0 امتیاز
1 نفر

نظریه‌ پردازی

مبانی و روش‌ شناسی ها

نوع اثر : کتاب

ناشر : سازمان سمت

نویسنده :

قیمت نسخه چاپی : 19,000 تومان

تعداد صفحات نسخه چاپی : 404

رده بندی کنگره : ‏‫Q180‭‬ ‭/آ1‏‫‭د25 1389

رده بندی دیویی : ‭001/42

شماره کتابشناسی ملی : 2219830

شابک : 9789645305367

سال نشر : 1389

کد گروه پژوهشی : 16

کد کتاب : 1410

برچسب ها: مدیریت

خلاصه اثر

این کتاب تحلیلی مقدماتی از معرفی مفهوم پارادایم، نظریه و روش شناسی های نظریه پردازی است. دانایی فر، نظریه را یک یا چند گزاره فرضیه ای می داند که به صورت موقت رفتار یک پدیده را بازنمایی، توصیف، تحلیل و تبیین می کند. مؤلف اثر، در مقدمه کتاب خود می نویسد که این کتاب ادعای جامعیت ندارد ولی مدعی است که می تواند در باب نظریه پردازی در رشته مدیریت به طور خاص و علوم اجتماعی به طور عام، منفذی باز کند که تاکنون اندکی مغفول مانده است؛ زیرا در حال حاضر کتاب نسبتاً جامعی (حتی ترجمه) در این حوزه وجود ندارد.

کتاب دیجیتال

9,500 تومان

حجم : 2.8 مگا بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 419

توجه: این کتاب فقط از طریق گوشی های هوشمند مجهز به سیستم عامل اندروید و iOS و در نرم افزار کتابخوان سمت قابل مطالعه است.

کتاب (نسخه کاغذی)

19,000 تومان

تعداد صفحات نسخه چاپی : 420

سال نشر : 1396

نوع جلد : شومیز

قطع : وزیری

کد یکتا : 41410

نوبت چاپ : 4

تیراژ : 300

موضوعات

فهرست

مقدمه
بخش اول: آشنایی با دنیای نظریه و نظریه پردازی
فصل اول: کلیات
مقدمه
فرایند پژوهش نظریه پردازی
سیر تطور پژوهش نظریه
الزامات تدوین نظریه
1. دانش روش شناسی نظریه پردازی و دانش از پدیده سازمانی
2. شناخت مسئله یا احساس نیاز به تئوریزه کردن یک پدیده
3. پیوند بین مسئله پژوهشی و ره آورد نظری
4. ارائه قضایا و سؤال ها یی برای پژوهش های آینده
مروری بر فصول کتاب
بخش اول: مبانی نظریه پردازی
بخش دوم: روش شناسی های نظریه پردازی
نتیجه گیری
فصل دوم: جهان شناسی نظریه پردازی
مقدمه
تأملی بر هرم بنیان های نظریه
پدیده ، نماد و تعریف
مفهوم، پیش فرض، فرضیه و سؤال پژوهش
نظریه
پارادایم
جهان بینی
تقسیم بندی جدید هرم بنیان های نظریه
مدار های نظریه
تشریح تقسیم بندی جدید
چهارچوب پیشنهادی نویسنده: وب نظریه
نتیجه گیری
فصل سوم: فهم پارادایم
مقدمه
اهمیت بحث در مورد پارادایم چیست؟
ریشه شناسی پارادایم
دیرینه شناسی پارادایم
پارادایم به عنوان مثال
معنای فعلی پارادایم
پارادایم و سایر اصطلاحات در فلسفه علم
پارادایم و مدل
سطح بندی پارادایم های کون
سطوح سه گانه پارادایم
پارادایم ها در علوم اجتماعی
نتیجه گیری
فصل چهارم: پارادایم های رقیب در علم سازمان و مدیریت
مقدمه
پارادایم اثبات گرایی
هستی شناسی: چگونگی درک جهان
شناخت شناسی: رابطه بین پژوهشگر و آزمودنی
روش شناسی: چگونگی گردآوری داده ها
پارادایم تفسیری
هستی شناسی: چگونگی درک جهان
شناخت شناسی: رابطه بین پژوهشگر و آزمودنی
روش شناسی: چگونگی گردآوری داده ها
پارادایم نظریه انتقادی
هستی شناسی: چگونگی درک جهان
شناخت شناسی: رابطه بین پژوهشگر و آزمودنی
روش شناسی: چگونگی گردآوری داده ها
پارادایم نگاه های فمینیست
هستی شناسی: چگونگی درک جهان
شناخت شناسی: رابطه بین پژوهشگر و آزمودنی
روش شناسی: چگونگی گردآوری داده ها
پارادایم پست مدرنیست
هستی شناسی: چگونگی درک جهان
شناخت شناسی: رابطه بین پژوهشگر و آزمودنی
روش شناسی: چگونگی گردآوری داده ها
پارادایم نظریه آشوب
هستی شناسی: چگونگی درک جهان
شناخت شناسی: رابطه بین پژوهشگر و آزمودنی
روش شناسی: چگونگی گردآوری داده ها
رهنمود های پارادایم ها برای علم سازمان و مدیریت
پارادایم اثبات گرایی
پارادایم تفسیری
پارادایم نظریه انتقادی
پارادایم فمینیست
پارادایم پست مدرنیست
پارادایم نظریه آشوب
نتیجه گیری: چه پارادایمی را باید انتخاب کرد؟
فصل پنجم: تأملی بر نظریه
مقدمه
تأمل اولیه بر مفهوم نظریه
فرضیه و نظریه
فهم اساسی نظریه: آیا نظریه ها صرفاً کمی هستند؟
چرا تصور کمی بودن از نظریه متداول است؟
رویکرد های فلسفی به نظریه
نگاه های مختلف به نظریه
نگاه 1: نظریه قانونی است حاصل از قیاس
نگاه 2: نظریه دانشی است شبه قانون
نگاه 3: نظریه « نوع آرمانی » است
نگاه 4: نظریه دانشی است روزمره نه علمی محض
نگاه 5: نظریه دانشی است حاصل از گفتمان انتقادی
نظریه در قاموس علم سازمان
نظریه چه نیست: نظریه حقیقت نیست
نظریه سازی چه نیست: نظریه سازی عینی و قیاسی نیست
نظریه چیست: نظریه شبیه یک پیوستار است
نظریه چگونه شکل می گیرد: نظریه پدیده ای غیرمنتظره است
طبقه بندی نظریه ها
نظریه برای توصیف و تحلیل
نظریه برای فهم و درک پدید ه ها
نظریه برای پی شبینی
نظریه برای تبیین و پی شبینی
نظریه برای طراحی و اقدام عملی
پیوند انواع نظریه ها
نتیجه گیری
فصل ششم: ارزیابی جدید بودن یک نظریه
مقدمه
نظریه و فرایند نظریه پردازی
چهارچوب ارزیابی سهم نظری مدل یا نظریه
ارکان سازنده « توسعه نظریه » کدام اند؟
ارزش افزوده یا سهم نظری منطقی چیست؟
معیار های مورد استفاده در ارزیابی نظریه ها
نتیجه گیری
بخش دوم: روش شناسی های نظریه پردازی
فصل هفتم: روش شناسی نظریه پردازی دوبین
مقدمه
ارکان روش شناسی نظریه پردازی کمی دوبین
رویکرد فرضیه ای قیاسی در تولید دانش
روش شناسی نظریه پردازی دوبین: نگاهی اجمالی
تشریح روش شناسی نظریه پردازی دوبین
گام های چهارگانه بخش اول روش شناسی نظریه پردازی دوبین
گام های چهارگانه بخش دوم روش شناسی نظریه پردازی دوبین
رهنمود های ضمنی روش شناسی نظریه پردازی دوبین
مروری بر روش شناسی نظریه پردازی دوبین
نتیجه گیری
فصل هشتم: روش شناسی نظریه پردازی کارلایل و کریستنسن
مقدمه
مدل فرایند نظریه پردازی
چگونه نظریه توصیفی ساخته می شود؟
1. ابتدا مشاهده کنید
2. ویژگی های پدیده را طبقه بندی کنید
3. روابط بین سازه های پدیده را تعریف کنید
چگونه می توان نظریه توصیفی را بهبود داد؟
مرحله 1: آزمون قیاسی یافته های استقرایی
مرحله 2: کشف نابهنجاری در نظریه و حل آن
چگونه نظریه توصیفی به نظریه هنجاری تبدیل می شود؟
محور های روش شناسی نظریه پردازی کارلایل و کریستنسن
1. اهمیت طبقه بندی در نظریه پردازی
2. اهمیت طبقه بندی مبتنی بر شرایط و نظریه هنجاری
3. اهمیت کشف نابهنجاریهایی در نظریه (توصیفی و هنجاری)
4. کشف نابهنجاری و چگونگی رفع آن : مثال
5. طراحی پژوهش بر اساس نابهنجاری علمی
6. روایی و پایایی نظریه
نتیجه گیری
فصل نهم: روش شناسی نظریه پردازی ون دی ون
مقدمه
روش شناسی نظریه پردازی ون دی ون
مدل نظریه پردازی بر اساس دانش پژوهی تعاملی طرفینی
تنظیم و تدوین مسئله
نظریه پردازی
طراحی پژوهش
حل مسئله
نتیجه گیری
فصل دهم: روش شناسی نظریه پردازی لینهام
مقدمه
تأملی در باب پژوهش نظری هپردازی
اهداف پژوهش نظریه پردازی
رویکرد های اصلی در نظریه پردازی
روش شناسی عمومی پژوهش نظریه پردازی
شکل دهی چهارچوب مفهومی
عملیاتی کردن
تأیید یا رد
کاربرد
پالایش و توسعه مستمر
محدودیت های شیوه عمومی نظریه پردازی لینهام
نتیجه گیری
معیار های مورد استفاده در ارزیابی نظریه ها
نتیجه گیری
بخش دوم: روش شناسی های نظریه پردازی
فصل هفتم: روش شناسی نظریه پردازی دوبین
مقدمه
ارکان روش شناسی نظریه پردازی کمی دوبین
رویکرد فرضیه ای قیاسی در تولید دانش
روش شناسی نظریه پردازی دوبین: نگاهی اجمالی
تشریح روش شناسی نظریه پردازی دوبین
گام های چهارگانه بخش اول روش شناسی نظریه پردازی دوبین
گام های چهارگانه بخش دوم روش شناسی نظریه پردازی دوبین
رهنمود های ضمنی روش شناسی نظریه پردازی دوبین
مروری بر روش شناسی نظریه پردازی دوبین
نتیجه گیری
فصل هشتم: روش شناسی نظریه پردازی کارلایل و کریستنسن
مقدمه
مدل فرایند نظریه پردازی
چگونه نظریه توصیفی ساخته می شود؟
1. ابتدا مشاهده کنید
2. ویژگی های پدیده را طبقه بندی کنید
3. روابط بین سازه های پدیده را تعریف کنید
چگونه می توان نظریه توصیفی را بهبود داد؟
مرحله 1: آزمون قیاسی یافته های استقرایی
مرحله 2: کشف نابهنجاری در نظریه و حل آن
چگونه نظریه توصیفی به نظریه هنجاری تبدیل می شود؟
محور های روش شناسی نظریه پردازی کارلایل و کریستنسن
1. اهمیت طبقه بندی در نظریه پردازی
2. اهمیت طبقه بندی مبتنی بر شرایط و نظریه هنجاری
3. اهمیت کشف نابهنجاریهایی در نظریه (توصیفی و هنجاری)
4. کشف نابهنجاری و چگونگی رفع آن : مثال
5. طراحی پژوهش بر اساس نابهنجاری علمی
6. روایی و پایایی نظریه
نتیجه گیری
فصل نهم: روش شناسی نظریه پردازی ون دی ون
مقدمه
روش شناسی نظریه پردازی ون دی ون
مدل نظریه پردازی بر اساس دانش پژوهی تعاملی طرفینی
تنظیم و تدوین مسئله
نظریه پردازی
طراحی پژوهش
حل مسئله
نتیجه گیری
فصل دهم: روش شناسی نظریه پردازی لینهام
مقدمه
تأملی در باب پژوهش نظریه پردازی
اهداف پژوهش نظریه پردازی
رویکرد های اصلی در نظریه پردازی
روش شناسی عمومی پژوهش نظریه پردازی
شکل دهی چهارچوب مفهومی
عملیاتی کردن
تأیید یا رد
کاربرد
پالایش و توسعه مستمر
محدودیت های شیوه عمومی نظریه پردازی لینهام
نتیجه گیری
فصل یازدهم: مقایسه روش شناسی های نظریه پردازی
مقدمه
روش شناسی نظریه پردازی دوبین
روش شناسی نظریه پردازی ون دی ون
روش شناسی نظریه پردازی کارلایل و کریستنسن
فرایند ساخت نظریه توصیفی
بهبود نظریه در مرحله توصیفی
تبدیل نظریه توصیفی به نظریه هنجاری
روش شناسی نظریه پردازی لینهام
مقایسه روش شناسی های نظریه پردازی
نتیجه گیری
بخش سوم: روش شناسی جامع عمومی نظریه پردازی
فصل دوازدهم: روش شناسی عمومی نظریه پردازی
مقدمه
مروری بر رو ششناسی های نظریه پردازی
چیستی نظریه
مراحل روش شناسی
مرحله 1: شناخت موضوع بحث انگیز یا تشخیص نابهنجاری
مرحله 2: دست زن به تخیل نظام مند علمی
مرحله 3: ظهور نظریه خام غیرمنتظره
مرحله 4: داوری اولیه نظریه خام
مرحله 5: تدوین نظریه غنی
مرحله 6: مرحله آزمون نظریه
مرحله 7: به کارگیری نظریه
مرحله 8: بهبود نظریه
ویژگی های بارز روش شناسی حاضر
مثال 1: نظریه جابه جایی مدیران دولتی
مثال 2: نظریه کولاژ عقلانیت و استراتژی در بخش دولتی
مثال 3: پیاز فرایند پژوهش
نتیجه گیری
منابع و مأخذ
واژه نامه
اعلام
نمایه موضوعی

محصولات مشابه

بیشتر