0 امتیاز
0 نفر

خدمات مالی اسلامی

نوع اثر : کتاب

ناشر : سازمان سمت

نویسنده :

مترجم : محمد‌واعظ برزانی , حامد طاهری

قیمت نسخه چاپی : 4,450 تومان

تعداد صفحات نسخه چاپی : 342

رده بندی کنگره : HG3368‭‬ ‭/آ6‏‫‬‭‬‭ع17 1389

رده بندی دیویی : ‏‫‬‭332/109174927

شماره کتابشناسی ملی : 2250467

شابک : 9789645305398

سال نشر : 1389

کد گروه پژوهشی : 6

کد کتاب : 1411

برچسب ها: اقتصاد

خلاصه اثر

موضوع این کتاب محصولات، فرایندها و سازوکارهایی است که در صنعت خدمات مالی اسلامی به کار گرفته می شوند. این کتاب همچنین به روش های طراحی و ارائة محصولات و خدمات مالی با هدف تأمین اهداف شریعت اسلام می پردازد. در این متن، سعی شده که به جای ارائه آمار و ارقامی که بعد از مدتی کهنه می شوند، به این مطلب پرداخته شود که چگونه می توان از محصولات و فرایند های مالی همچون راه حلی برای مسائل موجود، واکنشی به فرصت های سودآور، و ضرورتی برای رعایت شریعت، بهره برداری نمود.

ویژگی مهم این کتاب معرفی محصولات و خدمات، در قالب نمودارها و اشکالی است که به روشن شدن مفاهیم و ساده شدن فرایند آموزش، کمک می کند. برای هر یک از محصولات، طرح یا نموداری ارائه شده که به متمایز ساختن محصولات مالی رایج از محصولات مالی اسلامی کمک می کند. تمام موضوعات حساس مربوط به تعالیم شریعت با عنوان «موضوعاتی در مدیریت محصول» طرح شده اند.

کتاب دیجیتال

2,200 تومان

حجم : 3.1 مگا بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 356

توجه: این کتاب فقط از طریق گوشی های هوشمند مجهز به سیستم عامل اندروید و iOS و در نرم افزار کتابخوان سمت قابل مطالعه است.

کتاب (نسخه کاغذی)

4,450 تومان

تعداد صفحات نسخه چاپی : 356

سال نشر : 1389

نوع جلد : شومیز

قطع : وزیری

کد یکتا : 11411

نوبت چاپ : 1

تیراژ : 1000

موضوعات

فهرست

مقدمه مترجمان
پیشگفتار
مقدمه مؤلف
بخش اول: نظام مالی بر پایه اصول اخلاقی
فصل اول: نظام مالی اسلامی: نگاه کلی
کارایی نظام مالی
محصولات و خدمات مالی
بازارهای مالی
ضوابط اخلاقی نظام مالی
ضوابط اخلاقی در نظام مالی اسلامی
نظام مالی اسلامی: نمای کلی
فصل دوم: ضوابط اساسی تأمین مالی اسلامی
ضوابط مربوط به ربا
ضوابط مربوط به غرر
ضوابط مربوط به تعاون و مشارکت
بخش دوم: بانکداری تجاری
فصل سوم: بانکداری تجاری
بانکداری تجاری رایج
سپرده ها:
اوراق پس انداز:
اوراق سپرده:
وجوه قرضی:
موافقت نامه های خرید مجدد:
قبولی نویسیهای بانکی:
وامهای بانک مرکزی:
سرمایه گذاریها
وامها
ضمانت نامه:
ارزیابی اسلامی درباره بانکداری تجاری رایج
سپرده ها
وامها
تنزیل اوراق
قبولی نویسیهای بانکی و ضمانت نامه ها
تبدیل ارزها
جایگزینهای اسلامی
فصل چهارم: محصولات سپرده ای
حساب سپرده جاری (ودیعه/قرض)
کارت بدهی و کارت هزینه
سپرده پس انداز (ودیعه/مضاربه)
سپرده های سرمایه گذاری (مضاربه)
موضوعاتی در مدیریت محصول
کارت بدهی HSBC
کارت هزینه بدون بهره HSBC:
فصل پنجم: محصولات تأمین مالی (سهم محور)
تسهیلات مشارکتی مبتنی بر اعتماد (مضاربه)
تسهیلات مشارکت دوجانبه (مشارکت)
موضوعاتی در مدیریت محصول
مشارکت کاهشی
موضوعاتی در مدیریت محصول
زمینه های کاربرد
مالیه پروژه
اعتبار اسنادی:
تأمین مالی مسکن
تأمین مالی خرد
فصل ششم: محصولات تأمین مالی (بدهی محور) ـ قسمت اول
تسهیلات پرداخت مؤخر (بیع اجل) همراه با فروش به صورت اضافه بر
ساختارهای تأمین مالی مرابحه ـ بیع اجل
موضوعاتی در مدیریت محصول
تأمین مالی سرمایه در گردش
سرمایه در گردش اعتبار اسنادی
تسهیلات لیزینگ (اجاره)
ساختارهای تأمین مالی اجاره
موضوعاتی در مدیریت محصول
بازدهی سرمایه
زمینه های کاربرد
فصل هفتم: محصولات تأمین مالی (بدهی محور) ـ قسمت دوم
تسهیلات فروش با تحویل معوق (سلف)
تسهیلات فروش مکرر (استجرار)
تسهیلات وام خیرخواهانه (قرض)
زمینه های کاربرد
فصل هشتم: محصولات تأمین مالی (بدهی محور) ـ قسمت سوم
خرید مجدد (بیع العینه)
تنزیل برات/تنزیل موقت (بیع دین)
تسهیلات فروش سهجانبه (تورق)
موضوعاتی در مدیریت محصول
زمینه های کاربرد
فصل نهم: محصولات حق الزحمه محور
اعتبار اسنادی
ضمانت نامه
سایر خدمات حق الزحمه محور
بخش سوم: بیمه
فصل دهم: بیمه
بیمه رایج
ارزیابی اسلامی درباره بیمه رایج
جایگزینهای اسلامی
فصل یازدهم: محصولات بیمه ای
تکافل بر مبنای تبرع
تکافل بر مبنای مضاربه
تکافل بر مبنای وکالت
موضوعاتی در مدیریت محصول
مخارج
زمینه های کاربرد
بخش چهارم: بانکداری سرمایه گذاری و مهندسی مالی
فصل دوازدهم: بانکداری سرمایه گذاری
بانکداری سرمایه گذاری رایج
ایجاد
تعهد خرید
فروش و توزیع
ارزیابی اسلام درباره بانکداری سرمایه گذاری رایج
اوراق بدهی رایج
اوراق مشتقه
اوراق سهام عادی
اوراق سهام ممتاز رایج
جایگزین های اسلامی
فصل سیزدهم: محصولات بانکداری سرمایه گذاری
تأمین مالی سرمایه مشارکتی
ایجاد اوراق بهادار اسلامی
کارگزاری اوراق بهادار
فصل چهاردهم: مهندسی مالی
مهندسی مالی رایج
ارزیابی اسلام درباره مهندسی مالی رایج
قراردادهای آتی خاص و همسان
جایگزینهای اسلامی: قرارداد آتی خاص ارزی ترکیبی
اختیار معامله
جایگزین های اسلامی: قاعده خیار
قراردادهای سوآپ [معاوضه ای]
جایگزین های اسلامی
بخش پنجم: مدیریت وجوه و مالیه پروژه
فصل پانزدهم: مدیریت صندوق
مدیریت وجوه رایج
صندوق های سرمایه گذاری مشترک
صندوق های با پایه محدود
صندوق های با کارمزد
شرکت های امین سرمایه گذاری ساختمانی (REITs)
شرکت های REIT سهمی
ارزیابی شریعت اسلام از مدیریت صندوق های رایج
صندوق های بدهی
صندوقهای سهمی
صندوقهای پوششی
REIT
جایگزینهای اسلامی
فصل شانزدهم: محصولات مدیریت وجوه
موضوعاتی در مدیریت محصول
فصل هفدهم: مالیه پروژه
مالیه رایج پروژه
دولت
شرکت مجری پروژه
سرمایه گذار
وامدهنده
پیمانکار
مشاور
بهره بردار
استفاده کنندگان
ارزیابی اسلام درباره مالیه پروژه رایج
جایگزین های اسلامی
موضوعاتی در مدیریت محصول
منابع پیشنهادی برای مطالعات بیشتر

محصولات مشابه

بیشتر