0 امتياز
0 شخص

مبانی ژئومورفولوژی رودخانه ای

نوع الكتاب : كتاب

دار نشر : سازمان سمت

كاتب :

مترجم : مهدی ثقفی , محمدحسین رضایی‌مقدم

سعر الكتاب المطبوع : 24,000 payment_lbl_currency_toman

عدد الصفحات المطبوعة : 442

تصنيف الكونغرس : ‏‫‬‮‭GB۵۶۱‏‫‭‫‭/چ۲م۲ ۱۳۹۶

تصنيف ديوي العشري : ‏‫‬‮‭۵۵۱/۳۵۵

عدد المراجع الوطنية : ۴۹۴۰۶۵۲

ISBN : 9786000204792‬

سنة النشر : 1396

کد کتاب : 2106

كلمات دليلية: جغرافیا

ملخص الكتاب

با توجه به وضعیت جغرافیایی ایران و نیاز به مطالعات گسترده در زمینه آب و نقش آن در زندگی مردم کشورمان برای ترویج اطلاعات دانش بنیان آبی پژوهشگران، مبانی ژئومورفولوژی رودخانه ای تألیف پروفسور رو چارلتون ترجمه شده و به جامعه پژوهشی و آموزشی تقدیم گشته است.

شیوه های سنتی مدیریت کانال، آثار زیان بار مدیریت نادرست آب و خاک و تغییر به سوی مدیریت های دارای رویکرد زیست محیطی و توجه ویژه به ترمیم و بازسازی بازه های رودخانه ای فروساییده، در کانون توجه مبحث مدیریت کانال های رودخانه ای قرار گرفته اند.

مطالعه این اثر به تمامی دانشجویان علوم زمین به ویژه دانشجویان رشته ژئومورفولوژی و آب و هواشناسی توصیه می شود.

کتاب الکترونی (PDF)

12,000 payment_lbl_currency_toman

حجم : 10.6 ميغا البايت

عدد صفحات ايبوك : 456

تنبيه: يمكن استخدام هذا الملف عن طريق البرمجيات التي تبث فراكتاب فقط

کتاب مطبوع

24,000 payment_lbl_currency_toman

موضوعات

قائمة

مقدمه مترجمان
فصل اول: مقدمه
فصل دوم: سیستم رودخانه ای
فصل سوم: رژیم جریان
فصل چهارم: منابع رسوب
فصل پنجم: حمل رسوب در مقیاس بزرگ
فصل ششم: جریان در کانال ها
فصل هفتم: فرایندهای فرسایش، حمل و نهشته گذاری
فصل هشتم: شکل و رفتار کانال
فصل نهم: واکنش سیستم به تغییر
فصل دهم: مدیریت کانال های رودخانه ای
یادداشت ها
منابع
واژه نامه

منتجات مماثلة

أكثر