0 امتیاز
0 نفر

مدیریت راهبردی صنعتی

نوع اثر : کتاب

ناشر : سازمان سمت

نویسنده :

مترجم : مسعود کسائی , رضا خان‌احمدلو

قیمت نسخه چاپی : 5,400 تومان

تعداد صفحات نسخه چاپی : 389

رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭TS۱۷۶‏‫‬‮‭/م۹م۴ ۱۳۸۸

رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭۶۵۸/۵

شماره کتابشناسی ملی : ‎۱‎۷‎۹‎۷‎۲‎۲‎۸

شابک : 9789645303738

سال نشر : 1388

کد گروه پژوهشی : 36

کد کتاب : 1292

برچسب ها: مدیریت

خلاصه اثر

راهبرد تجاری هر شرکت متشکل از راهبردهای عملیاتی آن، مثل مالی، تولید، بازاریابی، توسعه کالا و خدمات و مواردی از این دست است. در یک شرکت موفق، این راهبردها به یکدیگر پیوند می خورند و در جهت تأمین حداکثر مزیت رقابتی شرکت با یکدیگر همکاری می کنند. در اینجا هیچ عملیاتی نادیده گرفته نمی شود و در عین حال، هیچ فعالیتی بر دیگری غلبه ندارد، ولی در بعضی از شرکت ها راهبرد تجاری مغلوب عملیات غیر تولیدی است که این موضوع نتیجه ای همچون «افتادن از آن طرف دیوار» در پی دارد. در حال حاضر، تولید توانایی مطلوبی برای برنامه ریزی راهبردی دارد و زحمات بسیاری به منظور ارضای همه نیازهای دیگران به دوش می کشد. این کتاب به دنبال تغییر این جایگاه است.

در بسیاری سازمان ها، کارکنان در داخل و بیرون حیطه تولید این موضوع را درک می کنند که تولید زحمات فراوانی بر آنان تحمیل می کند تا در بازار حضوری رقابتی داشته باشند؛ آن هم نه به این علت که قابلیت های تولید کاهش یافته اند، بلکه توقعات مشتریان و قابلیت تولیدی رقبا افزایش یافته اند. توقع از تولید برای ارضای نیازهای بازار صرفاً به واسطه همسو سازی فعالیت های تولیدی، اعمال اصلاحات و افزایش قابلیت های تولید شکل می گیرد، ولی چگونگی دستیابی به این اصلاحات به هیچ وجه برای مدیران تولید و مشاوران ستادی آن ها شفاف نیست.

تولید موضوع پیچیده ای است. عده بسیاری از کارکنان، متشکل از نیروهای ماهر و غیر ماهر، صف و ستاد، و انعطاف پذیر و انعطاف ناپذیر، در بخش تولید مشغول فعالیت هستند. سامانه های فعال و غیرفعال، سنت های مطلوب و نامطلوب، و فرهنگ های سنتی و نوین، همگی، به طور هم زمان در تولید حضور دارند.

تولید گاه به دنبال عرضه حجمی کم از کالاهای شدیداً مهندسی شده و سفارشی است، گاه به دنبال عرضه حجمی متوسط از کالاهایی با چرخه عمر کوتاه و عملکرد برتر و گاه نیز به دنبال عرضه کالاهایی با کیفیت برتر، هزینه پایین، و اقلامی با حجم های بسیار بالا. فرایندهای تولید همچون دامنه کالاهای تولیدی متنوع نیستند. طی ده سال گذشته فناوری ها و فنون نوین بی شماری ظهور یافته اند که هر یک در جهت بهبود وسیع قابلیت تولید عمل کرده اند. برای ساختار بخشیدن به این محیط پیچیده، به برنامه تولید یا راهبرد نیاز است.

کتاب دیجیتال (قالب باز)

2,700 تومان

حجم : 6.8 مگا بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 310

توجه: این کتاب فقط از طریق گوشی های هوشمند مجهز به سیستم عامل اندروید و iOS و در نرم افزار کتابخوان سمت قابل مطالعه است.

کتاب (نسخه کاغذی)

5,400 تومان

تعداد صفحات نسخه چاپی : 400

سال نشر : 1390

نوع جلد : شومیز

قطع : وزیری

کد یکتا : 21292

نوبت چاپ : 2

تیراژ : 1000

موضوعات

فهرست

پیشگفتار مترجم
مقدمه
بخش اول: تدوین راهبرد صنعتی
فصل اول: ستاده های تولید
شش ستاده تولید
بگیر ـ بستانها
ارضا و فراارضای انتظارات مشتریان
خلاصه
منابع برای مطالعه بیشتر
ضمیمه: دیدگاه تاریخی شش ستاده تولیدی
منابع
فصل دوم: سامانه های تولید
هفت سامانه تولید
طبقه بندی ساده تر سامانه های تولید
ستاده های تولید سامانه های تولید سنتی
ستاده های تولیدی سامانه تولید بهنگام
ستاده های تولیدی سامانه تولید انعطاف پذیر
خلاصه
منابع برای مطالعه بیشتر
فصل سوم: اهرمهای تولید: طراحی و تغییر سامانه تولید
شش اهرم تولید
تعاملات میان اهرمهای تولید
بده ـ بستانها
خلاصه
ضمیمه: تشریح سامانه های فرعی در برگیرنده سامانه ای تولیدی
منابع برای مطالعه بیشتر
فصل چهارم: تحلیل رقابتی: انتخاب بهترین سامانه تولید
انجام تحلیلی رقابتی
تحلیل رقابتی در شرکت ABC
تحلیل رقابتی و سامانه های تولید
تحلیل رقابتی در شرکت ABC (ادامه)
تنظیم و تغییر سامانه تولید
تحلیل رقابتی در شرکت ABC (ادامه)
خلاصه
منابع برای مطالعه بیشتر
ضمیمه: ابزار دیگری برای تحلیل رقابتی
فصل پنجم: سطح قابلیت تولید
مدیریت ارشد
قابلیت تولید
اندازه گیری سطح کلی قابلیت تولید
سطح قابلیت تولید برای هر اهرم تولید
خلاصه
یادداشتها
منابع برای مطالعه بیشتر
ضمیمه: ابزار دیگری برای ارزیابی قابلیت تولید
فصل ششم: چهارچوبی کامل برای تدوین راهبرد تولید
کاربرد چهارچوب کامل در شرکت ABC
خلاصه
منابع برای مطالعه بیشتر
ضمیمه: چهارچوبهای دیگری برای تدوین راهبرد تولید
فصل هفتم: تدوین برنامه اجرا
کاربرگه برنامه اجرا
پروژه هایی که اغلب در برنامه های اجرا به کار می روند
برنامه های خاص
نظارت بر پروژه ها در طول زمان برنامه اجرا
خلاصه
منابع برای مطالعه بیشتر
ضمیمه: راهنمای پروژه طی برنامه اجرا
فصل هشتم: یکپارچه سازی راهبرد تولید و راهبرد تجاری
عناصر راهبرد تجاری
راهبرد سازمان
راهبرد واحد تجاری
یکپارچه سازی راهبردها
فشارهای راهبردی و برنامه های خاص
جمع بندی راهبردها
خلاصه
یادداشتها
منابع برای مطالعه بیشتر
بخش دوم: تغییرات و تکنیکهای مورد استفاده در راهبرد تولید
فصل دهم: تمرکز، فناوریهای نرم افزاری و سخت افزاری
فصل یازدهم: یادگیری و چرخه زندگی کالا
فصل دوازدهم: ارزیابی سرمایه گذاری در تولید
فصل نهم: رویکردهای بهینه سازی تولید
الگوبرداری
رویکردهای بهینه سازی
مدیریت کیفیت جامع
چرخه کوتاه تولید: تولید با چرخه کوتاه
کایزن
تولید چابک
بازمهندسی
استانداردها
خلاصه
یادداشتها
منابع برای مطالعه بیشتر
فصل دهم: تمرکز، فناوریهای نرم افزاری و سخت افزاری
تمرکز
فناوریهای نرم افزاری
فناوریهای سخت افزاری
خلاصه
یادداشتها
منابع برای مطالعه بیشتر
فصل یازدهم: یادگیری و چرخه زندگی کالا
یادگیری
چرخه زندگی کالا
خلاصه
یادداشتها
منابع برای مطالعه بیشتر
فصل دوازدهم: ارزیابی سرمایه گذاری در تولید
به کارگیری معیارهای اقتصادی و راهبردی
خلاصه
یادداشتها
منابع برای مطالعه بیشتر
بخش سوم: هفت سامانه تولیدی
فصل سیزدهم: سامانه تولید کارگاهی
محصولات و حجم آنها
چیدمان و جریان مواد
مزیت رقابتی
اهرمهای تولید در سامانه تولید کارگاهی
ستاده های تولیدی سامانه تولید کارگاهی
یادداشتها
فصل چهاردهم: سامانه تولید دسته ای
محصولات و حجمها
چیدمان و جریان مواد
مزیت رقابتی
اهرمهای تولید در سامانه تولید دسته ای
ستاده های تولیدی سامانه تولید دسته ای
تغییر سامانه های تولید
فصل پانزدهم: سامانه تولید انعطاف پذیر
محصولات و حجمها
چیدمان و جریان مواد
مزیت رقابتی
اهرمهای تولید در سامانه تولید انعطاف پذیر
ستاده های سامانه تولید انعطاف پذیر
سامانه تولید انعطاف پذیر ماشینی و سامانه تولید انعطاف پذیر مونتاژ
یادداشتها
فصل شانزدهم: سامانه تولید جریان خطی مبتنی بر کارور
ترکیب و حجم محصول
چیدمان و جریان مواد
مزیت رقابتی
اهرمهای تولید در سامانه تولید جریان خطی مبتنی بر کارور
ستاده های تولیدی حاصله از سامانه تولید خطی مبتنی بر کارور
یادداشتها
فصل هفدهم: سامانه تولید بهنگام
مجموعه ای از فنون
سامانه تولیدی جدید
محصولات و حجمها
چیدمان و جریان مواد
مزیت رقابتی
حرکتی سه مرحله ای برای اجرای سامانه تولید بهنگام(3)
اهرمهای تولید در سامانه تولید بهنگام
ستاده های تولید شده سامانه تولید بهنگام
یادداشتها
منابع برای مطالعه بیشتر
فصل هجدهم: سامانه تولید خطی مبتنی بر تجهیزات
محصولات و حجمها
چیدمان و جریان مواد
مزیت رقابتی
اهرمهای تولید سامانه تولید خطی مبتنی بر تجهیزات
ستاده های تولید شده سامانه تولید خطی مبتنی بر تجهیزات
فصل نوزدهم: سامانه تولید جریان مستمر
کالاها و حجمها
چیدمان و جریان مواد
مزیت رقابتی
اهرمهای تولید در سامانه تولید جریان مستمر
ستاده های تولید شده با سامانه تولید جریان مستمر
یادداشتها

محصولات مشابه

بیشتر