5 امتیاز
1 نفر

تاریخ اندلس

از آغاز تا عصر ملوک الطوایف

نوع اثر : کتاب

ناشر : سازمان سمت

نویسنده :

مجموعه اثر : -

قیمت نسخه چاپی : 13,000 تومان

تعداد صفحات نسخه چاپی : 256

رده بندی کنگره : ‏‫‬‭DP۱۰۲‏‫‬‭/ر۹ت۲ ۱۳۹۶

رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۹۴۶/۰۲

شماره کتابشناسی ملی : ۴۶۷۹۲۴۰

شابک : ‭978-600-02-0424-2

سال نشر : 1396

کد گروه پژوهشی : 2068

خلاصه اثر

تاریخ شبه جزیرۀ ایبری شامل اسپانیا و پرتغال کنونی به هزارۀ سوم پیش از میلاد مسیح می رسد. مسلمانان پس از پایان فتح مغرب و استقرار در آن سرزمین، در سال 92ق وارد این شبه جزیره شدند؛ سرزمینی که بعداً اندلس نام گرفت.

پیش از ورود مسلمانان، قومی به نام گوت در این سرزمین حکومت می کردند. نظام حکومتی گوت ها پادشاهی و به صورت انتخابی و در واقع نوعی حکومت نخبگان بود و اشراف و روحانیون طبقات ممتاز جامعه بودند و از امتیازات ویژه ای برخوردار.

گوت ها مسیحی و پیرو مذهب کشیشی به نام آریوس و در تعارض با دستگاه کاتولیک روم بودند. اما یک قرن پس از تأسیس حکومت، بنابر ملاحظاتی از این مذهب دست کشیدند و به مذهب کاتولیک درآمدند و به این ترتیب پادشاهی گوت از حمایت روم و قلمرو پاپ برخوردار شد و به تدریج به یکی از دژهای استوار آیین کاتولیک تبدیل شد.

این کتاب فقط از طریق گوشی های هوشمند مجهز به سیستم عامل اندروید و در نرم افزار کتابخوان سمت قابل مطالعه است.

متنی

6,500 تومان

حجم : 2.2 مگا بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 221

موضوعات

فهرست

فصل اول: اندلس، پیش از ورود مسلمانان و فتح آن
اهداف یادگیری
آنچه در این فصل می خوانیم
شبه جزیرة ایبری از قدیم ترین ایام تا فتح مسلمانان
پیشینة قوم گوت و نحوة تسلط آنها بر شبه جزیره
اوضاع شبه جزیره در روزگار گوت ها
فتح مسلمانان
شبه جزیره پس از فتح
خلاصة فصل
فصل دوم: دورۀ والیان
اهداف یادگیری
آنچه در این فصل می خوانیم
مقدمه
تکمیل فتح
انتقال پایتخت از اشبیلیه به قرطبه
مقدمة جنگ های مسلمانان در آن سوی پیرنه
آغاز نبرد با فرنگان در آن سوی پیرنه؛ شکست تولوز
هجوم گسترده به شمال و پیشروی در قلب اروپای غربی
ولایت های کوتاه مدت
آغاز خصومت میان قیسی ها و یمنی ها
واقعة بلاط الشهداء یا جنگ تور و پواتیه
آغاز نزاع های داخلی اندلس
1- نزاع های عربی ـ بربری
2- نزاع های عربی ـ عربی (بلدی ـ شامی)، سقوط ناربُن
استقرار شامیان در مناطق مختلف
3- نزاع های عربی ـ عربی (قیسی ـ یمنی)
پایان عصر والیان
همسایگان شمالی
اوضاع سیاسی ـ اداری
ترکیب جمعیتی و اوضاع اجتماعی
1- مسلمانان
2- مسیحیان (مستعربان یا عجم اندلس)
3- یهودیان
اوضاع علمی ـ فرهنگی
خلاصة فصل
فصل سوم: دورۀ امویان
اهداف یادگیری
آنچه در این فصل می خوانیم
مقدمه
عصر امارت: تأسیس، تثبیت، فراز و نشیب
1- عبدالرحمان بن معاویه (عبدالرحمان داخل) (138 ـ 172ق/756 ـ 788م)
2- هشام بن عبدالرحمان (هشام اول) (172 ـ 180ق/ 788 ـ 796م)
3- حَکَم بن هشام (حکم اول) (180 ـ 206ق/796 ـ 822م)
4- عبدالرحمان بن حکم (عبدالرحمان اوسط) (206 ـ 238ق/822 ـ 852م)
5- محمد بن عبدالرحمان اوسط (238 ـ 273ق/852 ـ 886م)
6- منذر بن محمد بن عبدالرحمان (273 ـ 275ق/886 ـ 888م)
7- عبدالله بن محمد بن عبدالرحمان (275 ـ 300ق/888 ـ 912م)
عصر خلافت: اوج قدرت
8- عبدالرحمان بن محمد (عبدالرحمان ناصر) (300 ـ 350ق/912 ـ 961م)
9- حَکَم بن عبدالرحمان (حَکَم المستنصر) (350 ـ 366ق/961 ـ 976م)
10- هشام بن حکم (هشام المؤید) (366ـ عزل 399ق/976ـ1008م)
اوضاع علمی ـ فرهنگی در عصر امویان
عصر عامری: تداومِ قدرت، آغاز اضمحلال
محمد بن ابی عامر (منصور) (367 ـ 392ق/977 ـ 1002م)
عبدالملک بن محمد (مظفر) (392 ـ 399ق/1002 ـ 1007م)
عبدالرحمان بن حمد (شانجول) (ربیع الأول تا جمادی الأول 399ق/1009م)
عصر فتنه: اضمحلال
دورة نخست: رقابت چند امیر اموی (399 ـ 407ق)
دورة دوم: قدرت یافتن بربرهای بنی حمود (407ـ414ق/1016ـ1023م)
دورة سوم: بیعت با چند اموی دیگر (از سال 414ـ422ق/1023ـ1030م)
خلاصة فصل
منابع و مآخذ
نمایه اسامی
نمایه اماکن

محصولات مشابه