0 امتياز
0 شخص

مقابله و بررسی آثار ترجمه شده

دار نشر : سازمان سمت

كاتب : ,

سعر الكتاب المطبوع : 5,000 تومان

عدد الصفحات المطبوعة : 152

تصنيف الكونغرس : PQ143‏‫‬‭‬‭‭/ش‌9م‌7 1384

تصنيف ديوي العشري : 840‭/9

عدد المراجع الوطنية : م‌84-8486

ISBN : 9789644599446

سنة النشر : 1384

كود المجموعة البحثية : 27

کد کتاب : 0896

ملخص الكتاب

کتاب مطبوع

7,000 تومان

عدد الصفحات المطبوعة : 160

سنة النشر : 1394

نوع جلد : شومیز

قطع : وزیری

کد یکتا : 20896

نوبت چاپ : 2

تیراژ : 500

کتاب الکترونی

3,500 تومان

حجم : 924.6 كيلو البايت

عدد صفحات ايبوك : 104

تنبيه: يمكن استخدام هذا الملف عن طريق البرمجيات التي تبث فراكتاب فقط

موضوعات

قائمة

سخن «سمت»
مقدمه
فصل اول: متون نثر
1- رمان و داستانهای کوتاه
1-1 بررسی ترجمه از دیدگاه واژه شناختی
1-1-1 واژه و اهمیت تبیین آن
2-1-1 معادل یابی و ترجمه صحیح واژه ها
2-1 دشواریهای ترجمه: از ترجمه واژه به واژه و امانت داری محض تا حذف متن
3-1 بررسی ترجمه از دیدگاه ساختارهای دستوری
1-3-1 ساختارهای دستوری چیست؟
2-3-1 وجه ها و زمانها و تطابق آنها در زبان فارسی و فرانسه
الف) وجوه فعلی
ب) افعال
3-3-1 انواع نقل قول
الف) نقل قول مستقیم
ب) نقل قول غیر مستقیم
ج) نقل قول غیر مستقیم آزاد
4-3-1 علامت گذاری
4-1 بررسی ترجمه از دیدگاه سبک شناختی
1-4-1 سبک و سبک شناسی
الف) شاکله های سبک
ب) تفاوت با زبان عامی و روزمره
ج) تفاوت میان سبک و زبان (Registre du langage)
د) لایه های مختلف زبان
2ـ4ـ1 مقابله ترجمه و مسئله سبک
3ـ4ـ1 شناخت مخاطب داستان
4ـ4ـ1 چندآوایی و چندزبانی
5 -1 ترجمه مقاله های ادبی
6-1 ترجمه متون علمی و فنی
فصل دوم: متون نظم
منابع و مآخذ

منتجات مماثلة

أكثر