0 امتیاز
0 نفر

کتاب الکترونیکی

توسعه و کاربرد

نوع اثر : کتاب

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : ,

مجموعه اثر : -

قیمت نسخه چاپی : 9,000 تومان

تعداد صفحات نسخه چاپی : 208

رده بندی کنگره : ‏‫‭Z1033‭‬‭‬ /ک16‭ف9 1395‬

رده بندی دیویی : 070/573‬‬

شماره کتابشناسی ملی : 4563551

شابک : 978-600-02-0385-6

سال نشر : 1395

کد گروه پژوهشی : 2041

خلاصه اثر

این کتاب فقط از طریق گوشی های هوشمند مجهز به سیستم عامل اندروید و در نرم افزار کتابخوان سمت قابل مطالعه است.

متنی

4,500 تومان

حجم : 1.3 مگا بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 180

موضوعات

فهرست

مقدمه
فصل اول: کتاب الکترونیکی چیست؟
مقدمه
مفهوم کتاب الکترونیکی
سیر تحول کتاب الکترونیکی
تمایز بین کتاب الکترونیکی و کتاب کاغذی
انواع کتاب های الکترونیکی
جمع بندی و نتیجه گیری
خودآزمایی
فصل دوم: نقاط قوت، کاستی ها و مشکلات کتاب الکترونیکی
مقدمه
نقاط قوت کتاب الکترونیکی
کاستی های کتاب های الکترونیکی
مشکلات کتاب های الکترونیکی
ملزومات رونق بخشیدن به استفاده از کتاب های الکترونیکی
جمع بندی و نتیجه گیری
خودآزمایی
فصل سوم: نرم افزارها و سخت افزارهای کتاب الکترونیکی
مقدمه
نرم افزارهای کتاب های الکترونیکی
سخت افزارهای کتاب های الکترونیکی
جمع بندی و نتیجه گیری
خودآزمایی
فصل چهارم: از تولید تا توزیع کتاب الکترونیکی
مقدمه
تولید کتاب الکترونیکی
اشکال توزیع کتاب الکترونیکی
راه های عرضۀ کتاب الکترونیکی
جمع بندی و نتیجه گیری
خودآزمایی
فصل پنجم: ارزیابی کتاب های الکترونیکی
مقدمه
مراحل ارزیابی کتاب های الکترونیکی
پروژه های ارزیابی کتاب های الکترونیکی
فرایندهای ارزیابی کتاب الکترونیکی
شاخص های ارزیابی کتاب الکترونیکی
شاخص های ارزیابی کتاب های الکترونیکی آموزشی
جمع بندی و نتیجه گیری
خودآزمایی
فصل ششم: کتاب های الکترونیکی در کتابخانه ها
مقدمه
مجموعه سازی کتاب الکترونیکی در کتابخانه ها
معیارهای ارزیابی سازماندهی کتاب الکترونیکی
اشاعۀ اطلاعات کتاب الکترونیکی در کتابخانه ها
معیارهای ارزیابی اشاعۀ کتاب الکترونیکی
مدیریت کتاب الکترونیکی در کتابخانه ها
معیارهای ارزیابی مدیریت کتاب الکترونیکی
کتاب چاپی یا الکترونیکی در کتابخانه ها
جمع بندی و نتیجه گیری
خودآزمایی
منابع

محصولات مشابه