0 امتیاز
0 نفر

جامعه‌ شناسی کار و شغل

نوع اثر : کتاب

ناشر : سازمان سمت

نویسنده :

قیمت نسخه چاپی : 8,500 تومان

تعداد صفحات نسخه چاپی : 315

رده بندی کنگره : ‏‫‭‭‬‭HD۶۹۵۵‏‫‬‭/ت۹ج۲ ۱۳۹۲

رده بندی دیویی : ۳۰۶/۳۶‬

شماره کتابشناسی ملی : ۲۴۷۵۱۵۹

شابک : 9789645305824

سال نشر : 1389

کد گروه پژوهشی : 30

کد کتاب : 0162

برچسب ها: علوم اجتماعی

خلاصه اثر

حیات انسان در جامعه با کار عجین شده است. جانداران دیگر زندگی خود را مدیون مواهب طبیعت و غرایز خویش اند و بدون تفکّر و تلاش ویژه و با استفاده مستقیم از مواهب طبیعت زندگی می کنند؛ امّا انسان، تنها در دورانی کوتاه از تاریخ در وضعیت صرفاً طبیعی زیسته و به سدّ جوع قناعت کرده است.
بشر از همان سپیده دم تاریخ، با به کارگیری هوش و آگاهی و فعالیت های پیچیده مغزی خویش به ابزارسازی پرداخته و مادّه و طبیعت را به خدمت خود درآورده است. او به آنچه مستقیم در دسترس داشته اکتفا نکرده، بلکه همواره در تلاش و تکاپو و جستجو بوده است تا با استفاده از آنچه در دسترس دارد به آنچه در دسترس ندارد اما نیاز به آن را احساس می کند دست یابد و بدین ترتیب کار وی هر روز پیچیده تر شده و از مرحله طبیعی و غریزی بیشتر فاصله گرفته و جنبه «فرهنگی» یافته است.
«مصنوعات» و ساخته های دست بشر، هر روز بیش از پیش او را از محیط طبیعی دور، و در تاروپود ساخته های خود وی گرفتار کرده است.

کتاب دیجیتال

4,000 تومان

حجم : 2.5 مگا بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 323

کاربر گرامی، برای مطالعه این کتاب ابتدا می بایست نرم افزار کتابخوان انتشارات سمت را دانلود و نصب نمایید.جهت دریافت بر روی لینک زیر کلیک کنید.
دریافت نسخه iOS دانلود نسخه اندروید

موضوعات

فهرست

درآمدی بر ویرایش دهم
پیشگفتار
بخش اول: کار چیست؟
فصل اول:موضوع و قلمرو جامعه شناسی کار
موضوع جامعه شناسی کار
کار و عمل
استثمار و از خودبیگانگی
نظرگاههای مختلف در مورد کار
کار با توجه به نیازها
کار و غیرکار
نقش گروه کار
کار و تقید
رابطه کار و آزادی
جامعه شناسی کار و روابط محیط کار
جامعه شناسی سازمانها و گروههای کار
جامعه شناسی روابط انسانی
فصل دوم: روشهای تحقیق در جامعه شناسی کار و شغل
آیا جامعهشناسی کار روش ویژهای دارد؟
اسلوب، فن و روش
سنجش، نظم و مفاهیم
انواع مشاهده
ابزارهای مشاهده
سنجشهای مقدماتی
صور بررسی
پیش بینی و آزمایش
فصل سوم: رابطة جامعه شناسی کار با سایر علوم اجتماعی
تکنولوژی
روابط تکنولوژی و جامعهشناسی
تأثیر تکنولوژی اطلاعات بر اشتغال
بخش دوم: ویژگیها و ابعاد مختلف کار صنعتی
فصل چهارم: ویژگیهای کلی کار در عصر جدید
کار و سرمایه
مدیریت علمی
مکتب روابط انسانی
مارکس و از خودبیگانگی
بررسیهای تجربی دربارۀ از خودبیگانگی
کار و فراغت
نتیجه
فصل پنجم: روان شناسی اجتماعی کار صنعتی (مسائل رفاهی کارگران و رضایت شغلی)
برخی نظریه ها و الگوهای رضایت از کار
بینشها و مبانی نظری رضایت از کار
عوامل رضایت و عدم رضایت کارگران
بررسی «سهم» عوامل مختلف در رضایت عمومی
بررسی «نارساییهای موجود»
تأثیر عوامل غیرمستقیم بر رضایت کارگر
روشهای بررسی وجوه مختلف رفاه، رضایت شغلی، و کیفیت زندگی شغلی
نتیجه
بخش سوم: فعالیت و اشتغال
فصل ششم: جمعیت فعال و نظریة اشتغال
شکل اشتغال و صور طبقهبندی آن
نظریة اشتغال
فصل هفتم: فعالیت و اشتغال در ایران
تحول فعالیت و اشتغال در سرشماریهای مختلف
ساخت جمعیت و جمعیت فعال
رشد جمعیت وتأثیر آن بر اشتغال
مهاجرت و آثار آن بر اشتغال در شهر و روستا
افزایش جمعیت غیرفعال و رشد بیکاری
توزیع نیروی انسانی شاغل در بخشهای مختلف اقتصادی
وضعیت سواد شاغلین
دورنمای جمعیت، جمعیت فعال، اشتغال و بیکاری در برآوردهای جدید
ورای آمارها و مفاهیم معمولی و رسمی
فصل هشتم: بخش نوین و بخش غیرمتشکل فعالیت و تأثیرآن بر اشتغال
رشد کارگران صنعتی و تحول قشر کارگر در ایران
وضعیت کارگاههای صنعتی در ایران
نقش بخش غیرمتشکل در اشتغال
وضعیت کارگاههای کوچک در تهران
نتیجه
فصل نهم: تحولات صنعتی و آیندة کار
تأثیر علم و تکنولوژی
تحول کار در آینده
منابع و مآخذ

محصولات مشابه

بیشتر