× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
7 / 4.9

حقوق قراردادها

انعقاد، آثار و انحلال

ناشر : سازمان سمت

نویسنده :

قیمت نسخه چاپی : 16,000 تومان

صفحات کتاب : 332

کنگره : KMH۸۵۸‏‫‮‭/ش۹ح۷ ۱۳۹۶

دیویی : ۳۴۶/۵۵۰۲

کتابشناسی ملی : 4647915

شابک : 9786000204167

سال نشر : 1396

کد گروه پژوهشی : 18

شابک دیجیتال : 978-600-02-1947-5

کد کتاب : 2056

برچسب ها: حقوق

خلاصه اثر

حقوق قراردادها کتاب ارزشمندی است که مسائل پیچیده قراردادها را به زبان ساده بیان کرده، بر مباحث عملی و کاربردی تمرکز دارد.

مؤلف با بهره گیری از مطالعات گسترده و عمیق در حقوق ایران، اسلام و سایر کشورها خصوصاً حقوق کامن لو، مباحث نظری حقوق قراردادها را متناسب با نیازهای امروز جامعه مطرح کرده است.

وی با بیش از دو دهه تجربه در تهیه، تنظیم و مذاکره قراردادها ملاحظات و نکات عملی فراوانی را بیان کرده است.

کتاب چاپی

30,000 تومان

صفحات کتاب : 344

سال نشر : 1396

نوع جلد : شومیز

قطع : وزیری

وزن : 471.28

کد یکتا : 22056

نوبت چاپ : 2

تیراژ : 2000

کتاب الکترونیکی

8,000 تومان

حجم : 1.5 مگا بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 337

توجه: این کتاب فقط از طریق گوشی های هوشمند مجهز به سیستم عامل اندروید و در نرم افزار کتابخوان سمت قابل مطالعه است.

موضوعات

فهرست

پیشگفتار
مقدمه
فصل اول
مفاهیم و انواع قراردادها
گفتار اول: قرارداد، ایقاع و تعهد
الف) قرارداد، عقد و معامله
ب) ایقاع
ج) تعهد
گفتار دوم: حقوق قراردادها و حقوق تعهدات
الف) حقوق قراردادها
ب) حقوق تعهدات
ج) امتزاج حقوق قراردادها و حقوق تعهدات
د) تلفیق احکام فقهی و قوانین اروپایی در حقوق قراردادها
گفتار سوم: انواع عقود و قراردادها
الف) عقد لازم، جایز و خیاری
ب) عقد معین و نامعین
ج) عقد عهدی و تملیکی
د) عقد منجز و معلق
ﻫ) عقد معوض و مجانی
و) عقد مدنی و تجاری
ز) عقد اداری و دولتی
فصل دوم
انعقاد قرارداد
گفتار اول: قصد انعقاد قرارداد
گفتار دوم: عیوب اراده
الف) اشتباه
1- اشتباه در نوع قرارداد
2- اشتباه در خود موضوع قرارداد
3- اشتباه در اوصاف و شروط معامله
4- اشتباه در شخصِ طرف معامله
5- اشتباه درآثار و تبعات قرارداد
ب) اکراه
1- شرایط تحقق اکراه
2- تأثیر اکراه بر قرارداد
گفتار سوم: تبادل ایجاب و قبول
الف) ایجاب
ب) قبول
ج) وسیلة ابراز ایجاب و قبول
د) زمان و مکان تشکیل عقد
گفتار چهارم: موضوع قرارداد
گفتار پنجم: جهت معامله
فصل سوم
اطراف قرارداد
گفتار اول: قراردادهای دوطرفه و چندطرفه
گفتار دوم: اهلیت اطراف قرارداد
الف) بلوغ و معاملات صغیر
ب) عقل و معاملات مجنون
ج) رشد و معاملات افراد غیررشید
د) غیر هوشیار، ورشکسته و ممنوع المعامله
گفتار سوم: تعهد به نفع یا ضرر شخص ثالث
الف) ایجاد تعهد به نفع شخص ثالث
ب) ایجاد تعهد به ضرر شخص ثالث
گفتار چهارم: انتقال طلب، دین و قرارداد
الف) انتقال قهری
ب) انتقال قضایی قرارداد
ج) انتقال توافقی قرارداد
فصل چهارم
نمایندگی و فضولی
گفتار اول: نمایندگی
الف) انواع نمایندگی
1- نمایندگی واقعی
2- نمایندگی ظاهری
3- نمایندگی اقتضایی
ب) رابطة بین اصیل و نماینده
1- تعهدات نماینده
2- تعهدات اصیل
ج) رابطة بین اصیل و شخص ثالث
د) رابطة بین نماینده و شخص ثالث
گفتار دوم: فضولی
الف) مفهوم فضولی
ب) وضعیت معاملة فضولی قبل از اجازه یا رد
ج) وضعیت معاملة فضولی بعد از اجازه
د) وضعیت معاملة فضولی بعد از رد
1- رابطة مالک و اصیل
2- رابطة مالک و معامل فضولی
3- رابطة اصیل و معامل فضولی
فصل پنجم
مفاد، شروط و تفسیر قرارداد
گفتار اول: مفاد قرارداد
الف) دلالت لفظی
ب) لوازم عرفی
ج) لوازم قانونی
گفتار دوم: شروط ضمن عقد
الف) انواع شروط ضمن عقد
1- شرط صفت
2- شرط فعل
3- شرط نتیجه
4- سایر شروط
ب) وابستگی شرط به عقد
ج) فرعی بودن شرط نسبت به عقد
د) شرایط صحت شرط ضمن عقد
1- مقدور بودن شرط
2- فایده دار بودن شرط
3- مشروع بودن شرط
4- معلوم بودن شرط
5- عدم مخالفت شرط با مقتضای عقد
ﻫ) انضمام شرط به عقد
و) الحاق بعدی شرط ضمن عقد
گفتار سوم: تفسیر قرارداد
الف) قصد مشترک طرفین
ب) معانی عرفی
ج) تمامیت قرارداد
د) اصل صحت
ﻫ) حسن نیت
و) همسازی بین شروط
ز) منطوق و مفهوم
ح) فرمهای استاندارد
فصل ششم
اجرای قرارداد
گفتار اول: لزوم اجرای قرارداد
گفتار دوم: شرایط ایفای تعهدات قراردادی
الف) تسلیم عین معین
ب) ایفای تعهدات کلی
گفتار سوم: زمان، مکان و مخارج اجرای قرارداد
الف) زمان اجرای قرارداد
ب) مکان اجرای قرارداد
ج) مخارج اجرای قرارداد
گفتار چهارم: اجرای قرارداد توسط شخص ثالث
گفتار پنجم: طرق جایگزین اجرای قرارداد
الف) ابرا
ب) تبدیل تعهد
ج) تهاتر
د) مالکیت مافی الذمه
فصل هفتم
ضمانت اجرای قرارداد
گفتار اول: تعلیق اجرای تعهدات متقابل (حق حبس)
گفتار دوم: فسخ قرارداد
الف) موارد قانونی فسخ
1- تخلف از شروط ضمن عقد
2- تأخیر در پرداخت ثمن
3- عدم پرداخت ثمن به دلیل افلاس یا ورشکستگی
4- تخلف در تسلیم عین مستأجره و پرداخت اجاره بها
5- خودداری زارع از زراعت
6- تسلیم کالای معیوب
7- تسلیم کالای غیر مطابق با قرارداد
ب) قاعدة کلی
1- توسل به شروط ضـمن عقد
2- توسل به عـرف و عادت
3- توسل به تعهدات متقابل
گفتار سوم: مطالبة خسارت
الف) شرایط مسئولیت قراردادی
1- وجود رابطه قراردادی
2- نقض قرارداد
3- ورود ضرر
ب) خسارات قابل جبران
1- خسارات غیر مستقیم
2- خسارات عدم نفع
3- خسارت تأخیر تأدیه (خسارت دیرکرد)
4- خسارات معنوی
ج) توافق در مورد خسارت
1- وجه التزام
2- تحدید مسئولیت یا شرط عدم مسئولیت
د) موارد رافع مسئولیت
1- قوة قاهره (فورس ماژور)
2- مشارکت زیان دیده در ورود خسارت
3- عدم تقصیر در ورود خسارت
ﻫ) جمع بین مطالبة خسارت و ضمانت اجرای دیگر
فصل هشتم
انحلال قرارداد
گفتار اول: فسخ
الف) مبنای فسخ
1- شرط حق فسخ در قرارداد
2- حق فسخ به حکم قانون گذار
ب) احکام فسخ
1- قصد انشا
2- اظهار اراده
3- ابلاغ فسخ به طرف دیگر
4- رسیدگی قضایی
5- ثبت فسخ
6- اهلیت فسخ کننده
7- فسخ بخشی از قرارداد
ج) آثار فسخ
1- صحت اعمال حقوقی قبل از فسخ
2- سقوط تعهدات
3- استرداد عوضین
4- استرداد منافع
5- تسویه حساب
6- تأثیر فسخ روی شروط قرارداد
گفتار دوم: انفساخ
الف) انفساخ به موجب قانون
1- تعذر انجام تعهدات قراردادی
2- منتفی شدن موضوع قرارداد
3- لغو مجوز فعالیت
4- فوت، جنون و سفه یکی از طرفین در عقود جایز
ب) انفساخ به موجب قرارداد
ج) احکام و آثار انفساخ
گفتار سوم: اقاله
الف) ماهیت اقاله
ب) قراردادهای موضوع اقاله
ج) احکام اقاله
1- قصد و رضا
2- اهلیت طرفین
3- اقالة ورثه
4- اقاله توسط نماینده
5- اقالة بخشی از قرارداد
6- اقاله در صورت تلف یکی از عوضین
د) آثار اقاله
منابع
الف) فارسی و عربی
ب) انگلیسی
ج) اسناد بين المللی
نمایه

محصولات مشابه

بیشتر