0 Score
0 Person

مبانی ژنتیک پزشکی و مشاوره آن

Publisher : سازمان سمت

Author :

Print version price : 21,000 تومان

Printed Page Count : 320

Congress Classification : RB۱۵۵‏‫‭/د۲م۲ ۱۳۹۶

Dewey Decimal Classification : ۶۱۶/۰۴۲

National Bibliography Number : ۵۰۰۳۵۲۷

ISBN : 9786000205102‬‬

Publish Year : 1396

کد کتاب : 2125

Book summary

درباره آموزش و پژوهش در شاخه های مختلف ژنتیک در ایران بیش از نیم قرن می گذرد.

در سال های اخیر فناوری اطلاعات بر رشد و گستره دانش ژنتیک افزوده است؛ کتاب مبانی ژنتیک پزشکی و مشاوره آن نیز از این فناوری ها بهره جسته، می تواند نیاز دانشجویان علوم زیستی را مرتفع سازد و اطلاعات مفیدی درباره تاریخچه، مشاوره، مهندسی ژنتیک و تشخیص پیش از تولد در اختیار دانشجویان قرار دهد.

تدوین مباحث اخلاقی در ژنتیک پزشکی به قلم استاد دکتر داریوش فرهود که آموزش، پژوهش و خدمات مشاوره ژنتیک را برای نخستین بار در ایران، به طور رسمی، علمی، پیوسته و هدفمند ارائه کردند، بر ارزش کتاب می افزاید.

PDF

10,500 تومان

Volume : 8.1 M Byte

Ebook Page Count : 324

Notice: This file is usable only on SAMT bookreader application

Printed Book

21,000 تومان

Subjects

Content

فصل اول: گزیده ای از تاریخچه علم ژنتیک در جهان و ایران
دکتر داریوش فرهود
فصل دوم: ژنوم انسان، اساس کروموزومی وراثت و تقسیم سلول
ناهید شعاعی پریا سادات لواسانی مرجان ظریف یگانه
فصل سوم: ژنوم انسان، ساختمان و عملکرد ژنها
پریا سادات لواسانی مرجان ظریف یگانه
فصل چهارم: اصول سیتوژنتیک بالینی
مرجان ظریف یگانه
فصل پنجم: الگوهای توارث تک ژنی و چندژنی
لیلی رجالی مرجان ظریف یگانه
فصل ششم: مهندسی ژنتیک
ناهید شعاعی مرجان ظریف یگانه
فصل هفتم: تشخیص اختلال ژنتیکی پیش از تولد
دکتر داریوش فرهود مرجان ظریف یگانه
فصل هشتم: مشاوره ژنتیک
دکتر داریوش فرهود مرجان ظریف یگانه
فصل نهم: ژنتیک جمعیت ها ی انسانی
دکتر داریوش فرهود مرجان ظریف یگانه
فصل دهم: ملاحظات اخلاقی در ژنتیک پزشکی
دکتر داریوش فرهود

Similar products

More