0 امتیاز
0 نفر

رویارویی با منابع

راهنمای پژوهش و نگارش تاریخ

نوع اثر : کتاب

ناشر : سازمان سمت

نویسنده :

مترجم : محمد غفوری

مجموعه اثر : -

قیمت نسخه چاپی : 10,000 تومان

تعداد صفحات نسخه چاپی : 212

رده بندی کنگره : ‏‫‬‭‬‬‬‬‬‭‭‭‭D۱۶‏‫‬‬‭/ب۳۶ر۹ ۱۳۹۶

رده بندی دیویی : ‏‫‬‬‬‬‭‭‭‭۹۰۷/۲

شماره کتابشناسی ملی : ۴۷۹۴۰۲۵

شابک : 978-600-02-0451-8

سال نشر : 1396

کد کتاب : 2075

خلاصه اثر

این کتاب فقط از طریق گوشی های هوشمند مجهز به سیستم عامل اندروید و در نرم افزار کتابخوان سمت قابل مطالعه است.

متنی

5,000 تومان

حجم : 1.4 مگا بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 202

موضوعات

فهرست

یادداشت مترجم
پیشگفتار چاپ پنجم کتاب
فصل اول: تغییر دائمی در شکل و بافت گذشته
برداشت های ایستا و پویا از تاریخ
تجدیدنظر در دیدگاهمان دربارة گذشته
اشکال نوین آگاهی تاریخی
به سوی تاریخ «مردم»
اقلیت ها و زنان پا به تاریخ می گذارند
مکتب آنال و کلیومتریک
روان شناسی و تاریخ
خُردتاریخ و کلان تاریخ
پسامدرنیسم
مسیرهای گوناگون به سوی گذشته
فصل دوم: سرشت و تنوع منابع تاریخی
منابع دست اول
منابع خطی
منابع چاپی
آثار دست دوم
کتاب ها
جستارها
مقاله ها
رساله ها و مقالات همایش ها
فصل سوم: یافتن منابع: فهرست برخط کتابخانه و فراسوی آن
فهرست برخط کتابخانه ها
سرموضوع ها، کلیدواژه ها و عنوان ها
تهیة کتاب شناسی پژوهش و بهره گیری از آن
کتاب شناسی های منتشرشده
نمایه ها و چکیده های چاپی و الکترونیک
یافتن جستارهای پژوهشی
دیگر پایگاه های داده ای مهم
پژوهش تاریخی در اینترنت
یافتن سازمایه های مرجع سودمند
فصل چهارم: چگونه بیشترین بهره را از کتاب های تاریخ ببریم: خوانش انتقادی و ارزیابی
ضرورت خوانش مؤثر
دستیابی به اطلاعاتی دربارة مؤلفان
مقایسة کتاب های تاریخی مشابه
نقدنامه نوشتن بر یک کتاب تاریخی
فصل پنجم: فراسوی منابع متنی: بهره گیری مورّخان از رسانه های دیگر
کلمات، تصاویر و تخیل تاریخی
تولد یک ملت: سرگرمی، تبلیغات و واکنش انتقادی
خواندن، دیدن، تأمل کردن: یک مطالعة موردی
بالا گرفتن روند تلفیق متن و تصویر
فصل ششم: بررسی تغییر در تفسیرها: جستار تاریخ نگارانه
گزینش و پالایش موضوع
پژوهش برای یک جستار تاریخ نگارانه: یک مطالعة موردی
نگارش جستار تاریخ نگارانه
پی نوشت ها
کتاب شناسی
رویکردهای بدیل
فصل هفتم: درگیری با منابع دست اول: مقالة پژوهشی
جست وجوی یک موضوع عملی
یافتن منابع دست اول
چگونه خواندن را شروع کنید
یادداشت برداری
طرح کلی و ساختار مقاله
برخی از عناصر نوشتار کارآمد
ذهن باز و صداقت فکری
نقل قول کردن
پانوشت ها
ویرایش و بازبینی
نگاه آخر
فصل هشتم: نتیجه گیری: پایان ـ باز بودن تاریخ
پیوست الف: کتاب شناسی های چاپ شده
پیوست ب: پایگاه های داده مهم برای جست وجوی کتاب شناختی
پیوست ج: قالب بندی پانوشت/پی نوشت
کتاب ها
مقالات و جستارها (فصل ها)
دیگر انواع منابع
ارجاع به منبعی که قبلاً به آن ارجاع داده شده است
پیوست د: قالب بندی کتاب شناسی
کتاب ها
مقالات
جستارها (فصل های کتاب ها)
پایان نامه ها
نمونه ای از کتاب شناسی
پیوست ه‍ : کوته نوشت های رایج
پیشنهادهایی برای مطالعة بیشتر
نمایه

محصولات مشابه