0 امتیاز
0 نفر

سومر و سومریان

نوع اثر : کتاب

ناشر : سازمان سمت

نویسنده :

مترجم : زهرا باستی

مجموعه اثر : -

قیمت نسخه چاپی : 12,000 تومان

تعداد صفحات نسخه چاپی : 253

رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭‬‭DS72‏‫‬‮‭‬‭/ک36س9 1387

رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭‭935/01

شماره کتابشناسی ملی : 1300052

شابک : 9789645302847

سال نشر : 1387

کد گروه پژوهشی : 12

کد کتاب : 1206

خلاصه اثر

این کتاب فقط از طریق گوشی های هوشمند مجهز به سیستم عامل اندروید و در نرم افزار کتابخوان سمت قابل مطالعه است.

متنی

6,000 تومان

حجم : 4.8 مگا بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 237

موضوعات

فهرست

پیشگفتار
فصل اول: کشف دوباره خاور نزدیک باستان: محیط زیست طبیعی
پیشینه طبیعی
دامداری و کشاورزی
ارتباطات
فصل دوم: تاریخ، گاهنگاری و سازمان اجتماعی
سالیابی مطلق
تاریخ و سازمان اجتماعی
فصل سوم: الگوهای استقرار و کشاورزی
الگوهای استقرار
کشاورزی
فصل چهارم: شهرک سازی و معماری معابد
مصالح و فنون ساختمان سازی
معابد اروک
معابد جمدت نصر
معابد سلسله قدیم
معابد اکد و اور III
زیگوراتها
فصل پنجم: بناهای عمومی و خانه های شخصی
بناهای عمومی
دوره اروک
مرحله جمدت نصر
دوره سلسله قدیم
دوره اکد
دوره اور III
چکیده
خانه های شخصی
دوره اروک
دوران جمدت نصر و سلسله قدیم
دوره اکد
دوره اور III
فصل ششم: زندگی، مرگ و مفهوم جهان
فصل هفتم: صنایع تولیدی و بازرگانی
صنعت نسّاجی
سفالگری
فلزکاری
سنگ کاری
تجارت خارجی
فصل هشتم: نگارش و هنر
مهرها و اثر مهرها
فصل نهم: نتیجه گیری
توسعه جامعه سومر
منابع
فهرست اصطلاحات
نمایه

محصولات مشابه