× public_lbl_my_posts آثار من shop_lbl_channels public_lbl_profile_dropdown_edit خروج از حساب کاربری
5 امتیاز
1 نفر

علوم انسانی _ دیجیتال

ناشر : سازمان سمت

نویسنده :

مترجم : مهدی صداقت‌پیام

قیمت نسخه چاپی : 15,000 تومان

صفحات کتاب : 258

کنگره : AZ۱۹۵‏‫‬‭/ع۸ ۱۳۹۷

دیویی : ۰۰۱/۳۰۲۸۵

کتابشناسی ملی : ۵۲۱۵۱۹۸

شابک : 9786000205805

سال نشر : 1397

شابک دیجیتال : 978-600-02-1818-8

کد کتاب : 2168

برچسب ها: زبان شناسی

خلاصه اثر

اگر می خواهید بدانید که علوم انسانی دیجیتال دقیقاً چیست و چه تغییراتی در فعالیت های پژوهشی سنتی به وجود می آورد، چه شکل های جدیدی از تولید و تقسیم دانش را میسر می سازد، چه واقعیت هایی را به چالش می کشد و به چه دنیاهای قشنگ نو و به چه کابوس هایی دامن می زند، این کتاب برای شما نوشته شده است.
استنلی فیش ( استاد ادبیات انگلیسی، دانشگاه بین المللی فلوریدا)

این کتاب چیزی فراتر از بیانیه ای برای شکل جدیدی از دانش از طریق ساختن است و با تنوع حیرت انگیزی به بررسی فعالیت هایی می پردازد که مرزهای دانش را گسترش می دهند و تصویری ارزشمند از آیندة فعالیت های پژوهشی به دست می دهد، تصویری مبتنی بر ارزش های بنیادی علوم انسانی دیجیتال که به حیطه های دیگر، از جمله فعالیت های کمّی، مطالعات علمی اجتماعی، فیلم سازی معاصر و مستندسازی شهروندان گسترش می یابد. این کتاب خواننده را به فکر می برد و به زیبایی، علوم انسانی را به دنیای معاصر دیجیتال ما وصل می کند.
پیتر گالیسون (استاد ادبیات انگلیسی، دانشگاه هاروارد)

کتاب علوم انسانی_دیجیتال به خوبی این عصر هیجان انگیز و پیچیده در تاریخ آموزش، اندیشیدن، و پژوهش در علوم انسانی را تشریح می کند. امروزه صدها پژوهشگر و دانشجو به بازاندیشی شکل ها و قواعد بنیادی آموزش عالی روی آورده اند. این کتاب بیانیه ای است که به ما کمک می کند تا اهمیت فعالیت هایی را که در طول دهة قبل انجام شده اند بهتر درک کنیم و بتوانیم در تغییرات بنیادینی که در دهة آینده در آموزش به وجود خواهند آمد، نقش داشته باشیم.
کتی آن دیویدسون (مدیر آزمایشگاه دانش دیجیتال، دانشگاه دوک)

تمام کسانی که در محیط های دانشگاهی هستند، در هر رشته یا جایگاه، باید کتاب علوم انسانی_دیجیتال را بخوانند، زیرا این کتاب توصیف شفاف و دقیقی از این حیطة پژوهشی در حال گسترش ارائه می دهد. نویسندگان کتاب، این حیطه را «مجموعه ای از فعالیت های همسو» نامیده اند که شامل طراحی، محاسبه، میان رشته ای بودن، روش های کمّی و کیفی، تحلیل های آماری، ترجمه، ارتباطات و مجموعه ای از حوزه ها و روش های دیگر می شود که در کنار یکدیگر توان بالقوة تغییر آموزش عالی و به تبع آن، تأثیرگذاری بر فرهنگ معاصر را دارند.
دین گریگار ( دانشیار دانشگاه دولتی واشنگتن در ونکوور)

کتاب الکترونیکی

7,500 تومان

حجم : 1.3 مگا بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 299

توجه: این کتاب فقط از طریق گوشی های هوشمند مجهز به سیستم عامل اندروید و در نرم افزار کتابخوان سمت قابل مطالعه است.

کتاب چاپی

15,000 تومان

وزن : 372.64

موضوعات

فهرست

مقدمه
فصل 1: از علوم انسانی به علوم انسانی دیجیتال
از انسان گرایی تا علوم انسانی
آغاز دیجیتال سازی
مُدهای استدلال ترارسانه ای
طراحی علوم انسانی دیجیتال
فعالیت های رایانشی در علوم انسانی دیجیتال
نمایشگاه گردانی، تحلیل، ویرایش، مدل سازی
پیش نمونه سازی و نسخه سازی: علوم انسانی زایشی در آینده نزدیک
علوم انسانی زایشی به عنوان هسته جدید برنامه درسی
فصل 2: روش ها و ژانرهای نوظهور
نمایشگاه گردانی انتقادی ارتقایافته
ویراست های فزونه یافته و متنیت سیال
مقیاس: قانون اعداد بزرگ
دور/نزدیک، بزرگ/کوچک، سطح/عمق
واکاوش فرهنگی، گردآوری، و داده کاوی
مصورسازی و طراحی داده ها
بررسی مکانی و ساختن نقشه ضخیم
بایگانی پویانمایی شده
تولید دانش توزیعی و دسترسی اجرایی
بازی های علوم انسانی
کد، نرم افزار و مطالعه سکّوهای رایانشی
مستندهای دادگانی
تغییر کاربری محتوا و فرهنگ بازآمیزی
زیرساخت های فراگیر
دانشوری همه جاگاه
مطالعات موردی
مطالعه موردی 1.
روش ها
برنامه کار
انتشار و مشارکت
ارزیابی
مطالعه موردی 2.
روش ها
برنامه کار
انتشار و مشارکت
ارزیابی
مطالعه موردی 3.
برنامه کار
انتشار و ارزیابی
مطالعه موردی 4.
روش ها
برنامه کار
انتشار و مشارکت
ارزیابی
مطالعه موردی 5.
برنامه کار
انتشار و مشارکت
ارزیابی
فصل 3: زندگی اجتماعی علوم انسانی دیجیتال
اقتصادهای مرتبط با دانش متن باز
تحولات و فنّاوری های اجتماعی
دامنه و کاربرد
مد های تغییریافته تألیف
همکاری به مثابه خلق کردن
نشر به مثابه عملی اجتماعی
دگردیسی انتشار و دسترسی
جوامع گفتمانی نوظهور
تشکیل هنجارهای جدید
استعمارزدایی از دانش
احیای پیشینه فرهنگی
عمومی و ضدعمومی
نشرهای الکترونیک و کتابخانه های همه جاگاه
مراقبت و غذا دادن به «خارروباه ها»
فصل 4: پیش بینی ها
راهنمای مختصری درباره علوم انسانی دیجیتال
پرسش ها و پاسخ ها
پرسش ها و پاسخ ها 1
مبانی علوم انسانی دیجیتال
علوم انسانی دیجیتال چیست؟
مؤلفه های امروزی علوم انسانی دیجیتال کدام اند؟
چه چیزی علوم انسانی دیجیتال نیست؟
علوم انسانی دیجیتال از کجا می آید؟
چگونه وب و سایر شبکه ها بر علوم انسانی دیجیتال تأثیر می گذارند؟
چه چیزی در پیش روی علوم انسانی دیجیتال است؟
پرسش ها و پاسخ ها 2
پروژه به عنوان واحد بنیادی
چرا پروژه [واحد بنیادی علوم انسانی دیجیتال است]؟
چه کسی در پروژه های علوم انسانی دیجیتال دست دارد؟
پروژه های علوم انسانی دیجیتال چگونه سازمان دهی می شوند؟
تفاوت بین پروژه های علوم انسانی دیجیتال و پروژه های علوم انسانی کلان در کجاست؟
علوم انسانی دیجیتال چگونه امتدادی از شکل های سنتی پژوهش و تدریس در علوم انسانی به حساب می آید؟
چگونه علوم انسانی دیجیتال از شکل های سنتی پژوهش و تدریس در علوم انسانی مجزا می شود؟
علوم انسانی چه عملکردی در عصر فراچاپ دارد؟
پروژه های علوم انسانی دیجیتال چگونه حمایت مالی دریافت می کنند و چگونه پایدار می شوند؟
قواعد رایج برای اعتباردهی و تعیین نویسنده پروژه های علوم انسانی دیجیتال، و همچنین مدل های نویسندگی این قبیل پروژه ها کدام اند؟
پرسش ها و پاسخ ها 3
نهادها و کاربردشناسی
چگونه پروژه های علوم انسانی دیجیتال کلاس درس را با کتابخانه ها، موزه ها، و بایگانی ها مرتبط می کند؟
چگونه فعالیت های علوم انسانی دیجیتال می توانند موجب همکاری بین دانشگاه ها شوند؟
چگونه علوم انسانی دیجیتال می تواند از تخصص های خارج از دانشگاه استفاده کند؟
چگونه همکاری های فرادانشگاهی می توانند در ایجاد، حمایت، و پایداری پروژه های علوم انسانی دیجیتال نقش داشته باشد؟
چگونه مؤسسات آموزشی می توانند از پژوهش های علوم انسانی دیجیتال حمایت کنند؟
کدام مؤسسات بهترین حامی پروژه های علوم انسانی دیجیتال هستند؟
چگونه مؤسسات می توانند در پروژه های علوم انسانی دیجیتال، البته پروژه هایی که مناسب شان است، مقدار سرمایه و انتظارات را تعیین کنند؟
چگونه همتایان و رهبران دانشگاهی پروژه های علوم انسانی دیجیتال را ارزیابی می کنند؟
نکته ها
نکته 1: چگونه دانشوری دیجیتال را ارزیابی کنیم؟
اصول بررسی اولیه
اعتباردهی
اعتبار فکری
پلی میان پژوهش، تدریس و خدمات
داوری همتایان
تأثیر
تخمین زدن معادل ها
چرخه های توسعه، پایداری، و اخلاق
آزمایش کردن و ریسک پذیری
نکته 2: دانشوری پروژه محور
کمک به دانش
مدل دانش
پرسش های پژوهشی و رسانه های دیجیتال
ابزار و محتوا
روش ها
افزارهای ذاتاً دیجیتال و/یا دیجیتال شده
به اشتراک گذاری کلکسیون و مجوزدهی
واسط کاربری به مثابه بازنمایی دانش و مدل سازی محتوا
مدیریت گروه، همکاری و پروژه
اعتبار برای کمک فکری/ تألیف
معماری اطلاعات/ زیرساخت های سایبری مؤسسات/مدیریت سامانه ها
نرم افزار متن باز و انتقال فنّاوری
مستندسازی
ملاحظات مربوط به مخاطب و کاربر
رعایت مقررات قانونی
مدل های انتشار/توزیع
ملاک های ارزیابی
ارتباط گفتمانی با چندین حوزه
پایداری
شفافیت
نکته 3: توانمندی های اساسی در فرایندها و روش ها
ملاحظات فنی
آشنایی با انواع داده ها و قالب فایل ها
دانش دادگان
داده های ساختاریافته XML
استانداردهای فراداده ها
زبان های برنامه نویسی
سکّوهای GIS و داده های فضایی
ابزار شبیه سازی مجازی
سکّوهای موجود و نوظهور برای مدیریت محتوا و تألیف
طراحی واسط کاربری به مثابه مدل سازی دانش
موتورهای بازی
طراحی برای تحرک و تنوع
بخش سفارشی در برابر بخش ازپیش آماده
ملاحظات فکری
ارتباط میان فرهنگی
تخیل زایا
اندیشیدن تکرارشونده و جانبی
ملاحظات اجرایی
دارایی فکری
شرایط نهادی
پایداری، تأمین بودجه، و نگه داری
نکته 4: دستاوردهای یادگیری علوم انسانی دیجیتال
توانایی تلفیق اهداف پژوهشی، روش ها و رسانه های دیجیتال با پرسشگری مختص هر رشته
توانایی درک، تحلیل، و استفاده از داده ها
ایجاد دانش انتقادی برای ارزیابی منابع و داده ها
توانایی استفاده انتقادی از طراحی
توانایی ارزیابی انتقادی اطلاعات و فنّاوری های اطلاعات
توانایی همکاری
نکته 5: پشتیبانی
ارزش پیشینه فرهنگی
ارزش های علوم انسانی/ اهمیت فرهنگی و مشروعیت
ایده های گسترش یافته درباره گروه مجری پروژه و همکاری
توانایی تحلیل مدالیته های سازمان دهی و ارائه
آگاهی بازتابی درباره رژیم های سلطه
تفکری فراتر از ایدئولوژی های کلیشه ای و گفتمان ساختاریافته
از مصرف کننده منفعل به تولیدمصرف کننده فعال
خلق شهرونددانشور و دانشورشهروند
مؤخره: یادداشت هایی درباره نگارش این کتاب
شبکه های ارجاع
ابزارهای پژوهش، فنّاوری ها، و سکّوها
سازمان ها و مؤسسات
کلکسیون ها، مجموعه ها، نشریات و تالارهای گفتگو
منابع نقل شده در متن
واژه نامه فارسی ـ انگلیسی
واژه نامه انگلیسی ـ فارسی
نمایه موضوعی

محصولات مشابه

بیشتر