5 امتیاز
1 نفر

نظریه سازمان

نگاه‌ های فرا نظری (جلد سوم: بحث‌ های فرا نظری در نظریه سازمان)

نوع اثر : کتاب

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : ,

مترجم : سیدحسین کاظمی , حسن دانائی‌فرد

قیمت نسخه چاپی : 9,000 تومان

تعداد صفحات نسخه چاپی : 200

رده بندی کنگره : ‏‫‬‭HD۳۱‮‬‏‫‬‮‭/ن۵۷ ۱۳۹۵‮‬

رده بندی دیویی : ۳۰۲/۳۵‬‬

شماره کتابشناسی ملی : ۴۴۱۸۸۴۸

شابک : 9786000204709

سال نشر : 1395

کد کتاب : 2096

برچسب ها: مدیریت

خلاصه اثر

کتاب دیجیتال

4,500 تومان

حجم : 1.2 مگا بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 152

توجه: این کتاب فقط از طریق گوشی های هوشمند مجهز به سیستم عامل اندروید و iOS و در نرم افزار کتابخوان سمت قابل مطالعه است.

کتاب (نسخه کاغذی)

9,000 تومان

تعداد صفحات نسخه چاپی : 200

سال نشر : 1396

نوع جلد : شومیز

قطع : وزیری

کد یکتا : 12096

نوبت چاپ : 1

تیراژ : 500

موضوعات

فهرست

فصل دهم: معمای عاملیت/ساختار در نظریة سازمان درهای گشوده و دیوارهای کشیده
10ـ1 تقلیل گرایی
10ـ2 تعیّن گرایی
10ـ3 تلفیق گرایی
10ـ4 رابطه گرایی
10ـ5 درهای گشوده در دیوارهای کشیده
مآخذ
فصل یازدهم: شیوه های تبیین در نظریة سازمان
11ـ1 هدف نظریة سازمان و تعدد تبیین ها
11ـ2 چرا به فلسفة علم نیازمندیم؟
11ـ3 دیدگاه متداول از تبیین در علوم اجتماعی: تبیین قیاسی ـ قانونی و مدل سوژه ـ ابژه
11ـ4 شیوه های بدیل تبیین و پیامدهایشان برای نظریة سازمان: تفسیرگرایی، نظریة انتقادی و پست مدرنیسم
11ـ4ـ1 تفسیرگرایی
11ـ4ـ2 نظریة انتقادی
11ـ4ـ3 پست مدرنیسم
11ـ5 جامعه، نهادها و جای گرفتگی کنش اجتماعی: تقابل کارکردگرایی و نظریة انتخاب عقلانی
11ـ5ـ1 کارکردگرایی
11ـ5ـ2 نظریة انتخاب عقلانی
11ـ6 «نظریة سازمان» همچون شیوه عملی معقول: جهت یابی در کثرت شیوه های تبیین
مآخذ
فصل دوازدهم: نگاه های خرد و کلان در نظریة سازمان حکایتی از قیاس ناپذیری
12ـ1 نگاه های خُرد
12ـ1ـ1 نظریة نواقتضائی
12ـ1ـ2 نظریة وابستگی منابع
12ـ1ـ3 نظریة هزینه های مبادله
12ـ2 نگاه های کلان
12ـ2ـ1 بوم شناسی جمعیت
12ـ2ـ2 نظریة نونهادی
12ـ3 نتیجه گیری: آیندة نظریة سازمان
مآخذ
فصل سیزدهم: رویکردهای اقتصادی و جامعه شناختی به نظریة سازمان
13ـ1 اقتصاد سازمانی
13ـ1ـ1 بنگاه در نگاه اقتصاد سازمانی
13ـ1ـ2 تحلیل هزینة مبادله
13ـ1ـ3 نظریة عاملیت
13ـ1ـ4 نگاه های تکاملی، نظریة بازی، و حقوق مالکیت
13ـ2 جامعه شناسی اقتصادی
13ـ2ـ1 نگرش به بنگاه در جامعه شناسی اقتصادی
13ـ2ـ2 میراث وبری در جامعه شناسی سازمانی
13ـ2ـ3 جامعه شناسی سازمانی، از بنگاه به بنگاه ها
13ـ2ـ4 نقش فرهنگ و معنا در جامعه شناسی سازمانی
13ـ3 اظهارات پایانی و بحث
مآخذ
فصل چهاردهم: مباحثات فرانظری در مطالعة فرهنگ سازمانی
14ـ1 هستی شناسی و شناخت شناسی: پیشینه ای مختصر
14ـ1ـ1 واقع گرایی بودنی
14ـ1ـ2 واقع گرایی شدنی
14ـ1ـ3 رابطة شناخت شناسی ها و روش ها
14ـ2 عینیت و ذهنیت
14ـ3 پژوهش درنگر (خارجی) و برنگر (بومی)
14ـ4 دانش تعمیم پذیر و دانش بستروند
14ـ5 کانون و گستره
14ـ6 عمق
14ـ6ـ1 در دفاع از فهم فرهنگی عمیق
14ـ6ـ2 نمونه ای از تحلیل عمیق
14ـ6ـ3 رویکردی دیگر به فهم عمیق
16ـ6ـ4 بهای مطالعة عمیق: ملاحظات عمل گرایانه
14ـ7 آثار مناقشات فکری در مطالعات سازمانی: مباحثه بر سر ازدیاد پارادایم
14ـ8 جنگ های فرهنگی
مآخذ

محصولات مشابه

بیشتر