× حساب المستخدم profile_lbl_orders_history شحن الحساب زيادة رصيد الحساب عن طريق بطاقة الشحن مكتبتي عمليات مالية بطاقة الشراء الخروج من الحساب
1 / 3

معرفی توصیفی تفاسیر روایی معروف شیعه

دار نشر : سازمان سمت

كاتب :

سعر الكتاب المطبوع : 12,500 payment_lbl_currency_toman

عدد الصفحات المطبوعة : 480

الکونغرس : BP91/5‏‫‭/‮الف‬16م6 1393

دیوی العشری : 297/1726

عدد المراجع الوطنية : 2734258

ISBN : 9789645307392

سنة النشر : 1393

كود المجموعة البحثية : 8

شابک دیجیتال : 978-600-02-2048-8

کد کتاب : 1576

ملخص الكتاب

کتاب های تفسیری روایی شیعه به شکل کلی از جنبه های مختلف بررسی شده اند؛ اما به نظر می رسد اثر حاضر نخستین پژوهشی است که به طور مستقل و بسیار گسترده در هفده محور شکلی و محتوایی، به هفت کتاب تفسیری برجسته: تفسیر امام عسکری؛ تفسیر فرات کوفی؛ تفسیر قمی؛ تفسیر نعمانی؛ تفسیر عیاشی؛ تفسیر البرهان؛ تفسیر نورالثقلین پرداخته است.

کتاب حاضر در بررسی موضع و سبک هر یک از مؤلفان در قبال موضوعات ده گانه به: ارائه مقدمه، اخبار آحاد و نقل یا حذف سند، روایت موثق و غیر آن، استفاده از کتب تفسیری و غیر آن، نقل و نقد روایات اسرائیلی، نقل روایات درباره حروف مقطعه، در بیان فضیلت سوره ها، وقرائات آیات، نقل روایات اسباب نزول و تاریخی، و اخبارتأویل گر آیات توجه کرده است؛ و در بعد محتوایی تفسیرهای مورد بحث، به موضوعات هفت گانه: معارف اعتقادی و مذهبی، شأن و مقام اهل بیت، اسرائیلیات، اخلاقی و تربیتی، فقهی، تاریخی زمان پیامبر و عصر اهل بیت و پیامبران پیشین و طرح مطالب با علمای عامه پرداخته است.

کتاب چاپی

4,000 payment_lbl_currency_toman

عدد الصفحات المطبوعة : 492

سنة النشر : 1393

نوع جلد : شومیز

قطع : وزیری

وزن : 674.04

کد یکتا : 11576

نوبت چاپ : 1

تیراژ : 1000

کتاب الکترونی (PDF)

6,250 payment_lbl_currency_toman

حجم : 3.2 ميغا البايت

تنبيه: يمكن استخدام هذا الملف عن طريق البرمجيات التي تبث فراكتاب فقط

shop_lbl_add_to_basket

عدد صفحات ايبوك : 492

موضوعات

قائمة

مقدمه
فصل اول: مباحث مقدمی
فصل دوم: تفاسیر روایی و مقدار اعتبار آن ها
فصل سوم: بررسی موضع و سبک مؤلفان تفاسیر روایی
فصل چهارم: بررسی محتوایی تفاسیر روایی
فصل پنجم: مقایسه و ارزیابی بین موضع مفسران و محتوای تفسیرها
کتابنامه
نمایه اشخاص
نمایه موضوعات و کتاب

منتجات مماثلة

أكثر

آراء