0 امتیاز
0 نفر

اقتصاد کشاورزی

نوع اثر : کتاب

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : ,

قیمت نسخه چاپی : 9,000 تومان

تعداد صفحات نسخه چاپی : 265

رده بندی کنگره : ‏‫‭HD۱۴۱۵‭/‮الف‬۷‮الف‬۷ ۱۳۹۱‬

رده بندی دیویی : ۳۳۸/۱‬‬

شماره کتابشناسی ملی : ۳۱۰۹۰۹۳

شابک : 9789645308450

سال نشر : 1391

کد گروه پژوهشی : 6

کد کتاب : 1657

خلاصه اثر

مطابق نظریه آرتور لوئیس با عنوان «توسعه اقتصادی با عرضه نامحدود نیروی کار» برای تحقق رشد اقتصادی، منابع باید از بخش سنتی به مدرن انتقال یابند. مطابق نظر اکثر تحلیل گران این دو بخش به ترتیب معادل کشاورزی سنتی و صنعت فرض و موجب می شود که توسعه اقتصادی را صرفاً در صنعت ببینند. اما بررسیهای عمیق تر موجب شناخت و درک درست تری از ارتباط بین بخشهای کشاورزی و صنعت شده است. به طوری که در اواسط دهه 1960 عنوان شد که هر گونه رکودی در رشد بخش کشاورزی سبب رکود در رشد صنعت خواهد شد و این خود، موجب افتادن در دام تعادلی سطح پایین می شود. اما درباره نقش کشاورزی در توسعه اقتصادی مطابق نظر جانستون و ملور بخش کشاورزی به عنوان نیروی محرکه رشد اقتصادی در مراحل اولیه توسعه دانسته شده و در مراحل بعدی رشد هم برای بخش کشاورزی نقشهای گوناگون تأمین درآمد، ایجاد اشتغال، تأمین خوراک، ایجاد بازار و ارزآوری در تغییر ساختار اقتصاد کشورهای جهان سوم در نظر گرفته می شود.

این کتاب فقط از طریق گوشی های هوشمند مجهز به سیستم عامل اندروید و در نرم افزار کتابخوان سمت قابل مطالعه است.

پی دی اف

4,500 تومان

حجم : 6.5 مگا بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 293

موضوعات

فهرست

پیشگفتار
مقدمه
فصل اول: توسعه اقتصادی و جایگاه کشاورزی
فصل دوم: اقتصاد تولید کشاورزی
فصل سوم: تجزیه و تحلیل کاربرد توابع تولید در بخش کشاورزی
فصل چهارم: برنامه ریزی خطی و کاربرد آن در بخش کشاورزی
فصل پنجم: عرضه محصولات کشاورزی
فصل ششم: تقاضا برای محصولات کشاورزی
فصل هفتم: قیمت گذاری
فصل هشتم: بازار محصولات کشاورزی
فصل نهم: نظامهای بهره برداری و شیوه های تولید در کشاورزی
فصل دهم: نقش تکنولوژی در بخش کشاورزی
فهرست منابع

محصولات مشابه