزقراملکی

نگارش و تهیه ملحقات کتاب درسی دانشگاهی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : مری الن لپیونکا

مقدمه‌ ای بر شیوه طراحی و تألیف کتاب درسی دانشگاهی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : محمد آرمند

راهکارهای مسائل مدیریت در خدمات اطلاعاتی و علم‌ سنجی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : کریستین ارکهارت

راهنمای عملی ویرایش 22 رده‌ بندی دهدهی دیویی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : سانجی کی. کاشیک

مقدمه‌ ای بر علم اطلاعات و دانش‌ شناسی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : احمد شعبانی

مبانی نشر کتاب

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : عبدالحسین آذرنگ

پایان‌ نامه و رساله دانشگاهی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : غلامرضا فدائی

روش تحقیق در علم اطلاعات و دانش شناسی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : یزدان منصوریان

مدیریت پیایندها برای کتابداران

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : اسکات میلارد

اقتصاد دانش

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : دیوید رونی

نمایه های تخصصی الکترونیکی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : عبدالرضا نوروزی‌ چالکی

پژوهش و نگارش کتاب درسی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : یان میک