0 امتیاز
0 نفر

تاریخ هنر باستان

نوع اثر : کتاب

ناشر : سازمان سمت

نویسنده :

قیمت نسخه چاپی : 38,000 تومان

تعداد صفحات نسخه چاپی : 646

رده بندی کنگره : DSR44‏‏‫‬‭/آ4ت2 1390

رده بندی دیویی : 955/0043

شماره کتابشناسی ملی : 2750264

شابک : 9789645307385

سال نشر : 1390

کد گروه پژوهشی : 12

کد کتاب : 1575

خلاصه اثر

نگارش درباره هنر جهان باستان، شکافتن و شرح دادن آن از ابعاد مختلف است که کاری سهل و ممتنع به نظر می رسد؛ سهل از این رو که بسیاری از آثار موجود در این زمینه در محک ارزیابی پژوهندگان مختلف قرار گرفته اند و ممتنع از این نظر که حفاریها و اکتشافات جدید بسیاری از آثار هنری و مفاهیم نهفته در آنها سر از پرده به در آورده اند. این بازخوانیها و بازکاویها موجب می شوند که با نگاهی خاص به هنر جهان باستان نگاه شود.  نویسنده با بهره گیری از دانش و تجربیات گسترده اش و با توجه به ماهیت آموزشی اثر تألیفی حاضر با محوریت هنر باستان، کوشیده است اطلاعات فراخوری مانند منابع و در کنار آنها تصاویر زیبا و ارزشمندی را در پایان هر بخش بیاورد، با این هدف که مخاطبان را با هنرهای هر سرزمین به صورت چشمگیرتر آشنا سازد.

این کتاب فقط از طریق گوشی های هوشمند مجهز به سیستم عامل اندروید و در نرم افزار کتابخوان سمت قابل مطالعه است.

پی دی اف

12,000 تومان

حجم : 23.8 مگا بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 658

موضوعات

فهرست

بخش اول: هنر ایران باستان
فصل اول: دوران پیشا تاریخ ایران
فصل دوم: دوران تاریخی
فصل سوم: هنر ایران در مناطق دیگر
فصل چهارم: هنر هخامنشی
فصل پنجم: هنر پارتیان
فصل ششم: هنر ساسانی
تصاویر بخش اول
بخش دوم: هنر بین النهرین باستان
فصل اول: دوران پیشا تاریخ
فصل دوم: دوران تاریخی: سومریان در تاریخ
فصل سوم: هنر اکد
فصل چهارم: سومر جدید و بابل کهن
فصل پنجم: هنر آشور
ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ : ﺑﺎﺑﻞ ﺟﺪﻳﺪ (627ـ539 ق.م.)
تصاویر بخش دوم
بخش سوم: هنر مصر باستان
فصل اول: دوره پیشا تاریخ
فصل دوم: دوره تاریخی
فصل سوم: معماری
فصل چهارم: پیکرتراشی و نقش برجسته
فصل پنجم: نقاشی و طراحی
فصل ششم: هنرهای صناعی
تصاویر بخش سوم
بخش چهارم: هنر یونان باستان
فصل اول: کلیات
فصل دوم: هنر حوضه اژه ـ درآمدی بر هنر یونان باستان
فصل سوم: دوره تیرگی و ابهام (ﺣﺪود 1050ـ700 ق.م.)
فصل چهارم: دوره آرکائیک (کهن) (حدود 480-600 ق.م.)
فصل پنجم: دوره کلاسیک (480 – 336 ـ ق.م.)
فصل ششم: دوره یونانیمĤبی (323 – 27 ـ ق.م.)
تصاویر بخش چهارم
بخش پنجم: هنر روم باستان
فصل اول: کلیات
فصل دوم: هنر اتروسکها : درآمدی بر هنر روم باستان
فصل سوم: هنر دوره جمهوری (500 - 31ـ ق.م.)
فصل چهارم: هنر دوره آغازین امپراتوری (31 ق.م.ـ 193 م.)
فصل پنجم: هنر دوره پسین امپراتوری (395ـ193 م.)
تصاویر بخش پنجم
بخش ششم: هنر هند باستان
فصل اول: کلیات
فصل دوم: پیشینه هنری ـ تاریخی
فصل سوم: هنر دره سند (2500 - 1500 ق.م.)
فصل چهارم: هنر بودایی
تصاویر بخش ششم
بخش هفتم: هنر چین باستان
فصل اول: کلیات
فصل دوم: دوره نوسنگی (6500 - 1800 ق.م.)
فصل سوم: عصر مفرغ (1800 - 1024 ق.م.) : هنر دوره شانگ
فصل چهارم: هنر دوره چو (حدود 1027-221 ق.م.)
فصل پنجم: هنر دوره هان (206 ق.م. ـ 221 م.)
تصاویر بخش هفتم
منابع
نمایه

محصولات مشابه