× حساب المستخدم profile_lbl_orders_history شحن الحساب زيادة رصيد الحساب عن طريق بطاقة الشحن مكتبتي عمليات مالية بطاقة الشراء الخروج من الحساب
12 / 4.4

روانشناسی سالمندی

دار نشر : سازمان سمت

كاتب :

سعر الكتاب المطبوع : 13,000 payment_lbl_currency_toman

عدد الصفحات المطبوعة : 272

الکونغرس : ‏‫‭BF۷۲۴/۸‏‫‭/م۶ر۹ ۱۳۹۶

دیوی العشری : ‏‫‭۱۵۵/۶۷

عدد المراجع الوطنية : ۴۸۵۲۶۱۶

ISBN : 9786000204679

سنة النشر : 1396

شابک دیجیتال : 978-600-02-1696-2

کد کتاب : 2093

كلمات دليلية: روانشناسی

ملخص الكتاب

در این کتاب تلاش شده است با رویکردی روان شناختی، تصویری واقع بینانه از شرایط و وضعیت سالمندی ارائه شود تا ضمن شناخت حقایق این دوره، اهمیت و جایگاه آن برجسته تر گردد.

عوامل اجتماعی و فرهنگی بر تحول فرد، و در اینجا به طور خاص، بر سالمند نقش بسزایی دارند. مؤلف کوشیده است با استفاده از آخرین دستاوردهای علمی در زمینه روان شناسی سالمندی در جهان، بر غنای مطالب کتاب بیفزاید.

مطالعه این کتاب علاوه بر دانشجویان رشته های مشاوره، به مربیان و پژوهشگران علاقه مند به مسائل سالمندان نیز توصیه می شود.

کتاب الکترونی (PDF)

6,500 payment_lbl_currency_toman

حجم : 3.3 ميغا البايت

تنبيه: يمكن استخدام هذا الملف عن طريق البرمجيات التي تبث فراكتاب فقط

shop_lbl_add_to_basket

عدد صفحات ايبوك : 283

کتاب چاپی

27,000 payment_lbl_currency_toman

عدد الصفحات المطبوعة : 283

سنة النشر : 1396

نوع جلد : شومیز

قطع : وزیری

وزن : 387.71

کد یکتا : 12093

نوبت چاپ : 1

تیراژ : 500

موضوعات

قائمة

پیشگفتار
فصل اول: کلیات
1 1 روان شناسی سالمندی
1 2 پیری شناسی
1 2 1 مفهوم لغوی سالمندی (پیری)
1 2 2 واژه پیر و کلمات هم معنای آن در ادبیات فارسی
1 2 3 تعریف پیری یا سالمندی
1 3 اهداف مطالعه روان شناسی سالمندی
1 4 مرور سالمندی در گذر تاریخ
1 4 1 سن گرایی (تبعیض بر مبنای سالخوردگی)
1 4 2 جایگاه سالمند در آموزه های اسلامی
1 4 3 مسئله سالمندی در سال های اخیر
1 5 چند اصطلاح جمعیت شناختی
1 5 1 شاخص پیری (سالمندی)
1 5 2 نسبت وابستگی
1 5 3 نسبت جایگزینی بالقوه
1 5 4 امید به زندگی
1 6 مروری بر وضعیت جمعیت سالمندی
1 7 ویژگی های جمعیتی سالمندان
1 7 1 ویژگی های جمعیتی سالمندان در جهان
1 7 2 ویژگی های جمعیتی سالمندان در ایران
منابع
فصل دوم: روش های مطالعه سالمندی
2 1 انواع طرح های پژوهشی
2 1 1 طرح های آزمایشی
2 1 2 طرح های پژوهشی توصیفی
2 1 3 طرح های همبستگی
2 2 روش های کیفی
2 2 1 مصاحبه ها
2 2 2 گروه های کانونی
2 2 3 روش های مشاهده ای
2 2 4 فنون تحلیل داده
2 3 مسائل اخلاقی در تحقیق
2 3 1 رضایت آگاهانه
2 3 2 فاش سازی
2 3 3 محافظت از پاسخگویان
منابع
فصل سوم: نظریه های پیری
3 1 نظریه های زیست شناختی
3 1 1 نظریه های برنامه ریزی شده
3 1 2 نظریه های خطا
3 1 3 ارزیابی کلی از نظریه های زیست شناختی
3 2 نظریه های روانی اجتماعی
3 2 1 نظریه های روان شناختی
3 2 2 ارزیابی نظریه های روان شناختی
3 3 نظریه های اجتماعی سالمندی
3 3 1 نظریه رهایی از قید
3 3 2 نظریه فعالیت
3 3 3 نظریه تضاد
3 3 4 نظریه نقش
3 4 ارزیابی نظریه های اجتماعی سالمندی
منابع
فصل چهارم: تغییرات جسمی
4 1 تغییرات ظاهری جسم
4 1 1 پوست
4 1 2 مو
4 1 3 تغییرات در صدا
4 2 ساختار بدن
4 2 1 قابلیت تحرک
4 2 2 عضلات بدنی
4 2 3 استخوان ها
4 2 4 مفاصل
4 3 عملکردهای جسمانی حیاتی
4 3 1 دستگاه قلب و عروق
4 3 2 دستگاه تنفسی
4 3 3 دستگاه ادراری
4 3 4 دستگاه گوارش
4 4 نظام های حسی سالمند
4 4 1 بینایی
4 4 2 شنوایی
4 4 3 چشایی
4 4 4 بویایی
4 4 5 لامسه
4 5 سازگاری با تغییرات جسمی
منابع
فصل پنجم: ویژگی های روانی و اجتماعی سالمندان
5 1 کلیات
5 1 1 نگرش ها و دغدغه های سالمندان
5 1 2 معنای لغوی و تعریف ارتباط
5 2 روابط چهارگانه در دوره سالمندی
5 2 1 رابطه با خود
5 2 2 رابطه با خداوند
5 2 3 رابطه با طبیعت
5 2 4 رابطه با دیگران
5 3 نگرش ها به سالمندی و سالمندان
5 3 1 برداشت های نادرست از سالمندی
5 3 2 بازنشستگی
5 3 3 بیوگی
منابع
فصل ششم: سالمندی، شخصیت و سبک زندگی
6 1 شخصیت و عوامل به وجودآورنده شخصیت
6 1 1 دیدگاه روان پویشی
6 1 2 نظریه های صفت
6 1 3 رویکردهای شناختی اجتماعی و ارزیابی آن
6 1 4 دیدگاه شناختی
6 2 گونه شناسی شخصیت و سالمندی
6 3 شخصیت و سبک زندگی
6 3 1 سبک زندگی
منابع
فصل هفتم: نقش مذهب در دوره سالمندی
7 1 نقش مذهب در زندگی سالمندان
7 1 1 مذهب و معنای زندگی
7 1 2 مذهب و غلبه بر تنیدگی ها
7 2 ابعاد مذهب در گستره سلامت
7 2 1 رابطه دینداری و صفات شخصیت
7 2 2 مذهب، بهزیستی و سلامت روانی
7 2 3 مذهب و سلامت جسمانی
7 2 4 مذهب، خوش بینی و امید
7 2 5 مذهب، افسردگی و اضطراب
7 2 6 مذهب و حمایت اجتماعی
7 2 7 چگونگی تأثیرگذاری رفتارهای مذهبی بر سلامت
منابع
فصل هشتم: سالمندی موفق
8 1 چیستی سالمندی موفق
8 1 1 تعریف سالمندی موفق
8 1 2 پیامدها، ملاک ها و ابعاد سالمندی موفق
8 2 دستیابی به سالمندی موفق
8 2 1 سالمندی موفق و رضایتمندی از زندگی
8 2 2 خوش بینی، شاخصی از سالمندی موفق
8 2 3 انعطاف پذیر بودن، شاخصی از سالمندی موفق
8 3 نقش مذهب در سالمندی موفق
8 4 نقش رویدادهای زندگی در سالمندی موفق
8 5 دیدگاه های انتقادی نسبت به سالمندی موفق
منابع
فصل نهم: اختلالات عصبی روانی و سالمندی
9 1 انواع بیماری های روانی و سالمندی
9 1 1 اختلالات اضطرابی
9 1 2 اختلالات روان پریشی
9 1 3 سوء مصرف مواد
9 1 4 افسردگی
9 1 5 اختلال خواب
9 2 اختلالات عصب شناختی
9 2 1 زوال عقل
9 2 2 بیماری پارکینسون
9 2 3 بیماری هانتینگتون
9 2 4 دلیریوم
منابع

منتجات مماثلة

أكثر

آراء