3 امتیاز
1 نفر

بازارها و نهادهای مالی

نوع اثر : کتاب

ناشر : سازمان سمت

نویسنده :

قیمت نسخه چاپی : 31,000 تومان

تعداد صفحات نسخه چاپی : 672

رده بندی کنگره : HG173/6 /ف2‫‬‭ش2 1392

رده بندی دیویی : ‏‫‬‭332

شماره کتابشناسی ملی : 3330953

شابک : 9789645309198

سال نشر : 1392

کد گروه پژوهشی : 36

کد کتاب : 1713

برچسب ها: مدیریت

خلاصه اثر

مطالعه و آشنایی با بازارها و نهادهای مالی برای تحلیلگران، مدیران و کارشناسان مالی و اقتصادی از دو بعد حائز اهمیت است: از بعد کلان؛ بدان جهت که نتایج بسیاری از مطالعات اثبات کرده اند که رشد بخش واقعی اقتصاد بدون توسعه بازارها و نهادهای مالی ممکن نیست، بسیاری از اقتصاددانان از زوایای مختلف، با شدت تأکید متفاوت، به بررسی نقش بازارها و نهادهای مالی در توسعه بخش واقعی اقتصاد پرداخته اند. برخی از اقتصاددانان این نقش را قابل اغماض و برخی دیگر آن را مهم تصور کرده اند. فصول «1» الی «3» کتاب به بررسی این موضوعات اختصاص داده شده است. از بعد خرد؛ تهیه برنامه راهبردی صحیح بر مبنای متغیرهای محیطی از مهم ترین وظایف مدیریت بنگاه اقتصادی است. برای تدوین برنامه راهبردی مالی، شناخت نظام مالی لازم است. نظام مالی از پنج جزء ابزارهای مالی، نهادهای مالی، بازارهای مالی، قوانین مالی و نهادهای نظارتی مالی تشکیل می شود. فصول «4» الی «13» کتاب به معرفی «اجزاء پنجگانه نظام مالی» می پردازد. این کتاب چارچوب مفهومی برای پاسخ به این پرسشهاست: چرا بازارهای مالی به وجود آمده اند و چرا ما به آنها نیاز داریم؟

کتاب دیجیتال

12,000 تومان

حجم : 3.3 مگا بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 563

توجه: این کتاب فقط از طریق گوشی های هوشمند مجهز به سیستم عامل اندروید و iOS و در نرم افزار کتابخوان سمت قابل مطالعه است.

کتاب (نسخه کاغذی)

31,000 تومان

تعداد صفحات نسخه چاپی : 692

سال نشر : 1396

نوع جلد : شومیز

قطع : وزیری

کد یکتا : 41713

نوبت چاپ : 4

تیراژ : 1000

موضوعات

فهرست

پیشگفتار
بخش اول: جایگاه بازارها و نهادهای مالی
فصل اول: ماهیت و نقش بازارها و نهادهای مالی در بخش واقعی اقتصاد
مقدمه
اجزای نظام اقتصادی جامعه
جایگاه بخش مالی اقتصاد در نظام اقتصادی
اجزای بخش مالی اقتصاد یا نظام مالی
1- تعریف ابزار مالی
2- تعریف نهادهای مالی
3- تعریف بازارهای مالی
4- تعریف قوانین مالی
5- تعریف نهادهای نظارتی در بازارهای مالی
انواع بازارهای مالی
کارکردهای بازارها و نهادهای مالی
تعریف توسعه، عمق مالی و نقدشوندگی بازارهای مالی
چگونگی تأثیر بخش مالی اقتصاد در رشد بخش واقعی اقتصاد
1- تأثیر تجهیز و تجمیع پس اندازها
2- تأثیر مبادله، توزیع و مدیریت یا کاهش ریسک
3- تأثیر تولید اطلاعات دربارة سرمایه گذاری های محتمل
4- تأثیر نظارت و کنترل بر سرمایه گذاری ها و عملکرد مدیریت بنگاه ها
5- تأثیر تسهیل در فرایند مبادلة کالاها و خدمات
مطالعات انجام شده در زمینة رابطة سطح توسعة بخش مالی اقتصاد و رشد بخش واقعی اقتصاد
خلاصة فصل اول
ضمیمة فصل اول: بررسی مطالعات نظری و تجربی در زمینة رابطة سطح توسعة بخش مالی اقتصاد و رشد بخش واقعی اقتصاد
1- مقدمه
2- مطالعات نظری
1­2 نظریات اقتصاددانان کلاسیک
2­2 نظریات اقتصاددانان نئوکلاسیک
3- مطالعات تجربی انجام شده در خصوص رابطة سطح توسعة بخش مالی اقتصاد و رشد بخش واقعی اقتصاد
1­3 مطالعة کامرون، کریسپ، پاتریک و تیلی
2­3 مطالعة وان وینبرگن و تیلور
3­3 مطالعات پیرس
4­3 مطالعة لنی و ساراکوگلو
5­3 مطالعة جانگ
6­3 مطالعة وایدر
7­3 مطالعة هابر
8­3 مطالعة اسپیرز
9­3 مطالعة گرینوود و جوانوویچ
10­3 الگوی بنسیونگا و اسمیت
11­3 مطالعة مرتون
12­3 مطالعة دورنبوش و رینوزو
13­3 مطالعة کینگ و لوینکینگ و لوین در مطالعة خود در مورد 119 کشور توسعه یافته و درحال توسعه و با استفاده از داده های مربوط به سرمایه گذاری و کارایی نظام مالی در سال های 1960 الی 1989 و آزمون رگرسیون ساده به این نتیجه رسیدند که میانگین اندازة بخش مالی اقتصاد با میانگین رشد بخش واقعی اقتصاد کشورهای مورد مطالعه به صورت معنی داری همبستگی دارد.
14­3 مطالعة لوین و رنلت
15­3 مطالعة دیگری از کینگ و لوینکینگ و لوین در سال 1993، با هدف رفع ایرادهای وارد به الگوی گلداسمیت مطالعه ای را انجام دادند.
16­3 مطالعة بنسیونگا، اسمیت و استر
17­3 مطالعة تورنتون
18­3 مطالعة جیاراتن و استراهان
19­3 مطالعة کامین شولی
20­3 مطالعة دیمتریادس و حاسیندیمتریادس و حاسین با به کارگیری سری های زمانی و تعریف شاخص هایی برای سطح توسعة مالی مانند 2M تقسیم بر تولید ناخالص داخلی ارزش کل سهام مبادله شده تقسیم بر تولید ناخالص داخلی یا همان نسبت ارزش افزوده در بازار سرمایه و شاخص نرخ رشد سرانة تولید ناخالص داخلی واقعی برای عملکرد بخش واقعی اقتصاد و تبعیت از الگوی جانگ (1986) به بررسی جهت علیت بازارها و نهادهای مالی و بخش واقعی اقتصاد پرداخت.
21­3 مطالعة داو و گورتون
22­3 مطالعة فرای
23­3 مطالعة گرینوود و اسمیت
24­3 مطالعة لاپورتا، لوپز، شلیفر و ویشنیلاپورتا و همکارانش در مطالعه ای با عنوان «قانون و نظام های مالی» نقش و تأثیر ریشة نظام های حقوقی، تغییرات سیاسی و نهادهای ملی در سطح توسعة مالی کشورها و تأثیر نظام مالی کشورها در رشد بخش واقعی اقتصاد را بررسی کردند.
25­3 مطالعة روسو و واچتل
26­3 مطالعة راجان و زینگیلز
27­3 مطالعة نوسر و کاگلر
28­3 مطالعة دمیگروچ ­ کونت و ماکسیموویچ
29­3 مطالعة لوین و زروس
30­3 مطالعة روسو
31­3 مطالعة ترابلسی
32­3 مطالعة پروتی و وان اویجن
33­3 مطالعة لوین، لویزا و بک
34­3 مطالعة روسو و واچتل
35­3 مطالعة ژوژو در یک مطالعه، اطلاعات 41 کشور را برای دورة 1960­1993، با استفاده از رویکرد بردار خود ­ همبسته که کار جانگ (1986) را تکمیل می کرد، بررسی کرد.
36­3 مطالعة ورگلر
37­3 مطالعة دیمیتریادس، آرستیس و لوینتلدیمیتریادس، آرستیس و لوینتل در یک بررسی در مورد رابطة نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه، بازار پول و رشد بخش واقعی اقتصاد با استفاده از آمار و داده های فصلی پنج کشور و روش های سری های زمانی نشان دادند که اگرچه هم بازارها و نهادهای فعال در بازار پول و بازار سرمایه رشد آتی بخش واقعی اقتصاد را توجیه می کنند، اما اثر توسعة بازارها و نهادهای فعال در بازار پول به مراتب بیشتر از اثر توسعة بازارها و نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه است.
38­3 مطالعة کولاراتن
39­3 مطالعة بکارت، هاروی و لوندبلدبکارت، هاروی و لوندبلد در دو مطالعه به بررسی آثار باز بودن بازار سرمایه در سرمایه گذاران خارجی پرداخته اند.
40­3 مطالعة لویزا و رنسیر
41­3 مطالعة گیزو، اسپینازا و زینگیلز
42­3 مطالعة کلاسنز و لاون
43­3 مطالعة لاولاو در مطالعه ای با عنوان «توسعة مالی و محدودیت های مالی: شواهد بین المللی از الگوی سرمایه گذاری ساختاری» با استفاده از آمار و داده های بنگاه های اقتصادی در سطح صنعت به بررسی این موضوع پرداخت که آیا توسعة بخش مالی اقتصاد باعث کاهش محدودیت های تأمین مالی در بنگاه های اقتصادی می شود؟
44­3 مطالعة بک و لوین
45­3 مطالعة کریستوپولوس و سیوناس
4- تحقیقات دربارة عوامل مؤثر در بازارها و نهادهای مالی
فصل دوم: تحلیل گردش وجوه ناشی از رفتارهای استقراض و وام دهی در جامعه
مقدمه
گردش وجوه در بازار مالی
1- چند اتحاد مهم در رابطه با گردش وجوه در بازار مالی
2- تحلیلی بر اتحادهای گردش وجوه در بازار مالی
عرضه یا تأمین وجوه در بازار مالی
1- روش های اندازه گیری عرضة پول یا حجم نقدینگی در اقتصاد
2- رابطة عرضة پول در اقتصاد
3- عوامل مؤثر در عرضة پول
4- عرضه یا تأمین کنندگان اصلی وجوه برای بازار مالی
تقاضای پول یا وجوه در بازار مالی
1- نظریه های تقاضای پول
2- عوامل مؤثر در تقاضای پول یا وجوه
3- متقاضیان یا مصرف کنندگان اصلی وجوه در بازار مالی
خلاصة فصل دوم
فصل سوم: عرضه و تقاضای وجوه قابل استقراض و وام دهی و نقش نرخ بهره در بازار مالی
مقدمه
تعریف بهره
نظریه های تعیین نرخ بهره
نظریة اقتصاددانان کلاسیک
نظریة اقتصاددانان نئوکلاسیک
نظریة کینزنظریة کینز در مورد عملکرد بازار پس انداز و سرمایه گذاری با نظریة اقتصاددانان کلاسیک کاملاً متفاوت است.
نظریة وجوه قابل استقراض برای تعیین نرخ بهره
1- تأثیر حجم تقاضای خانوارها برای پول یا وجوه در نرخ بهره
2- تأثیر حجم تقاضای بنگاه های اقتصادی برای پول یا وجوه در نرخ بهره
3- تأثیر حجم تقاضای دولت و مؤسسات عمومی برای پول یا وجوه در نرخ بهره
4- تأثیر حجم تقاضای اقتصادهای خارجی برای پول در نرخ بهره
5- تأثیر تقاضای کل برای پول در نرخ بهره
6- تأثیر حجم عرضة کل پول یا وجوه در نرخ بهره
7- تعیین نرخ بهرة تعادلی
عوامل مؤثر در نرخ بهره
1- نرخ رشد اقتصادی
2- تورم
3- سیاست های پولی و مالی
4- عوامل اجتماعی و سیاسی
5- کسری بودجة دولت
6- حجم وجوه خارجی
پیش بینی نرخ های بهره
سخن پایانی
خلاصة فصل سوم
بخش دوم: انواع ابزارهای مالی و قابل استفاده در بازارهای مالی
فصل چهارم: ابزارهای مالی در بازار پول
مقدمه
تعریف و ویژگی های بازار پول
تعریف ابزارهای مالی
نهادهای مالی فعال در بازار پول
انواع ابزارهای مالی قابل استفاده در بازار پول
1- ابزارهای مالی معامله ناپذیر
2- ابزارهای مالی معامله پذیر در بازار پول
ابزارهای مالی در بازار پول ایران
1- ابزارهای مالی معامله ناپذیر در بازار پول ایران
2- ابزارهای مالی معامله پذیر در بازار پول ایران
خلاصة فصل چهارم
فصل پنجم: ابزارهای مالی در بازار سرمایه
مقدمه
تعریف و ویژگی های بازار سرمایه
نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه
انواع ابزارهای مالی در بازار سرمایه
1- ابزارهای مالی بر پایة بدهی یا استقراض
2- ابزارهای مالی بر پایة مشارکت یا مالکیت
3- ابزارهای مالی بر پایة اوراق مشتقه
ابزارهای مالی در بازار سرمایة ایران
1- ابزارهای مالی بر پایة استقراض در بازار سرمایة ایران
2-ابزارهای مالی بر پایة مشارکت یا مالکیت در بازار سرمایة ایران
3- ابزارهای مالی بر پایة اوراق مشتقه در بازار سرمایة ایران
خلاصة فصل پنجم
فصل ششم: ابزارهای مالی در بازار تأمین اطمینان
مقدمه
تعریف بازار تأمین اطمینان
نهادهای مالی فعال در بازار تأمین اطمینان
تعریف بیمه
نقش بازار تأمین اطمینان و بیمه در جامعه
نقش بازار تأمین اطمینان و بیمه در توسعة بازار مالی و بخش واقعی اقتصاد
انواع ابزارهای مالی در بازار تأمین اطمینان
1- بیمه های اجتماعی
2- بیمه های بازرگانی
3- بیمه های اجتماعی ­ بازرگانی (بیمه های عمر یا زندگی)
4- طرح های بازنشستگی
ابزارهای مالی در بازار تأمین اطمینان ایران
1- بیمه های اجتماعی در بازار تأمین اطمینان ایران
2- بیمه های بازرگانی در بازار تأمین اطمینان ایران
3- بیمه های اجتماعی ­ بازرگانی در بازار تأمین اطمینان ایران
4- طرح های بازنشستگی در بازار تأمین اطمینان ایران
خلاصة فصل ششم
بخش سوم: انواع نهادهای مالی فعال در بازارهای مالی
فصل هفتم: نهادهای مالی واسطه ای سپرده پذیر
مقدمه
انواع نهادهای مالی
انواع نهادهای مالی واسطه ای
انواع نهادهای مالی واسطه ای سپرده پذیر
1- بانک های تجاری
2- بانک های تخصصی
3- بانک های پس انداز و وام
4- بانک های پس انداز
5- اتحادیه های اعتباری
نهادهای مالی واسطه ای سپرده پذیر فعال در بازار مالی ایران
1- نهادهای مالی واسطه ای سپرده پذیر رسمی
2- نهادهای مالی واسطه ای سپرده پذیر غیررسمی
خلاصة فصل هفتم
فصل هشتم: نهادهای مالی واسطه ای قراردادی
مقدمه
تعریف نهادهای مالی واسطه ای قراردادی
انواع نهادهای مالی واسطه ای قراردادی
شرکت های بیمة عمر
1- سیر تحولات در فعالیت شرکت های بیمة عمر
2- انواع ابزارهای مالی در شرکت های بیمة عمر
3- ترکیب دارایی ها یا سرمایه گذاری ها در شرکت های بیمة عمر
شرکت های بیمة اموال و حوادث
نهاد مالی بانک ­ بیمه
1- اَشکال تشکیل نهاد مالی بانک ­ بیمه
2- علل و عوامل گسترش نهادهای مالی بانک ­ بیمه
صندوق های بازنشستگی
1- علل گسترش صندوق های بازنشستگی
2- انواع صندوق های بازنشستگی
3- انواع طرح های بازنشستگی قابل اجرا در صندوق های بازنشستگی
4- عوامل مؤثر در سیاست سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی
5- ترکیب سرمایه گذاری در صندوق های بازنشستگی
6- مدیریت صندوق های بازنشستگی
7- ویژگی های صندوق های بازنشستگی در برخی از کشورها
نهادهای مالی واسطه ای قراردادی در بازار مالی ایران
1- شرکت های بیمة فعال در بازار مالی ایران
2- صندوق های بازنشستگی فعال در بازار مالی ایران
3- سازمان تأمین اجتماعی
خلاصة فصل هشتم
فصل نهم: نهادهای مالی واسطه ای رابط
مقدمه
تعریف نهادهای مالی واسطه ای رابط
انواع نهادهای مالی واسطه ای رابط
شرکت های سرمایه گذاری
1- تاریخچة فعالیت شرکت های سرمایه گذاری
2- اهمیت شرکت های سرمایه گذاری
3- اهداف و ویژگی های فعالیت شرکت های سرمایه گذاری
4- ساختار شرکت های سرمایه گذاری
5- انواع شرکت های سرمایه گذاری
شرکت های امانی سرمایه گذاری در مستغلات و دارایی های فیزیکی یا واقعی
شرکت های تأمین مالی
صندوق های وجوه وقفی
نهادهای مالی واسطه ای رابط فعال در بازار مالی ایران
1- نهادهای مالی واسطه ای رابط رسمی
2- نهادهای مالی واسطه ای رابط غیررسمی
خلاصة فصل نهم
فصل دهم: نهادهای مالی عامل یا کارگزار
مقدمه
تعریف نهادهای مالی کارگزار و عامل
انواع نهادهای مالی عامل یا کارگزار
بانک های رهنی
بانک های سرمایه گذاری
1- تعریف بانک های سرمایه گذاری
2- نقش بانک های سرمایه گذاری در حوزة اقتصاد کلان
3- مراحل عرضه و فروش اوراق بهادار توسط بانک های سرمایه گذاری
4- انواع خدمات بانک های سرمایه گذاری
شرکت های کارگزاری
1- انواع شرکت های کارگزاری
2- فرایند معاملات در شرکت های کارگزاری
بازارسازان
معامله گران
شرکت های رتبه بندی
1- مزایای شرکت های رتبه بندی اوراق بهادار
2- نقش شرکت های رتبه بندی در بازار اولیة سرمایه
شرکت های خدمات مشاوره
تحلیل گران خبرة مالی
شرکت های اوراق بهادار
مؤسسات امین
شرکت های حق العمل کار یا عامل
مؤسسات حمایت از سرمایه گذاران اوراق بهادار
شرکت های مدیریت دارایی ها
شرکت های تصفیة معاملات اوراق بهادار
نهادهای مالی عامل یا کارگزار فعال در بازار مالی ایران
خلاصة فصل دهم
بخش چهارم: قوانین و نهادهای نظارتی در بازارهای مالی
فصل یازدهم: قوانین و نهادهای نظارتی در بازار پول
مقدمه
انواع ساختارهای نظارتی در بازارهای مالی
1- ساختار نظارتی غیرمتمرکز کامل
2- ساختار نظارتی غیرمتمرکز ناقص
3- ساختار نظارتی متمرکز ناقص
4- ساختار نظارتی متمرکز کامل
انواع نظارت در بازارهای مالی
نظارت در بازار پول
1- نظارت ها در بانک های تجاری و تخصصی
2- نظارت ها در بانک های پس انداز و وام
3- نظارت مرتبط با رعایت قوانین، امنیت و صحت در بانک های پس انداز
4- نظارت مرتبط با رعایت قوانین، امنیت و صحت در اتحادیه های اعتباری
دلایل تغییرات و اصلاحات ایجادشده در قوانین نظارتی بازارهای مالی
نظارت بر نهادهای مالی فعال در بازار پول ایران
1- نظارت های مرتبط با رعایت قوانین در بازار پول ایران
2- نظارت های مرتبط با امنیت و صحت در بازار پول ایران
خلاصة فصل یازدهم
فصل دوازدهم: قوانین و نهادهای نظارتی در بازار سرمایه
مقدمه
پدیده های حاصل از اطلاعات نامتقارن در بازار سرمایه
نظارت در بازار سرمایه
1- نظارت های مرتبط با رعایت قوانین در بازار سرمایه
2- نظارت های مرتبط با امنیت و صحت در بازار سرمایه
نظارت در بازار سرمایة ایران
1- نظارت های مرتبط با رعایت قوانین در بازار سرمایة ایران
2- نظارت های مرتبط با امنیت و صحت در بازار سرمایة ایران
خلاصة فصل دوازدهم
فصل سیزدهم: قوانین و نهادهای نظارتی در بازار تأمین اطمینان
مقدمه
نظارت در بازار تأمین اطمینان
1- نظارت در شرکت های بیمة عمر و بیمة حوادث و اموال
2- نظارت بر صندوق های بازنشستگی
نظارت در بازار تأمین اطمینان ایران
1- نظارت بر شرکت های بیمه
2- نظارت بر صندوق های بازنشستگی
خلاصة فصل سیزدهم
منابع انگلیسی
منابع فارسی
نمایه موضوعی

محصولات مشابه

بیشتر