0 امتیاز
0 نفر

تکنولوژی آموزشی پیشرفته

نوع اثر : کتاب

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : , ,

قیمت نسخه چاپی : 24,000 تومان

تعداد صفحات نسخه چاپی : 536

رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭LB۱۰۲۸/۳‏‫‬‮‭/ن۸۶ت۸ ۱۳۹۶

رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭۳۷۱/۳۳

شماره کتابشناسی ملی : ۴۶۸۹۴۸۱

شابک : 9786000204303

سال نشر : 1396

کد گروه پژوهشی : 31

کد کتاب : 2067

برچسب ها: علوم تربیتی

خلاصه اثر

رسانه آموزشی به عنوان ابزاری فیزیکی تعریف می شود که از طریق آن آموزش به یادگیرندگان صورت می پذیرد (ریزر و گانیه، 1983).

بر اساس این تعریف، هر ابزار فیزیکی ارائه آموزش، از معلم زنده تا کتاب درسی، رایانه، و غیره، را می توان با عنوان رسانه آموزشی طبقه بندی کرد. این سخن ممکن است برای فعالان حوزه، که با این دیدگاه موافق اند، پذیرفتنی باشد.

در اغلبِ مباحثِ مربوط به تاریخچه رسانه آموزشی، سه ابزار اولیه آموزشیِ ماقبل قرن بیستم (که هنوز هم ابزارهای کاملاً متداولی هستند)، یعنی معلم، گچ و تخته، و کتاب درسی، در طبقه ای مجزا از سایر رسانه ها قرار داده شده اند (کمیسیون تکنولوژی آموزشی، 1970). در این فصل، به منظور توصیف روشن تاریخچه رسانه، از همین دیدگاه استفاده خواهد شد.

بنابراین، رسانه های آموزشی به عنوان ابزارهای فیزیکی (به غیر از معلم، گچ و تخته، و کتاب درسی) تعریف خواهد شد که از طریق آن ها آموزش به یادگیرندگان عرضه می شود.

کتاب دیجیتال

10,000 تومان

حجم : 5.7 مگا بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 536

کاربر گرامی، برای مطالعه این کتاب ابتدا می بایست نرم افزار کتابخوان انتشارات سمت را دانلود و نصب نمایید.جهت دریافت بر روی لینک زیر کلیک کنید.
دریافت نسخه iOS دانلود نسخه اندروید

موضوعات

فهرست

پیشگفتار
بخش اول: کلیات
فصل اول: تعریف تکنولوژی آموزشی
مقدمه
تعاریف اولیه: در ابتدا به تکنولوژی آموزشی به عنوان رسانه نگریسته می شد
تکنولوژی آموزشی در نقش فرایند
آخرین تعریف انجمن ارتباطات و تکنولوژی آموزشی
خودآزمایی
منابع
فصل دوم: تاریخچه تکنولوژی و طراحی آموزشی
مقدمه
تاریخچه رسانه آموزشی
موزه های مدارس
نهضت آموزش دیداری و فیلم های آموزشی
نهضت آموزش دیداری ـ شنیداری و رادیوی آموزشی
تغییرات واژه شناختی
رایانه ها: از دهه 1950 تا 1995
پیشرفت های اخیر
جمع بندی تاریخچه رسانه های آموزشی
تاریخچه طراحی آموزشی
الگوهای اولیه طراحی آموزشی
نتیجه گیری
خودآزمایی
منابع
فصل سوم: معرفت شناسی در تکنولوژی و طراحی آموزشی
مقدمه
معرفت شناسی، روان شناسی و فعالیت های طراحی
رویکرد نظام ها و فعالیت های طراحی
طراحی زمینه مند
چشم اندازِ در حال ظهورِ طراحی
خودآزمایی
منابع
فصل چهارم: ارتباطات و تکنولوژی آموزشی
مقدمه
مفهوم، ریشه یابی، و تعریف ارتباط
تاریخچه ارتباطات
عناصر ارتباطی
انواع ارتباط
روش های برقراری ارتباط
ارتباط غیرکلامی
انواع ارتباط غیرکلامی
موانع ارتباطی
اهمیت و جایگاه ارتباط در آموزش
نتیجه گیری
خودآزمایی
منابع
بخش دوم: نظریه ها و الگوهای طراحی آموزشی
فصل پنجم: طراحی آموزشی چیست؟
مقدمه
تعریف طراحی آموزشی
قلمرو طراحی آموزشی
ویژگی های طراحی آموزشی
ماهیت مدل ها در طراحی آموزشی
نتیجه گیری
خودآزمایی
منابع
فصل ششم: نظریه های یادگیری و طراحی آموزشی
مقدمه
یادگیریِ از قبل تعریف شده
نظریه یادگیریِ رفتاری
نظریه پردازش اطلاعات شناختی
نظریه طرح واره و نظریه گران باری شناختی
نظریه یادگیریِ موقعیتی
نظریه آموزشی گانیه
سازنده گرایی
نتیجه گیری
خودآزمایی
منابع
فصل هفتم: طراحی انگیزه ای آموزش
مقدمه
شناخت طراحی انگیزش: شش پرسش
نتیجه گیری
خودآزمایی
منابع
فصل هشتم: ارزشیابی در طراحی آموزشی
مقدمه
ارزشیابی در طراحی آموزشی
تعریف ارزشیابی
الگوهای ارزشیابی برنامه
نتیجه گیری
خودآزمایی
منابع
فصل نهم: اجرا و مدیریت پروژه های طراحی آموزشی
مقدمه
مدیریت و رهبری
ارتباط
آینده مدیریت پروژه های آموزشی
نتیجه گیری
خودآزمایی
منابع
بخش سوم: راهبردهای یادگیری
فصل دهم: یادگیری تلفیقی
مقدمه
مفهوم یادگیری تلفیقی
تاریخچه یادگیری تلفیقی
طبقه بندی یادگیری تلفیقی
محیط های آموزش و یادگیری تلفیقی
انواع روش ها و رسانه های مورد استفاده در رویکرد تلفیقی
طراحی و اجرای دوره های یادگیری تلفیقی
مزیت های یادگیری تلفیقی
محدودیت های یادگیری تلفیقی
ارزشیابی دوره های تلفیقی
نتیجه گیری
خودآزمایی
منابع
فصل یازدهم: یادگیری انعطاف پذیر
مقدمه
یادگیری انعطاف پذیر
استفاده از زمان و مکان انعطاف پذیر
محیط های یادگیری انعطاف پذیر
یادگیری انعطاف پذیر در عمل
نقش تکنولوژی
انعطاف پذیری در مورد هدف ها، روش ها، و ارزشیابی
نتیجه گیری
خودآزمایی
منابع
فصل دوازدهم: یادگیری از راه دور
مقدمه
تعریف یادگیری از راه دور
نسل های یادگیری از راه دور
ضرورت ها، هدف ها، و فلسفه آموزش از راه دور
عوامل ایجابی یا علل پیدایش آموزش از راه دور در ایران
ویژگی های آموزش از راه دور
رویکردهای نظری آموزش از راه دور
جمع بندی رویکردهای نظری آموزش از راه دور
دانش آموزان مراکز آموزش از راه دور
وجه تمایز آموزش از راه دور و آموزش سنتی
نتیجه گیری
خودآزمایی
منابع
بخش چهارم: تکنولوژی در آموزش
فصل سیزدهم: چندرسانه ای های آموزشی
مقدمه
مفهوم چندرسانه ای
چندرسانه ای های آموزشی
تاریخچه چندرسانه ای ها
عناصر نظام های چندرسانه ای
نظریه شناختیِ یادگیری چندرسانه ای
اصول طراحی چندرسانه ای مایر
تعامل و نقش آن در محیط های چندرسانه ای
انواع چندرسانه ای ها
چندرسانه ای ها و رویکرد عمیق یادگیری
دلایل استفاده از چندرسانه ای ها در آموزش
موانع استفاده از چندرسانه ای ها
کاربردهای چندرسانه ای ها
نحوه کارآمدی بیشتر چندرسانه ای ها
نتیجه گیری
خودآزمایی
منابع
فصل چهاردهم: شبیه سازی های آموزشی
مقدمه
مفهوم شبیه سازی های آموزشی
انواع شبیه سازی ها
سیر مراحل استفاده از شبیه سازی ها
اهداف و مقاصد شبیه سازی
کاربرد شبیه سازی
ویژگی های شبیه سازی های آموزشی
مزایای شبیه سازی ها
معایب شبیه سازی ها
ملزومات طراحی شبیه سازی ها
وظایف معلمان و دانش آموزان در شبیه سازی ها
راهبردهای جایگزین برای اجرای شبیه سازی های آموزشی
عناصر مورد توجه در ارزشیابی شبیه سازی ها
نتیجه گیری
خودآزمایی
منابع
فصل پانزدهم: بازی های رایانه ای آموزشی
مقدمه
یادگیری مبتنی بر بازی های رایانه ای
مراحل طراحی بازی های رایانه ای، انواع آن ها، و نقش هر یک در یادگیری
تمایز بازی های رایانه ای از بازی های رایانه ای آموزشی
ویژگی های بازی های رایانه ای آموزشی و رویکردهای آموزشی و طراحی مورد استفاده
انواع الگوهای کاربرد بازی های رایانه ای در آموزش
کاربرد بازی های رایانه ای به وسیله معلمان
نتیجه گیری
خودآزمایی
منابع
فصل شانزدهم: بهبود عملکرد انسانی
مقدمه
مبانی نظری بهبود عملکرد
مدل های بهبود عملکرد
یک مدل جامع بهبود عملکرد
مدل مهندسی رفتار
مدل فرایند بهبود عملکرد
مدیریت فضای سفید در سازمان ها، مدل راملر و برِیچ
مدل عناصر سازمان و برنامه ریزی فراکلان
مدل های ارزشیابی برای بهبود عملکرد
گرایش های فلسفی نظریه بهبود عملکرد
بهبود عملکرد و طراحی آموزشی
بهبود عملکرد با گستره ای از مداخلات
تغییرات در ارزشیابی: تمرکز بر نتایج سازمانی و بهبود مستمر
پژوهش در نظریه بهبود عملکرد و طراحی آموزشی
پشتیبانی تجربی برای کاربردهای بهبود عملکرد
نتیجه گیری
خودآزمایی
منابع
فصل هفدهم: تکنولوژی آموزشی و آموزش ویژه
مقدمه
تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات و نیازهای آموزشی ویژه
روش هایی که به وسیله آن ها تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات می تواند به دانش آموزان با نیازهای آموزشی ویژه کمک کند
تکنولوژی کمکی برای دانش آموزانِ با نیازهای آموزشی ویژه
کاربرد سخت افزار در آموزش ویژه
کاربرد نرم افزار در آموزش ویژه
رهنمودهایی به منظور استفاده مؤثر معلمان از تکنولوژی های اطلاعات و ارتباطات برای آموزش به دانش آموزان با نیازهای آموزشی ویژه
نتیجه گیری
خودآزمایی
منابع
بخش پنجم: آموزش الکترونیکی
فصل هجدهم: کلیات یادگیری الکترونیکی
مقدمه
مفهوم یادگیری الکترونیکی
انواع یادگیری الکترونیکی
ویژگی های یادگیری الکترونیکی
سخت افزارهای یادگیری الکترونیکی
ابزارهای اینترنتی دوره های یادگیری الکترونیکی
ابزارهای تألیف محتوای الکترونیکی
مزایای یادگیری الکترونیکی
معایب یادگیری الکترونیکی
ویژگی های یادگیرندگان برای موفقیت در یادگیری الکترونیکی
چالش های پیش روی یادگیری الکترونیکی در ایران
پیشنهادهایی برای توسعه یادگیری الکترونیکی در کشور
نتیجه گیری
خودآزمایی
منابع 445
فصل نوزدهم: وب 2
مقدمه
تعریف وب 2
تاریخچه وب 2
آموزش الکترونیکی و وب 2
ابزارهای وب 2 برای آموزش الکترونیکی
فواید حاصل از کاربرد وب 2 در آموزش الکترونیکی
تنگناهای ناشی از کاربرد وب 2 در آموزش الکترونیکی
وب 3، نسل بعدی وب 2
نتیجه گیری
خودآزمایی
منابع
فصل بیستم: طراحی یادگیری الکترونیکیِ مبتنی بر وب
مقدمه
یادگیری الکترونیکی مبتنی بر وب
رابطه بین آموزش از راه دور، یادگیری الکترونیکی، و یادگیری مبتنی بر وب
ویژگی های یادگیری الکترونیکی مبتنی بر وب
انواع شیوه های به کارگیری یادگیری الکترونیکی مبتنی بر وب در نظام آموزشی
راهبردهای طراحی دوره های آموزشی مبتنی بر وب
فرایند طراحی دوره های یادگیری الکترونیکی مبتنی بر وب
فعالیت های پایه و مقدماتی برای طراحی و اجرای آموزش مبتنی بر وب
گروه طراحی یادگیری الکترونیکی مبتنی بر وب
ویژگی های معلمان و یادگیرندگان در یادگیری الکترونیکی مبتنی بر وب
ارزشیابی در دوره های یادگیری الکترونیکی مبتنی بر وب
نتیجه گیری
خودآزمایی
منابع
فصل بیست ویکم: کلاس درس مجازی
مقدمه
کلاس درس مجازی زنده چیست؟
کلاس درس مجازی زنده به چه منظور استفاده می شود؟
محیط کلاس درس مجازی
نقش وایت بُرد تعاملی در کلاس درس مجازی
خطوط راهنما برای طراحی کلاس های درس مجازی
نتیجه گیری
خودآزمایی
منابع
فصل بیست ودوم: پژوهش در تکنولوژی آموزشی
مقدمه
تعریف و قلمروِ پژوهش در طراحی و توسعه
انواع پژوهش در طراحی و توسعه
منابع موجود در طراحی و توسعه
ویژگی های روش شناسی پژوهش در طراحی و توسعه
پژوهش فراورده ای و ابزاری: روش ها و راهبردها
پژوهش درباره الگو: روش ها و راهبردها
نگرانی هایی که در پژوهش در طراحی و توسعه منحصربه فرد وجود دارد
گرایش هایی که در پژوهش در طراحی و توسعه وجود دارد
الگوهای طراحی آموزشی به عنوان الگوهای مفهومی، الگوهای ارتباطی، و ابزارهای رویه ای
توصیف پژوهش در الگوهای طراحی آموزشی
تأمل بر روی پژوهش هایی که در ارتباط با الگوهای طراحی آموزشی انجام می پذیرند
چالش های اصلی پژوهش در الگوهای طراحی آموزشی
نیرومندسازی ارتباطات و قلمرو رویکردهای موجود در طراحی
دلالت های ضمنی رویکردهای پژوهشی در طراحی
مهندسی تربیتیِ مبتنی بر پژوهش
نتیجه گیری
خودآزمایی
منابع

محصولات مشابه

بیشتر