0 امتیاز
0 نفر

روان شناسی سلامت (جلد اول)

نوع اثر : کتاب

ناشر : سازمان سمت

نویسنده :

مترجم : محمدی , عباسپور , تقی زاده , کاویانی , کیمیا

قیمت نسخه چاپی : 23,000 تومان

تعداد صفحات نسخه چاپی : 488

رده بندی کنگره : RA776/9‭‮‬‭‮‬‏‫‭/د9ر9 1388‬‭‬

رده بندی دیویی : 155/916‭‮‬‭‮‬

شماره کتابشناسی ملی : 1927237‬

شابک : 9789644593987

سال نشر : 1388

کد گروه پژوهشی : 20

کد کتاب : 0391

برچسب ها: روانشناسی

خلاصه اثر

کتاب دیجیتال

11,500 تومان

حجم : 5.6 مگا بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 488

توجه: این کتاب فقط از طریق گوشی های هوشمند مجهز به سیستم عامل اندروید و iOS و در نرم افزار کتابخوان سمت قابل مطالعه است.

کتاب (نسخه کاغذی)

27,000 تومان

موضوعات

فهرست

مقدمه
فصل اول: مباحث مقدماتی
تاریخچه مختصری از پزشکی
پزشکی در حال حاضر
ناخوشی و بیماری
عوامل روان شناختی بیماری و ناخوشی
اهمیت نسبی عوامل جسمی و روانی
رشته روان شناسی سلامت
آثار پژوهشی اولیه
ورود به عرصه روان شناسی سلامت
روان شناس سلامت
دیدگاه فردی
چکیده فصل
واژه نامه
فصل دوم: اصول و مبانی: اصطلاح شناسی، فیزیولوژی و روش شناسی
اصول اصطلاح شناسی پزشکی
یادگیری اصطلاحات پزشکی
بدن انسان
مروری بر کالبدشناسی و فیزیولوژی انسان
دستگاه های عضلانی و استخوانی
دستگاه قلبی- عروقی
دستگاه تنفس
دستگاه گوارش
دستگاه عصبی
دستگاه عصبی مرکزی
دستگاه عصبی پیرامونی
دستگاه غدد درون ریز
دستگاه ایمنی
اجرای پژوهش در روان شناسی سلامت
موضوع بحث انگیز شخصیت سرطانی
طرحهای پژوهشی
آزمایش حقیقی
همبستگی و علّیت
پژوهش های گذشته نگر در مقابل پژوهش های آینده نگر
تحقیقات عرضی در مقابل تحقیقات طولی
فنون اندازه گیری در مطالعه سلامت، بیماری و مراقبت پزشکی
ارزیابی رضایت بیمار
الف) بررسی مدارک
ب) مصاحبه
ج) پرسشنامه
د) مشاهدات رفتاری
تحقیقات میدانی و آزمایشگاهی
چکیده فصل
واژه نامه
فصل سوم: سالم ماندن
بیماری های رو به وخامت
پیشگیری مسئله ای کلیدی است
پیشگیری اولیه
کمربند ایمنی اتومبیل
واکسیناسیون
روابط سالم تر جنسی
تغذیه و برنامه غذایی
چاقی و کنترل وزن
ورزش
استعمال دخانیات
الکلیسم و مشروب خواری مشکل ساز
تغییر همگام رفتارهای بهداشتی
چکیده فصل
واژه نامه
فصل چهارم: عمل به توصیه های بهداشتی: چه اموری ما را به رفتار بهداشتی وا می دارد؟
پیشگیری ثانوی و ثالثی
تبعیت از برنامه پزشکی
چه چیزی ما را به انجام رفتارهای پیشگیرانه و درمانی وامی دارد؟
بررسی کلی الگوی تبعیت
اطلاعات بهداشتی
آموزش بهداشت از طریق رسانه های گروهی
اطلاعات بهداشتی در روابط پزشک و بیمار
پیامهای بهداشتی موفق
باورها و نگرشها
نظریه عمل مستدل
باورهای ویژه در باب سلامت
ارزیابی نتایج سلامتی و ارزش سلامت
ترغیب: تغییر باورها و نگرش ها
پیامهای هراس انگیز
قرار گرفتن در معرض پیام
فرد ترغیب کننده
هنجارهای اجتماعی درونی: آنچه دیگران می اندیشند
قصدها و تعهد
تبدیل قصد به تغییر رفتار
تغییر رفتار
خویشتن داری رفتاری
تدابیر رفتاری دیگر
تغییر شناختی
حمایت های عملی و موانع تغییر رفتار
حمایت اجتماعی
پیشگیری از بازگشت دوباره
کلام آخر
چکیده فصل
واژه نامه
فصل پنجم: ناخوشی
سلامت، ناخوشی و بیماری
جمع دو حالت متضاد سلامت و ناخوشی
معضل پزشکان
الگوی زیستی پزشکی در مقابل الگوی زیستی روانی اجتماعی
نشانه های جسمانی بیماری: تفسیرها و واکنش ها
شناخت نشانه های جسمانی بیماری و توجه به آن ها
درخواست کمک پزشکی به خاطر نشانه های بیماری
عوامل روانیِ درخواست کمک
شبکه مراجع غیر متخصص
عوامل تعیین کننده استفاده از مراقبت پزشکی
به تأخیر انداختن درمان
نقش بیمار
ناخوشی: اظهار نیازهای عاطفی
بدنی شدن و تبدیل
بیمار مبتلا به عارضه روان تنی
خود بیمار انگاری
عوامل روان شناختی و ارائه خدمات بهداشتی
چکیده فصل
واژه نامه
فصل ششم: درد
درد چیست؟
اهمیت درد
درد چگونه احساس می شود؟
نظریه های مربوط به درد
نظریه اختصاصی
نظریه طرحی
« کنترل دروازه درد» نظریه
پایه های عصبی- شیمیایی درد و بازداری آن
ارزیابی درد
کیفیت درد
شدت درد
درد حاد و مزمن
روش هایی برای اندازه گیری درد
مقیاس های روانی فیزیولوژیک
ارزیابی رفتارهای درد
خودسنجیهای درد
اهمیت ارزیابی درد
گزارش بیمار از درد
عوامل روان شناختی و درد
تفاوت های فردی در واکنش به درد
فرهنگ و درد
پزشکان و درد
درمان درد
روش های مداخله فیزیولوژیک برای درمان درد
درمان درد با عمل جراحی
درمانهای دارویی
استفاده از داروهای ضد درد
روش های شناختی و رفتاری کنترل درد
تغییر برداشت از درد
روش های شناختی دیگر
آرمیدگی تدریجی
پسخوراند زیستی
هیپنوتیزم
تغییر رفتار در درد مزمن
درمان های جسمانی درد
درمانگاه های درد: برنامه های درمانی چند بعدی
چکیده فصل
واژه نامه
فصل هفتم: به دنبال مراقبت پزشکی: متخصصان و بیماران و مبادله درمانی
مقدمه: ترتیب مراحل
چهار فرض درباره مراقبت پزشکی
جایگاه زبان در مراقبت پزشکی: نقش کلمات و اشارات
دیدگاهها و مهارت در ارتباط
ارتباط، فرض های پنهان را آشکار می کند
انسان و ماشین: گفتگوی تشویق کننده
سه الگوی اساسی درباره ارتباط بیمار- پزشک
الگوی فعال منفعل
الگوی راهنمایی همکاری
الگوی همکاری متقابل
معاینه در مراقبت پزشکی
تاریخچه
معاینه جسمانی و آزمایش های تشخیصی
بررسی اندام های بدن
معاینه جسمانی
خلاصه وضعیت روانی
طرح اولیه
توصیه
تحقیقات درباره ارتباط بیمار پزشک
مشکلات و راه حل ها در تعامل درمانی
زمان
دیدگاه بیمار
بهبود کیفیت مصاحبه
زبان تخصصی پزشکی
پیامدهای ارتباط مبهم
گوش دادن به سخنان بیمار
آموزش بیماران
کمک به بیماران در سؤال کردن
کمک به بیماران در یادآوری
نتیجه گیری
چکیده فصل
واژه نامه
ضمیمه: نگرشی بر منابع اسلامی
فصل اول: تاریخچه پزشکی در سرزمین های اسلامی
پزشکی در ایران
پزشکی در اسلام
بیمارستان ها در قلمرو کشورهای اسلامی
کتابنامه
فصل دوم: پیشگیری و مراقبت برای سالم ماندن
پیشگیری و مراقبت های دوره تحول
الف) مراقبت های پیش از تولد
ب) مراقبت های پس از تولد
پیشگیری و مراقبت های بزرگسالی
الف) تغذیه
ب) نظافت
ج) ورزش
د) روابط جنسی سالم
ه) خواب و استراحت
کتابنامه
فصل سوم: رابطه پزشک و بیمار
همدلی با بیمار
جلب اعتماد بیمار
مدارا کردن
امید بخشیدن به بیمار

محصولات مشابه

بیشتر