0 امتیاز
0 نفر

به سوی جوامع دانایی‌ محور

نوع اثر : کتاب

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : ,

مترجم : علی حسین قاسمی

قیمت نسخه چاپی : 13,000 تومان

تعداد صفحات نسخه چاپی : 400

رده بندی کنگره : HM651‬‏‫‬‮‭‬‭‭/ب9 1394‬

رده بندی دیویی : 306/42‬‭

شماره کتابشناسی ملی : 3926089

شابک : 9789645303691

سال نشر : 1394

کد گروه پژوهشی : 29

کد کتاب : 1289

خلاصه اثر

در طول تاریخ، جامعه بشری همواره - و البته نه پیوسته - به سوی رشد دانش گرایش داشته است. رشد آموزش و تولید علم در مقایسه با مقوله های دیگر مانند اقتصاد و سیاست، با هدف های متعالی تر و مردمی تری همراه بوده است. شواهد بسیاری وجود دارد که در فرازهایی از تاریخ، جامعه بشری در عرصه اقتصاد و سیاست رو به افول گذارده و تمایل به پسرفت و در نتیجه تسلط استبداد داشته است. در مقابل، دانش همواره به سوی توسعه جامعه بشری تمایل داشته و در راه رشد عدالت و دموکراسی تلاش کرده است.
محافل دانشگاهی همواره در تلاش بوده اند تا با روش های علمی و معقول، خلأهای دانایی را شناسایی کرده و پاسخ مناسبی برای ناشناخته ها، ابهام ها و کنجکاوی های بشری بیابند. در این راستا، تاریخ علم حکایت از آن دارد که انسان نه تنها به لحاظ رشد «پیکره» دانش، بلکه از نظر «روش شناسی و توسعه رویکردهای علمی» نیز پیشرفتهای شایانی داشته است.
در راستای توسعه زیرساخت های جامعه دانشی، افزون بر دانشگاه ها و مراکز علمی، برخی نهادهای ملی و بین المللی نیز اثرگذار بوده و هستند. سازمان علمی، آموزشی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) از جمله این نهادها است. گزارش سال 2005 این سازمان با عنوان به سوی جامعه دانش محور یک گزارش جهانی است که در واقع دغدغه این سازمان و اعضای آن، به ویژه کشورهای در حال رشد را باز می تاباند.

بیم کشورهای در حال رشد از پسرفت علمی و آموزشی در مقایسه با کشورهای پیشرفته و در نتیجه عقب ماندن از نهضت دانشی عصر جدید، آن ها را بر آن داشته که به مقوله جایگاه دانش در توسعه عمقی تر بنگرند و عوامل و مؤلفه های آن را بازکاوی کنند. نگاهی به مندرجات کتابی که در پیش رو دارید، گستره و عمق مباحث حیاتی در این زمینه را نشان می دهد. موضوع هایی چون تأکید بر رویکرد دانش محور در مقوله های گوناگون، به ویژه در نظام اقتصادی و آموزشی، توسعه و کاربرد فناوری های جدید، توجه به مسائل بومی در توسعه و کاربرد دانش و ضرورت همگانی شدن و مادام العمر شمردن مقوله یادگیری، از جمله مباحث اساسی کتاب حاضر است.

کتاب دیجیتال

6,500 تومان

حجم : 3.0 مگا بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 358

توجه: این کتاب فقط از طریق گوشی های هوشمند مجهز به سیستم عامل اندروید و iOS و در نرم افزار کتابخوان سمت قابل مطالعه است.

کتاب (نسخه کاغذی)

4,300 تومان

تعداد صفحات نسخه چاپی : 408

سال نشر : 1394

نوع جلد : شومیز

قطع : وزیری

کد یکتا : 21289

نوبت چاپ : 2

تیراژ : 500

موضوعات

فهرست

درباره کتاب
پیشگفتار
سپاسگزاری
گروه آماده سازی
درآمد
کدام جوامع دانشی؟
یک جامعه دانشی جامعه‎ای است که با تنوع و قابلیتهایش شکوفا می شود
جامعه دانشی باید زمینه‏ساز اشتراکِ دانش باشد
اشاعه اطلاعات و فناور‏یهای ارتباطی، فرصتهای جدیدی را برای توسعه‏ خلق می‏کنند
جوامع دانشی به جامعه اطلاعاتی محدود نمی‏شوند
جوامع دانشی: رویکردی نو به توسعه‏ متناسب برای کشورهای جنوب
کدام بافتار؟
محدودیتهای اقدامات موجود
کدام چالشها؟
منابع زمینه‏ای
مرور اجمالی
فصل اول: از جامعه اطلاعاتی تا جوامع دانشی
جوامع دانشی به مثابه منبع توسعه
انسجام دیجیتالی
آزادی بیان؛ سنگ بنای جوامع دانشی
آزادی اطلاعات و تکثر رسانه‏ای در جوامع دانشی
منابع زمینه‏ای
فصل دوم: جوامع شبکه ای، دانش و فناوریهای جدید
اقتصاد دانشی در جوامع شبکه ای
تأثیر فناوریهای جدید بر شبکه های دانشی
از جوامع مبتنی بر حافظه تا جوامع دانشی؟
منابع زمینه ای
فصل سوم: جوامع یادگیرنده
به سوی فرهنگ نوآوری؟
یادگیری، ارزش اصلی جوامع دانشی
موجود بودن دانش
منابع زمینه ای
فصل چهارم: به سوی آموزش مادام العمر برای همه؟
آموزش پایه برای همه
آموزش مادام العمر برای همه
موضوع یادگیری مادام العمر
درون دادهای جدید برای آموزش: اصلاح آموزشگاهی، پرورش تربیتی، آموزش معلمان و کیفیت آموزش
«یادگیری الکترونیکی»: فناوریهای جدید و آموزش از راه دور
منابع زمینه ای
فصل پنجم: آینده آموزش عالی
به سوی بازاری در آموزش عالی؟
شبکه های دانشگاهی که هنوز ابداع نشده اند
مأموریتهای جدید آموزش عالی
منابع زمینه ای
فصل ششم: انقلابی در پژوهش؟
مکانهای جدید پژوهش
مرزهای جدید علم
پژوهش و توسعه: چالشهای آینده
منابع زمینه ای
فصل هفتم: علم، مردم و جوامع دانشی
حاکمیت مناسب برای علم و فناوری
بحران در آموزش علم؟
پرورش یک فرهنگ علمی
منابع زمینه ای
فصل هشتم: امنیت انسانی و ریسکها در جوامع دانشی
دانش به عنوان علاج ریسک؛ آینده نگری و پیش بینی فاجعه
به سوی پیش بینی ریسک: احتیاط و آینده نگری
جوامع دانشی، منبع یک ریسک جدید؟
جوامع دانشی، امنیت انسانی، حقوق بشر و مبارزه با فقر
آموزش به مثابه اساس امنیت انسانی و جوامع دانشی
کمک به اعتبار حقوق بشر
امنیت انسانی و عمل هنجارگرا
به سوی جوامع توسعه پایدار؟
منابع زمینه ای
فصل نهم: دانش محلی و بومی، تنوع زبانی و جوامع دانشی
حفظ دانش محلی و بومی
تنوع زبانی و جوامع دانشی
تکثرگرایی، ترجمه و اشتراک دانش
منابع زمینه ای
فصل دهم: از دسترسی تا مشارکت: به سوی جوامع دانشی برای همه
از فاصله دانشی تا اشتراک دانش
زنان در جوامع دانشی
دسترسی جهانی به دانش: اشتراک دانش و حفاظت از دارایی فکری
احیای سخنگاههای دموکراتیک عمومی در جوامع دانشی
منابع زمینه ای
نتیجه گیری
توصیه ها
یادداشتها
نتیجه گیری
فهرست علائم اختصاری
منابع و مآخذ

محصولات مشابه

بیشتر