0 امتیاز
0 نفر

ملاحظات اسلامی در روابط تجاری مسلمانان

نوع اثر : کتاب

ناشر : سازمان سمت

نویسنده :

قیمت نسخه چاپی : 13,000 تومان

تعداد صفحات نسخه چاپی : 281

رده بندی کنگره : 1396 7 م 7 غ / 2/230 BP

رده بندی دیویی : 372/297

شماره کتابشناسی ملی : 4817124

شابک : 9786000204563

سال نشر : 1396

کد کتاب : 2076

برچسب ها: اقتصاد

خلاصه اثر

کتاب دیجیتال

6,500 تومان

حجم : 3.6 مگا بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 292

توجه: این کتاب فقط از طریق گوشی های هوشمند مجهز به سیستم عامل اندروید و iOS و در نرم افزار کتابخوان سمت قابل مطالعه است.

کتاب (نسخه کاغذی)

13,000 تومان

تعداد صفحات نسخه چاپی : 291

سال نشر : 1396

نوع جلد : شومیز

قطع : وزیری

کد یکتا : 12076

نوبت چاپ : 1

تیراژ : 500

موضوعات

فهرست

پیشگفتار
فصل اول: تجارت و تجارت بین الملل در پرتو آیات و روایات
مقدمه
1ـ1 تعریف تجارت
1ـ1ـ1 تعریف لغوی تجارت
1ـ1ـ2 واژة تجارت در متون اسلامی
1ـ2 تعریف تجارت بین الملل
1ـ3 جایگاه تجارت در اقتصاد اسلامی
1ـ4 اهمیت تجارت و تجارت بین الملل در اسلام
1ـ5 جایگاه و اهمیت تاجر مسلمان در دیدگاه اسلام
1ـ6 تجارت و تجارت بین الملل در آیات قرآن کریم
1ـ6ـ1 داد و ستد اقتصادی
1ـ6 ـ2 داد و ستد الهی
1ـ7 تجارت و تجارت بین الملل در روایات معصومین (ع)
1ـ7ـ1 تجارت در معنی خاص
1ـ7ـ2 تجارت در معنی عام
1ـ8 تجارت و تجارت بین الملل در کتب فقهی
1ـ9 نقش مسلمانان در توسعة تجارت بین الملل
1ـ10 رابطة تجارت بین الملل با قضاوت های ارزشی و ارزش ها
1ـ10ـ1 انتخاب موضوع
1ـ10ـ2 انتخاب متغیرها و فرضیه ها
1ـ10ـ3 انتخاب روش
1ـ10ـ4 انتخاب هدف ها
1ـ11 خلاصه و جمع بندی مطالب
1ـ12 نکات قابل تأمل فصل اول
فصل دوم: آموزه های اسلامی و تجارت بین الملل
مقدمه
2ـ1 تجارت بین الملل، یک پدیدة اجتماعی ـ اقتصادی
2ـ1ـ1 تأثیرپذیری رفتارهای اجتماعی ـ اقتصادی از امور اعتباری
2ـ2 ارتباط بین علم تجارت بین الملل و آموزه های اسلامی
2ـ2ـ1 رابطة آموزه های اسلامی با علم تجارت بین الملل
2ـ2ـ2 رابطة علم تجارت بین الملل با آموزه های دینی
2ـ2ـ3 موضوع علم تجارت بین الملل با رویکرد اسلامی
2ـ2ـ4 روش تحقیق در علم تجارت بین الملل با رویکرد اسلامی
2ـ3 عناصر نظام تجارت بین الملل با رویکرد اسلامی
2ـ3ـ1 مبانی فلسفی نظام تجارت بین الملل با رویکرد اسلامی
2ـ3ـ2 مبانی ارزشی نظام تجارت بین الملل با رویکرد اسلامی
2ـ4 چارچوب نهادی تجارت بین الملل با رویکرد اسلامی
2ـ4ـ1 انگیزة تجارت و تجارت بین الملل در فرهنگ اسلامی
2ـ4ـ2 مالکیت تجاری در اسلام
2ـ4ـ3 مشروعیت درآمد حاصل از تجارت و تجارت بین الملل در اسلام
2ـ5 خلاصه و جمع بندی مطالب
2ـ6 نکات قابل تأمل فصل دوم
فصل سوم: روابط بین الملل در پرتو دین اسلام
مقدمه
3ـ1 تنظیم روابط بین الملل در دیدگاه اسلام
3ـ1ـ1 خاستگاه تنظیم روابط بین الملل
3ـ1ـ2 تأکید اسلام بر ایجاد روابط بین الملل
3ـ2 اهداف و اصول کلی حاکم بر روابط بین الملل از دیدگاه اسلام
3ـ2ـ1 اهداف کلی حاکم بر روابط بین الملل
3ـ2ـ2 اصول کلی حاکم بر روابط بین الملل
3ـ3 محدودیت روابط بین الملل در اسلام
3ـ3ـ1 منع هرگونه رابطة ولایی با کافران
3ـ3ـ2 نفی رابطة نصرت کافران
3ـ3ـ3 نفی رابطة ستمگری و ستم پذیری
3ـ3ـ4 بیزاری از مستکبران
3ـ3ـ5 ستیز با مستکبران
3ـ4 خلاصه و جمع بندی مطالب
3ـ5 نکات قابل تأمل فصل سوم
فصل چهارم: تجارت بین الملل در صدر اسلام
مقدمه
4ـ1 رابطة مسلمانان با سایر کشورها و قبایل در صدر اسلام
4ـ1ـ1 رابطة مسلمانان با روم شرقی و دولت های وابسته به آن
4ـ1ـ2 رابطة مسلمانان با ایران (ساسانیان) و دولت های وابسته به آن
4ـ1ـ3 رابطة مسلمانان با گروه ها و قبایل جزیرةالعرب
4ـ2 تاریخ تحولات روابط بین الملل در صدر اسلام
4ـ2ـ1 روابط بین الملل در عصر رسالت
4ـ2ـ2 روابط بین الملل در عصر خلفای راشدین
4ـ3 تجارت بین الملل در صدر اسلام
4ـ3ـ1 تجارت بین الملل در جزیرةالعرب پیش از اسلام
4ـ3ـ3 تجارت بین الملل در زمان خلیفة اول، ابوبکر عبدالله بن ابیقحافه
4ـ3ـ4 تجارت بین الملل در زمان خلیفة دوم، عمر بن خطاب
4ـ3ـ5 تجارت بین الملل در زمان خلیفة سوم، عثمان بن عفان
4ـ3ـ6 تجارت بین الملل در زمان امام علی بن ابیطالب (ع)
4ـ4 مالیات های تجاری و عوارض بازرگانی در صدر اسلام
4ـ5 خلاصه و جمع بندی مطالب
4ـ6 نکات قابل تأمل فصل چهارم
مقدمه
5ـ1 اصول حاکم بر تجارت بین الملل در اسلام
5ـ1ـ1 اصل مصلحت اسلام و مسلمانان
5ـ1ـ2 اصل اولویت دولت ها و جوامع اسلامی
5ـ1ـ3 اصل عدالت
5ـ1ـ5 اصل عدم سلطهپذیری و وابستگی
5ـ1ـ6 اصل نفی اصالت سود
5ـ1ـ7 اصل عدم مخالفت با ارزش های اخلاقی
5ـ1ـ8 اصل مسئولیت دولت اسلامی
5ـ1ـ9 اصل رعایت عزت اسلامی
5ـ2 خلاصه و جمع بندی مطالب
5ـ3 نکات قابل تأمل فصل پنجم
فصل ششم: محدودیت های تجارت بین الملل در اسلام
مقدمه
6ـ1 محدودیت های ایجابی تجارت بین الملل در اسلام
6ـ1ـ1 وجوب کفایی تجارت بین الملل در اسلام
6ـ1ـ2 آگاهی از احکام ضروری تجارت در اسلام
6ـ1ـ3 خرید و فروش کالای مرغوب
6ـ1ـ4 صداقت و راستی در تجارت
6ـ1ـ5 برخورد مناسب با طرف معامله
6ـ2 محدودیت های سلبی تجارت بین الملل در اسلام
6ـ2ـ1 مکاسب محرّمه
6ـ2ـ2 محدودیت های کیفی (محدودیت روش های تجارت)
6ـ3 خلاصه و جمع بندی مطالب
6ـ4 نکات قابل تأمل فصل ششم
فصل هفتم: ساختار بازار در تجارت بین الملل از دیدگاه اسلام
مقدمه
7ـ1 تعریف بازار
7ـ2 نقش بازار در تحولات جهان اسلام
7ـ3 تعامل بازار مسلمانان با غیر مسلمانان
7ـ3ـ1 جواز روابط تجاری با غیر مسلمانان
7ـ3ـ2 شرایط برقراری روابط تجاری با غیر مسلمانان
7ـ4 تجارت آزاد از نظر اسلام
7ـ5 ساختار انحصاری بازار از دیدگاه اسلام
7ـ5ـ1 انحصار مجاز
7ـ6 ساختار رقابتی بازار از دیدگاه اسلام
7ـ6ـ1 رقابت از نظر آموزه های اسلام
7ـ6ـ2 انگیزة رقابت مسئولانه در اقتصاد دینی
7ـ7 تعاون بین المللی و همگرایی اقتصادی در اسلام
7ـ8 بازار مشترک اسلامی
7ـ8ـ1 ضرورت فقهی تشکیل بازار مشترک اسلامی
7ـ8 ـ2 ضرورت اقتصادی تشکیل بازار مشترک اسلامی
7ـ9 خلاصه و جمع بندی مطالب
7ـ10 نکات قابل تأمل فصل هفتم
فصل هشتم: حضور و نظارت دولت اسلامی در تجارت بین الملل
مقدمه
8ـ1 مسئولیت بین المللی دولت از دیدگاه اسلام
8ـ1ـ1 ادلة مسئولیت بین المللی دولت از دیدگاه اسلام
8 ـ2 حضور دولت اسلامی در تجارت و تجارت بین الملل
8ـ3 نظارت دولت اسلامی در تجارت و تجارت بین الملل
8ـ3ـ2 مبارزه با انحصار بازرگانی
8ـ3ـ3 کنترل تبلیغات تجاری
8ـ3ـ4 آموزش احکام اسلامی
8ـ3ـ5 تعیین تکلیف در احکام متغیر
8ـ3ـ6 نظارت بر اجرای قوانین ثابت اسلام
8ـ3ـ7 برخورد با متخلفان
8 ـ4 ولایت اقتصادی دولت اسلامی در امر تجارت بین الملل
8ـ4ـ1 تصرف در مالکیت ها
8ـ4ـ2 اِعمال نظر در چگونگی فعالیت بازار
8ـ5 کنترل تجارت و تجارت بین الملل توسط دولت اسلامی و رسیدگی به تخلفات
8ـ6 دولت اسلامی و وضع مالیات تجاری
8ـ6ـ1 خمس
8 ـ6ـ2 عُشورُ التِّجارَه
8ـ7 خلاصه و جمع بندی مطالب
8ـ8 نکات قابل تأمل فصل هشتم
خاتمه و نتیجه گیری
ویژگی های تجارت بین الملل در اسلام
منابع و مآخذ

محصولات مشابه

بیشتر