× حساب المستخدم profile_lbl_orders_history شحن الحساب زيادة رصيد الحساب عن طريق بطاقة الشحن مكتبتي عمليات مالية بطاقة الشراء الخروج من الحساب
0 امتياز
0 شخص

بلاغت تطبیقی

دار نشر : سازمان سمت

كاتب :

سعر الكتاب المطبوع : 34,000 payment_lbl_currency_toman

عدد الصفحات المطبوعة : 594

تصنيف الكونغرس : PIR۳۴۲۹‭‬ /ع۴‏‫‭ک۴ ۱۳۹۷

تصنيف ديوي العشري : ۸‮فا‬۰/۹

عدد المراجع الوطنية : 5261414

ISBN : 9786000205928‬‬

سنة النشر : 1397

کد کتاب : 2178

كلمات دليلية: زبان و ادبیات عربی

ملخص الكتاب

علم بلاغت یکی از دانش های مهم در گستره ادبیات است که در سه شاخه «معانی»، «بیان»، و «بدیع» تعریف و تدوین شده است. بلاغت به طورکلی از ویژگی های درونی و جاری همه زبان هاست.

در زبان عربی، هدف از دانش بلاغت در مراحل آغازین، کشف رموز اعجاز قرآن بود، اما بعداً دایره قلمرو آن گسترده تر شد. از طرفی، زبان فارسی با درآمیختگی با زبان عربی از آغاز اسلام تاکنون، نوعی خاص و بی همتا از فرهنگ و ادب و معرفت دینی را آفریده است.

از این رو، نویسنده کوشیده است به صورت مقایسه ای و با ملحوظ داشتن سیر تاریخی و تکامل تدریجی عناصر و آرایه های علم بلاغت در هر دو زبان عربی و فارسی، دانش بلاغت را تحلیل و نقد کند.

مطالعه این کتاب که حاصل سال ها تحقیق و پژوهش دکتر غلامرضا کریمی فرد است علاوه بر دانشجویان رشته زبان و ادبیات عربی و زبان و ادبیات فارسی به علاقه مندان به بلاغت اسلامی نیز توصیه می شود.

کتاب الکترونی (PDF)

17,000 payment_lbl_currency_toman

حجم : 7.8 ميغا البايت

عدد صفحات ايبوك : 604

تنبيه: يمكن استخدام هذا الملف عن طريق البرمجيات التي تبث فراكتاب فقط

کتاب مطبوع

34,000 payment_lbl_currency_toman

موضوعات

قائمة

پیشگفتار
مقدمه 1: در سیر تحول بلاغت اسلامی
مقدمه 2: در تعریف فصاحت و بلاغت
علم معانی
علم بیان
علم بدیع
منابع

منتجات مماثلة

أكثر