× public_lbl_my_posts آثار من shop_lbl_channels public_lbl_profile_dropdown_edit خروج از حساب کاربری
5 امتیاز
1 نفر

ژئومورفولوژی

ساختمان، فرایند و زمین ریخت ها

ناشر : سازمان سمت

نویسنده :

قیمت نسخه چاپی : 24,000 تومان

صفحات کتاب : 440

کنگره : ‫‬‮‭GB۴۰۱/۵‏‫‬‮‭/ج۲ژ۹ ۱۳۹۶

دیویی : ۵۵۱/۴۱

کتابشناسی ملی : ۵۰۲۷۹۳۶

شابک : 9786000205218‬‬

سال نشر : 1396

شابک دیجیتال : 978-600-02-1724-2

کد کتاب : 2132

برچسب ها: جغرافیا

خلاصه اثر

دینامیک زمین از فرایندهای گوناگونی سرچشمه می گیرد که نمود عمل آن ها در چهره زمین با ظهور اشکال خاص پدیدار می شود.

نویسنده در این کتاب کوشیده است زمین ریخت های مختلف در ارتباط با فرایندهای گوناگونی مانند زمین ساخت، آتشفشان، هوازدگی، حرکات دامنه ای، رودها، باد، یخچال، امواج و یخبندان ذوب را توضیح دهد.

این کتاب که حاصل دو دهه تحقیق و تدریس نویسنده است، مقدمه ای برای شناخت و درک تغییرات محیطی و آمایش سرزمین فراهم می کند تا دانشجویان و پژوهشگران علوم زمین بتوانند برای تبیین مبانی ژئومورفولوژی از آن بهره گیرند.

کتاب‌الکترونیکی

12,000 تومان

حجم : 13.0 مگا بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 452

کتاب چاپی

24,000 تومان

وزن : 619.24

موضوعات

فهرست

سرآغاز
گفتار اول: مفاهیم اساسی در ژئومورفولوژی
فصل اول: تعریف، قلمرو و تحول ژئومورفولوژی
گفتار دوم: ساختمان و زمین ریخت ها
فصل دوم: زمین ساخت و آتشفشان- سازندگان اصلی پیکره های بزرگ ناهمواری
فصل سوم: زمین ریخت های آتشفشانی و نفوذی در مقیاس کوچک
فصل چهارم: زمین ریخت های چی نخورده و گسلی و کنترل های ساختمانی زهکش ها
فصل پنجم: کنترل های ساختمانی سنگ ها بر روی زمین ریخت ها
گفتار سوم: فرایندها و زمین ریخت ها
فصل ششم: هوازدگی و زمین ریخت ها
فصل هفتم: فرایندهای دامنه ای
فصل هشتم: چشم اندازهای رودخانه ای
فصل نهم: چشم اندازهای یخچالی و رودخانة یخچالی
فصل دهم: چشم اندازهای مجاور یخچالی
فصل یازدهم: چشم اندازهای بادی
فصل دوازدهم: چشم اندازهای ساحلی
گفتار چهارم: آب وهوا و زمین ریخت ها
فصل سیزدهم: ژئومورفولوژی اقلیمی
منابع
نمایه

محصولات مشابه

بیشتر