0 امتياز
0 شخص

مدل های پیشرفته رشد اقتصادی

دار نشر : سازمان سمت

كاتب :

سعر الكتاب المطبوع : 20,000 تومان

عدد الصفحات المطبوعة : 274

تصنيف الكونغرس : HD۸۵ ‭/ف۲‏‫‬‮‭ی۲ ۱۳۹۶

تصنيف ديوي العشري : ۳۳۸/۹

عدد المراجع الوطنية : ۵۰۷۳۸۰۸

ISBN : 9786000205300‮‬

سنة النشر : 1396

کد کتاب : 2142

كلمات دليلية: اقتصاد

ملخص الكتاب

در این کتاب با بهره گیری از ریاضیات بهینه سازی پویا گزیده ای از مدل های برونزا و درون زای رشد اقتصادی تبیین، تفسیر و تحلیل شده است.

مهمترین عامل رشد اقتصادی بلندمدت در مدل های رشد برون زا نظیر سولر، رمزی و نئوکلاسیک، رشد برون زای فناوری است، اما عامل رشد در مدل های رشد درون زا خود تابعی از پارامترهای مدل است.

بر اساس این مدل ها، رشد اقتصادی کشور نه تنها به انباشت سرمایه، بلکه به انباشت دانش و خلق فناوری، آموختن ضمن کار، رونق تحقیق و توسعه و شکوفایی مزیت های نسبی آن وابسته است.

کتاب الکترونی (PDF)

10,000 تومان

حجم : 4.8 ميغا البايت

عدد صفحات ايبوك : 284

تنبيه: يمكن استخدام هذا الملف عن طريق البرمجيات التي تبث فراكتاب فقط

کتاب مطبوع

20,000 تومان

موضوعات

قائمة

پیشگفتار
فصل اول: مقدمه
فصل دوم: بهینه سازی پویا و تحلیل معادلات دیفرانسیلی
فصل سوم: مدل رشد سولو
فصل چهارم: مدل های رشد بهینه، رمزی و نئوکلاسیک
فصل پنجم: نقش تحقیق و توسعه در رشد اقتصادی: مدل رومر
فصل ششم: نقش سرمایه انسانی در رشد اقتصادی: مدل اول لوکاس
فصل هفتم: سرمایه انسانی و آموختن ضمن کار: مدل دوم لوکاس
فصل هشتم: پول در مدل های رشد: مدل سیدراسکی
فصل نهم: نسل های هم پوشان: مدل دایاموند
فصل دهم: جمع بندی گفته ها و ناگفته ها: درس هایی برای اقتصاد ایران
منابع

منتجات مماثلة

أكثر