5 امتیاز
1 نفر

تاریخ زبان شناسی

بخشی از کتاب زبان شناسی در غرب

نوع اثر : کتاب

ناشر : سازمان سمت

نویسنده :

مترجم : علی محمد حق شناس

قیمت نسخه چاپی : 17,000 تومان

تعداد صفحات نسخه چاپی : 342

رده بندی کنگره : ‏‫‬‭P61‏‫‭/س9ت2 1389

رده بندی دیویی : ‭410/9

شماره کتابشناسی ملی : 2046644

شابک : 9789645302472

سال نشر : 1389

کد گروه پژوهشی : 28

کد کتاب : 1168

برچسب ها: زبان شناسی

خلاصه اثر

این کتاب که ترجمه فصل های اول و دوم کتاب زبان شناسی در غرب، یک درآمد تاریخی نوشته پیتر آ. ام. سورن است، اثری فراگیر و پرمحتواست که داستان زایش و بالش زیان شناسی در غرب را از آغاز تا امروز دنبال می کند.

در واقع هدف مؤلف، نگارش مرجعی جامع برای زبان شناسان بوده است تا بتوانند از پیشینه زبان شناسی نوین سر در آورند. کتاب تاریخ زبان شناسی به تاریخ زبان شناسی در غرب از آغاز تا پایان قرن 19 اختصاص داده شده است و از منظر هرآنچه ذهن زبان شناسان نظریه پردازِ امروزی را مشغول می دارد، به تاریخ موضوع نگاه می کند.

این کتاب برای همه کسانی نوشته شده است که خواه به دلایل حرفه ای و خواه به دلایل دیگر، می خواهند از اهمّ مباحثی باخبر شوند که طی تاریخ دوهزار و چندساله زبان شناسی نظری مطرح شده است.

واضح است که این اثر سرشار از آگاهی های ضروری برای دانشجویان رشته زبان شناسی است.

کتاب دیجیتال

8,500 تومان

حجم : 1.6 مگا بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 308

توجه: این کتاب فقط از طریق گوشی های هوشمند مجهز به سیستم عامل اندروید و iOS و در نرم افزار کتابخوان سمت قابل مطالعه است.

کتاب (نسخه کاغذی)

17,000 تومان

تعداد صفحات نسخه چاپی : 384

سال نشر : 1396

نوع جلد : شومیز

قطع : وزیری

کد یکتا : 61168

نوبت چاپ : 6

تیراژ : 250

موضوعات

فهرست

سخن «سمت»
پیشگفتار مترجم
پیشگفتار مؤلف
بخش اول: از دوران باستان تا پایان نوزایی
پیش درآمد بخش اول
فصل یک: سنت افلاطون و رواقیان
1ـ1 رسالة کراتیلوس افلاطون
1ـ2 هراکلیتوس
1ـ3 کراتیلوس و مسئلة هویت
1ـ4 افلاطون، شاگرد کراتیلوس
1ـ5 رسالة کراتیلوس
1ـ6 صدق همچون خاصیت جمله و کلمه، نه جملة تنها
1ـ7 «ریشه شناسیها» دلبخواهی اند اما روشنگرِ مفهوم صورت معنایی هم هستند
1ـ 8 در جستجوی طبیعی بودن در سطح کلمه، نه در جمله
1ـ9 مفهوم رواقی جمله همچون نمود زبانی اندیشه
1ـ10 مفهوم رواقی صورتِ معنایی
1ـ11 امکان بازنمایی جمله و ساخت معنایی در نمودار درختی
1ـ12 مفهوم گشتار در دوران باستان: گشتار کلمه
1ـ13 گشتار کلمه از نظر وارون
1ـ14 مفهوم جدید صورت معنایی به هراکلیتوس، افلاطون و رواقیان باز می گردد
فصل دو: سنت ارسطویی
2ـ1 نظریة صدق ارسطو: کجای کار خراب بود
2ـ2 لغت شناسان اسکندرانی
فصل سه: اواخر دوران باستان
3ـ1 سامان گریزی و سامان گرایی، یا بوم گرایی و صورت گرایی
3ـ2 اواخر دوران باستان و قرون وسطا
فصل چهار: قرون وسطا: دستور نظرپردازانه
4ـ1 نوزایی عصر شارلمانی
4ـ2 شکوفایی دنیای قرون وسطا بر اثر نفوذ اسلام و شهرنشینی
4ـ3 کشف دوبارة پریشیان و زایش دستور نظرپردازانه: اصحاب وجه
4ـ4 کتاب دستور نظرپردازانة توماسِ ارفورتی
4ـ5 تحلیل سازه های پیاپی در قرون وسطا
4 ـ6 وابستگیِ تابع ـ موضوع
4ـ7 مفهوم ساختار
4ـ 8 مفهوم «معنای کامل»
4ـ9 گرده برداریِ «معنای کاملِ» گوینده به دست شنونده: ارتباط
فصل پنج: نوزایی به بعد
5ـ1 علل فروپاشی قرون وسطا
5ـ2 نارساییهای دستور زبانهای قرون وسطا و متروک ماندن آنها در ادوار بعدی
5ـ3 لیناکر و اسکالیجر
5ـ4 سانکتیئوس و مینروا
5ـ5 پورت رویال و بعد
بخش دوم: قرن هجده و نوزده
پیش درآمد بخش دوم
فصل شش: اروپا در تسخیر رمانتیسم
6 ـ1 دورخیز: رمانتیسم
6 ـ2 نزاع خردگرایی و رمانتیسم در فلسفه: روشنگری در قرن هجدهم
فصل هفت: زبان شناسی در قرن هجدهم
7ـ1 فرهنگ نویسی در قرن هجدهم
7ـ2 علاقة رمانتیکها به زبانهای نامأنوس
7ـ3 رواج دستورنویسی در فرانسة قرن هجدهم
فصل هشت: نظرپردازی دربارة منشأ زبان
8 ـ1 رمانتیسم متضمن نگرش بوم شناختی، نه صورت گرا، به زبان است
8 ـ2 زبان همچون موهبتی الهی
8 ـ3 جای خالی نظریه های خردگرا دربارة نگرش طبیعی بودن منشأ زبان
8 ـ4 مشکلات عملی در مطالعة منشأ زبان
8 ـ5 کهن ترین زبان شعر بود: ویکو، هردر و بعد
8 ـ6 دیگر نظریه های مبتنی بر گمان زنی دربارة منشأ زبان
فصل نه: نخستین جلوه های زبان شناسی تطبیقی
9ـ1 خطابة سرویلیام جونز در سال 1786 و زایش زبان شناسی تطبیقی
9ـ2 زبان هند و اروپایی به عنوان زبان آغازین مفروض
9ـ4 برادران گریم
9ـ5 فقه اللغة تطبیقی واژه بنیاد؛ قوانین آوایی اما بی هیچ قانون معنایی
9 ـ6 قانون گریم
9ـ7 شلایخر
9ـ 8 استعارة شجره نامه
9ـ9 زبان در مقام اندامواره
9ـ10 مفهوم قانون در فقه اللغة تطبیقی
9ـ11 بازسازی زبان هند و اروپایی
9ـ12 ماکس مولر
9ـ13 جدال مولر با ویتنی
9ـ14 فساد از تک هجایی به پیوندی و از آنجا به تصریفی
فصل ده: نودستوریان
10ـ1 بیانیة نودستوریان: غوغا در رواقهای آکادمیا
10ـ2 منشأ نام «یونگراماتیکر»
10ـ3 هرمان پاول
10ـ4 زبان شناسان بسیاری که بی طرف ماندند
10 ـ5 منتقدان: شوخارت
10ـ6 ورنر و اصلاح قانون گریم
10ـ7 از کلمة لاتینی pōpulus تا کلمة ایتالیایی pioppo
10ـ 8 مثالی از زبان آمیختة موریتانیایی
10ـ9 تحقیق لباو در جزیرة مارتاز وین یارد
10ـ10 نظریة موجی اشمیت
10ـ11 ارزشیابی جنبش نودستوریان
فصل یازده: جنبة روان شناختی
11ـ1 دستور زبانِ روان شناختی
11ـ2 ویلهلم فون هومبولت
فصل دوازده: سردرگمی دربارة نهاد و گزاره
12ـ1 اختلاف منطق، روان شناسی و دستور زبان بر سر نهاد و گزاره
12ـ2 اصطلاحهای Subject و Predicate از نظر ارسطو
12ـ3 سردرگمی بر سر اصطلاح Subject
12ـ4 فقدان معنا شناسی برای بخش نهاد مسوّر
12ـ5 فقدان معنا شناسی برای بخش نهاد به طور کلی
12ـ6 نهاد و گزاره به عنوان مفاهیمی مربوط به گفتمان
12ـ7 منطق همچون استعدادی شناختی: هنر درست اندیشیدن
12ـ 8 وونت می خواهد نظمی بیافریند
12ـ9 ماتسیوس نمای نقشی جمله را مطرح می کند
12ـ10 بی ثمری جدال و توقف آن
12ـ11 پذیرفتگی نهاد و گزاره ولی ناشناختگی آن دو در زبان شناسی نوین
12ـ12 نارسایی تعاریف معنایی، براساس نقشهای موضوعی یا جز آن
فصل سیزده: مثلث جاوید منطق، تفکر و زبان
13ـ1 منطق محمولات جدید در مفهوم منطق کلامی، نه منطقِ شناختی
13ـ2 تعبیرِ شناختی منطق در سنت رواقیان
13ـ3 چشم انداز شناختی در قرنهای نوزدهم و بیستم
13ـ4 منطق لوئیس کارول
13ـ5 چرا تصور کلامیِ منطق موفق تر بوده است؟
13ـ6 مسئلة پایگاهِ تجربیِ تحلیلِ منطقی
13ـ7 مثلث نشانه شناختی آگدن و ریچاردز
منابع
نمایه
فهرست اصطلاحات
واژه نامة انگلیسی ـ فارسی

محصولات مشابه

بیشتر