0 امتیاز
0 نفر

حقوق مالکیت بر علائم تجاری و صنعتی

نوع اثر : کتاب

ناشر : سازمان سمت

نویسنده :

قیمت نسخه چاپی : 19,000 تومان

تعداد صفحات نسخه چاپی : 255

رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭K559‭‮‬‏‫‬‭‭‏‫‬‮‭‭/ش‌8ح‌7 1392

رده بندی دیویی : 346/0488

شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌82-26700

شابک : 9789644597596

سال نشر : 1392

کد گروه پژوهشی : 18

کد کتاب : 0722

برچسب ها: حقوق

خلاصه اثر

کتاب دیجیتال

9,500 تومان

حجم : 1.7 مگا بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 162

توجه: این کتاب فقط از طریق گوشی های هوشمند مجهز به سیستم عامل اندروید و iOS و در نرم افزار کتابخوان سمت قابل مطالعه است.

کتاب (نسخه کاغذی)

19,000 تومان

تعداد صفحات نسخه چاپی : 272

سال نشر : 1396

نوع جلد : شومیز

قطع : وزیری

کد یکتا : 30722

نوبت چاپ : 3

تیراژ : 150

موضوعات

فهرست

مقدمه عمومی
قسمت اول: کلیات، مفاهیم و پیشینه تاریخی
فصل اول: جایگاه مالکیت صنعتی
مبحث اول: یادآوری پیشینه تاریخی
گفتار اول: تلاش برای «جهانی نمودن» مقررات مالکیت صنعتی (مارک)
بند اول: متون بین المللی عام
بند دوم: متون خاص بین المللی در مورد مالکیت بر علائم
گفتار دوم: یادآوری تاریخ مدون مالکیت صنعتی در فرانسه
الف) متون مرتبط با حق حمایت از اختراع
ب) متون قانونی مربوط به علائم تجارتی
گفتار سوم: منابع مالکیت معنوی و صنعتی در ایران
بند اول: مرحله بی قانونی
بند دوم: پیدایش چهارچوبهای قانونی در ایران
مبحث دوم: مفهوم مالکیت صنعتی
گفتار اول: تعریف مالکیت صنعتی با تکیه بر موضوع
بند اول: قلمرو کنونی مالکیت صنعتی
بند دوم: حقوق فراموش شده
بند سوم: حقوق معنوی آینده
گفتار دوم: تعاریف مبتنی بر سرشت مالکیت صنعتی
بند اول: آیا مالکیت صنعتی نوعی مالکیت است؟
بند دوم: حق مالکیت بر اطلاعات
بند سوم: مالکیت صنعتی، مالکیت سازماندهی شده
فصل دوم: مفاهیم و گونه های علائم تجارتی و صنعتی (مارک)
مبحث اول: مفهوم و کارکردهای علائم تجارتی و صنعتی
گفتار اول: تعاریف
گفتار دوم: کارکردهای علائم تجاری
بند اول: کنترل کننده منشأ و کیفیت
بند دوم: علائم تجاری ابزاری برای استراتژی صنعتی
بند سوم: علائم تجاری و استراتژی بازاریابی
بند چهارم: علائم تجاری و استراتژی رقابتی
بند پنجم: کارکردهای دیگر
مبحث دوم: گونه ها و طبقه بندی علائم
گفتار اول: گونه های علائم
گفتار دوم: طبقه بندی علائم
قسمت دوم: شروط کیفی و محتوایی علائم تجاری و صنعتی
فصل اول: شرط قانونی بودن علائم
مبحث اول: علائم مجاز
گفتار اول: علائم سنتی
بند اول: علائم بیانی و قابل کتابت: نام گذاریها
بند دوم: اعداد، حروف و حروف اختصاری
بند سوم: علائم تصویری
بند چهارم: مشخصات جغرافیایی، نشانه محل و نامهای مبدأ
گفتار دوم: علائم ویژه و غیر مادی
الف) علائم صوتی
ب) علائم بویایی
مبحث دوم: علائم غیر مجاز
گفتار اول: ممنوعیتهای ویژه
گفتار دوم: ممنوعیتهای عام
بند اول: علائم تجاری و صنعتی نباید مخل «انتظامات عمومی» یا «آداب پسندیده» باشد
بند دوم: علائم گمراه کننده
فصل دوم: علائم تجاری و ویژگی «تمایزبخشنده»
مبحث اول: ملاکهای ارزیابی ویژگی تمایزبخشنده
گفتار اول: معیارهای منفی
بند اول: علامت تجارتی و صنعتی نباید «جنسی»، «ضروری» یا «متداول» باشد
بند دوم: منع علائم توصیفی
بند سوم: ممنوعیتهای ویژه علائم تصویری و سه بُعدی
گفتار دوم: معیارهای مثبت
مبحث دوم: زمان ارزیابی ویژگی «تمایزبخشنده» علائم
گفتار اول: کسب ویژگی تمایزبخش بعد از بهره برداری
گفتار دوم: از دست دادن خصوصیت تمایزبخشنده
فصل سوم: «در دسترس بودن» و قابلیت تملک علامت تجاری
مبحث اول: برخورد میان علائم
گفتار اول: برخورد میان دو مارک
گفتار دوم: برخورد میان یک مارک و یک «نام تجاری یا نشانه»
گفتار سوم: برخورد میان مارک و حقوق شخص
گفتار چهارم: برخورد میان مارک و «نقوش و ترسیمات»
گفتار پنجم: برخورد میان مارک و حق مؤلف
گفتار ششم: برخورد میان علامت تجاری و اسم تجاری
گفتار هفتم: برخورد یک علامت تجاری با «نام گذاری مبدأ» و «نشانه های منشأ»
گفتار هشتم: برخورد علائم تجاری با حقوق مجامع محلی (تقسیم بندیهای کشوری)
گفتار نهم: برخوردهای احتمالی دیگر
الف) برخورد میان علائم عددی
ب) برخورد علائم تجاری با «علائم درهم آمیخته» (مرکب)
گفتار دهم: طرح یک رخداد قضایی برای علائم در هم آمیخته
مبحث دوم: شروط پیش نیاز برای دفاع از حقوق مالکین علائم قبلی
گفتار اول: اصل «تخصصی بودن»
بند اول: طبقه بندی کالا و خدمات
بند دوم: طرح یک رخداد قضایی: طبقه بندی کالا
گفتار دوم: «شخصی بودن» حقوق پیشین
گفتار سوم: اصل «ارضی بودن»
گفتار چهارم: شرط «شهرت و معروفیت» کالا یا خدمات
بند اول: علائم مشهور
بند دوم: علائم نامی
قسمت سوم: شروط شکلی اخذ مالکیت بر علامت تجارتی و صنعتی
فصل اول: کسب حق مالکیت بر علامت از طریق ثبت
مبحث اول: اشخاص ذی صلاح برای کسب حق مالکیت بر علائم تجارتی
گفتار اول: اولین ثبت کننده، صاحب حق مالکیت است
گفتار دوم: کسب غیرقانونی حق مالکیت
مبحث دوم: فرایند ثبت علائم تجارتی و صنعتی در فرانسه
گفتار اول: مرحله سپردن تقاضا
بند اول: عملیات سپردن تقاضا
بند دوم: مشکلات ثبت برخی علائم
گفتار دوم: مرحله بررسی تقاضا
بند اول: بررسی شکلی پرونده
بند دوم: بررسی محتوایی تقاضا
بند سوم: مشکلات مرحله بررسی
گفتار سوم: مرحله ثبت علامت و نتایج آن
مبحث سوم: فرایند عملیات ثبت در ایران
گفتار اول: چرخه ثبت علائم تجاری
بند اول: سپردن تقاضا برای ثبت علائم تجاری و صنعتی
بند دوم: بررسی شکلی و محتوایی پرونده
بند سوم: ثبت قطعی علامت تجارتی
گفتار دوم: آگهی ثبت علامت تجارتی و اعتراض شخص ثالث
بند اول: چه کسانی می توانند معترض باشند؟
بند دوم: تشریفات مربوط به طرح اعتراض
مبحث چهارم: مقایسه کلی فرایند عملیات ثبت در ایران و فرانسه
فصل دوم: عمر حق مالکیت بر علامت و شرایط اسقاط حق
مبحث اول: تمدید حق مالکیت بر علائم
گفتار اول: روش انجام کار
گفتار دوم: تمدید حق مالکیت بر علامت با تأخیر یا پیش از موعد مقرر
مبحث دوم: ابطال حق مالکیت
گفتار اول: انصراف از حق مالکیت
گفتار دوم: ابطال حق به دلیل استحاله
گفتار سوم: ابطال حق مالکیت بر «علائم خوابیده»
بند اول: شروط محتوایی ابطال
بند دوم: شروط شکلی ابطال علامت
گفتار چهارم: ابطال ثبت
بند اول: شروط ابطال ثبت
بند دوم: نتایج ابطال ثبت
گفتار پنجم: نظریه تقلیل حق
گفتار ششم: طرح یک قضیه
مبحث سوم: تمدید حق مالکیت و ابطال حق بر علائم در ایران
گفتار اول: فرایند علائم تجارتی
گفتار دوم: ابطال علائم تجارتی در ایران
بند اول: ابطال ارادی توسط صاحب حق (انصراف)
بند دوم: ابطال حق بر علامت به دلیل استحاله آن
بند سوم: ابطال «علائم خوابیده»
بند چهارم: ابطال ثبت
قسمت چهارم: آثار حق مالکیت بر علائم تجاری و صنعتی
فصل اول: حق انتقال علامت
مبحث اول: قرارداد واگذاری
گفتار اول: شروط واگذاری
بند اول: شروط شکلی
بند دوم: شروط محتوایی
گفتار دوم: آثار واگذاری علامت تجارتی
بند اول: انتقال حق مالکیت
بند دوم: تعهدات طرفین
مبحث دوم: قرارداد «اجازه استفاده» از علامت تجارتی (لیسانس)
گفتار اول: خصوصیات
گفتار دوم: شروط اعتبار «اجازه استفاده»
شروط بنیادین
گفتار سوم: نتایج و آثار قرارداد «لیسانس» از علامت تجارتی
بند اول: تعهدات مالک علامت تحت لیسانس
بند دوم: تعهدات گیرنده لیسانس
مبحث سوم: نقل و انتقال علامت در ایران
گفتار اول: مبانی قانونی
گفتار دوم: تشریفات نقل و انتقال
فصل دوم: گونه های جعل و تقلب و مجازات نقض حقوق مالکیت بر علائم تجاری در قوانین ایران و فرانسه
مبحث اول: گونه های جعل و تقلب
گفتار اول: جرم جعل از طریق بازتولید و نمونه برداری
الف) بازتولید مشابه
ب) باز تولید تقریباً مشابه
ج) بازتولید نسبی
د) بررسی نظریه کلیت غیر قابل تفکیک
گفتار دوم: جرم جعل از طریق قراردادن علامت روی محصولی دیگر
گفتار سوم: جرم جعل از طریق تقلید
الف) تقلید از علامت
ب) خطر پیدایش تشویش در افکار عمومی
گفتار چهارم: جرم جعل از طریق «استعمال» از علامت دیگری
گفتار پنجم: ارتکاب به جعل از طریق نگهداری، فروش یا ارائه برای فروش کالا یا خدمات تحت پوشش یک علامت جعلی
گفتار ششم: ارتکاب جرم از طریق تعویض کالاها
گفتار هفتم: ارتکاب جرم از طریق «حذف علامت تجارتی»
مبحث دوم: مجازات تخلف نسبت به حق مالکیت بر علائم در فرانسه
گفتار اول: اقدامات اولیه برای شکایت
بند اول: چه کسی می تواند شکایت کند؟
بند دوم: چه زمانی باید شکایت صورت گیرد؟
بند سوم: کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی دارد؟
گفتار دوم: چرخه کار در شکایت برای جعل و تقلب
بند اول: براهین خواهان
بند دوم: ابزارهای حقوقی خوانده
گفتار سوم: مرحله پایانی شکایت به دلیل جعل و تقلب
بند اول: مجازاتهای موقت
بند دوم: مجازاتهای قطعی
مبحث سوم: جرم و مجازات نقض حق مالکیت بر علائم تجاری در ایران
گفتار اول: گونه های جعل و تقلب در قبال حق مالکیت بر علائم تجارتی و صنعتی در ایران
الف) جعل علامت تجاری ثبت شده در ایران
ب) نقدی بر مواد قانونی موجود در ایران
ج) تقلید از طریق الحاق یا کسر یا تغییر قسمتی از خصوصیات علامت دیگری
د) قراردادن علامت مجعول روی اوراق، اعلانات یا روی محصول
ﻫ ) «به معرض فروش رساندن» کالا با علامت مجعول
و) استعمال علامت مجعول
ز) صادر یا وارد کردن محصول با علامت جعلی و تقلیدی
ح) عدم استعمال «علامت تجارتی اجباری» برای فروش یا در معرض فروش قراردادن ...
گفتار دوم: مجازات تزویر و جعل در ایران
منابع

محصولات مشابه

بیشتر