علم اطلاعات و مطالعات کتب درسی - product_lbl_contents_list

ذخیره و بازیابی اطلاعات

سازمان سمت

shop_lbl_price_min_max payment_lbl_currency

English for the Students of Library and Information Science (1)

سازمان سمت

shop_lbl_price_min_max payment_lbl_currency

مبانی شبکه و سخت افزار

سازمان سمت

shop_lbl_price_min_max payment_lbl_currency

ترسیم نقشه های علمی

سازمان سمت

shop_lbl_price_min_max payment_lbl_currency

مقدمه‌ای بر شناخت اسناد آرشیوی

سازمان سمت

shop_lbl_price_min_max payment_lbl_currency

پژوهش و نگارش کتاب درسی

سازمان سمت

shop_lbl_price_min_max payment_lbl_currency

نمایه های تخصصی الکترونیکی

سازمان سمت

shop_lbl_price_min_max payment_lbl_currency

مبانی و روش های آموزش سواد اطلاعاتی

سازمان سمت

shop_lbl_price_min_max payment_lbl_currency

مبانی نشر کتاب

سازمان سمت

shop_lbl_price_min_max payment_lbl_currency

پایان‌ نامه و رساله دانشگاهی

سازمان سمت

shop_lbl_price_min_max payment_lbl_currency

اقتصاد دانش

سازمان سمت

shop_lbl_price_min_max payment_lbl_currency

مبانی فناوریهای اطلاعاتی

سازمان سمت

shop_lbl_price_min_max payment_lbl_currency

مدیریت پیایندها برای کتابداران

سازمان سمت

shop_lbl_price_min_max payment_lbl_currency

آشنایی با ویراستاری و نشر

سازمان سمت

shop_lbl_price_min_max payment_lbl_currency

آشنایی با اطلاعات و ارتباطات

سازمان سمت

shop_lbl_price_min_max payment_lbl_currency

مرجع‌ شناسی عمومی

سازمان سمت

shop_lbl_price_min_max payment_lbl_currency

کتابخانه‌ های دیجیتال

سازمان سمت

shop_lbl_price_min_max payment_lbl_currency