5 product_lbl_rate
1 public_lbl_person

ستاره شمال

product_lbl_content_type : كتاب

دار نشر : سوره مهر

كاتب :

product_lbl_content_group : ‫مفاخر ملی - مذهبی

shop_lbl_written_version_price : 500 payment_lbl_currency

عدد الصفحات المطبوعة : 191

تصنيف الكونغرس : PIR8098‭/ل‌78س‌2 1381

تصنيف ديوي العشري : 3‮ف‍ا‬8/62‭س‌674س‌ 1381

عدد المراجع الوطنية : ‭م‌81-15641

ISBN : 964-471-735-2

سنة النشر : 1381

شابک دیجیتال : 978-600-03-2012-6

خرید نسخه چاپی کتاب از سوره مهر : رابط

public_lbl_shop_content_description

نام های مستعار و چهره های متفاوت داشت، اما او تنها یک نام بود که بزرگ بود و جاودانه ماند. سیدعلی اندرزگو، نامی است که سخن گفتن از زندگی اش، یعنی سخن گفتن از زندگی مردی همواره در سفر و «ستاره شمال» داستان سفر ها و مبارزات اوست و نقش مهم او در وارد کردن اسلحه به ایران و مبارزه با رژیم پهلوی.
نویسنده، در بازگویی این مبارزات و تعقیب همیشگی قهرمان توسط ساواک، نثری ساده و روان و شیوه روایتی خواندنی انتخاب می کند. شیوه ای که در آن زندگی روزمره و توصیف های زیبا از روابط آدم ها در کنار فعالیت ها و مبارزات سیدعلی به طور موازی قرار می گیرد.
داستان از روایت زندگی زن ها (مادر، خواهر و همسر) در غیاب سیدعلی غافل نمی ماند، بخشی که کتاب را از فضای خشک و مردانه مبارزات مسلح به واقعیت های قابل لمس زندگی پیوند می دهد و در عین حال بستری برای شناخت وجه دیگری از شخصیت قهرمان اصلی فراهم می آورد.
«ستاره شمال» داستانی است پیچیده در عشق ها، دربه دری ها، تحصیل، مبارزات و شکنجه های مردی انقلابی و جسور. ناهید سلمانی، نقطه آغازی دور از ذهن و خواندنی برای داستانش انتخاب می کند؛ مجلس خواستگاری سیدعلی که آن روز ها تازه در جلسات هیات موتله اسلامی شرکت می کرد.
«ستاره شمال» کتابی است که عشق و جنگ را در مجاورت هم و گاه پیچیده در یکدیگر روایت می کند.

کتاب الکترونی

shop_lbl_free

public_lbl_size : 619.0 كيلو البايت

عدد صفحات ايبوك : 70

public_lbl_notice: product_hlp_this_file_can_only_be_played_in_faraketab_player