× public_lbl_my_posts آثار من shop_lbl_channels public_lbl_profile_dropdown_edit خروج از حساب کاربری
5 امتیاز
2 نفر

عصر چهارم بازاریابی

از سنتی تا دیجیتال

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : , ,

مترجم : عبدالحمید ابراهیمی , هرمز مهرانی , علی اسدی

قیمت نسخه چاپی : 11,000 تومان

صفحات کتاب : 186

کنگره : HF۵۴۱۵‏‫‭‏‫‬‭/ک۲ن۵ ۱۳۹۷

دیویی : 658/8

کتابشناسی ملی : 5368283

شابک : 9786000206079‬‬

سال نشر : 1397

شابک دیجیتال : 978-600-02-1869-0

کد کتاب : 2191

برچسب ها: مدیریت

خلاصه اثر

عصر چهارم بازاریابی از مجموعه کتاب هایی است که مسیر جدیدی را در راستای موفقیت بازاریابی در عصر دیجیتال ترسیم می کند؛ زیرا روندهای اخیری را که انقلاب فناوری اطلاعات ایجاد کرده است به روشنی بیان کرده و به تبیین مدل ها و چارچوب های کاربردی مطابق با آن، پرداخته است.

پروفسور فیلیپ کاتلر و همکاران وی، این کتاب را در ادامه عصر سوم بازاریابی معرفی کرده اند. آن ها معتقدند بازاریابی باید با ماهیت تغییرات مسیرهای چگونگی خرید مشتری در جهان دیجیتال، منطبق شود.

به همین منظور به شناسایی و معرفی بازارهای نوظهور جوانان، زنان و شهروندان اینترنتی می پردازند و سپس انواع بازاریابی از جمله، بازاریابی انسان محور، بازاریابی محتوا، بازاریابی کانال های یکپارچه و بازاریابی پایبندی را توصیف می کنند، که از ابزارهای مهم افزایش بهره وری در عصر دیجیتال است.

به این امید که مدیران در همه سطوح سازمانی با کسب بینش عمیق از تحولات اخیر و شناخت ابزارهای بازاریابی نوین به موفقیت های روزافزون دست یابند.

کتاب‌الکترونیکی

5,500 تومان

حجم : 4.4 مگا بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 200

کتاب چاپی

11,000 تومان

وزن : 272.63

موضوعات

فهرست

پیشگفتار مترجمان
تقدیر
پیشگفتار: انتقال از عصر سوم بازاریابی به عصر چهارم بازاریابی
دربارۀ نویسندگان
بخش اول: روندهای بنیادی در شکل دهی بازاریابی
فصل اول: جابه جایی قدرت به مشتریان متصل
فصل دوم: تناقض های بازاریابی درمورد مشتریان متصل
فصل سوم: نفوذ خرده فرهنگ های دیجیتالی
خلاصه: جوانان، زنان و شهروندان اینترنتی
فصل چهارم: عصر چهارم بازاریابی در اقتصاد دیجیتالی
بخش دوم: چارچوب های جدید بازاریابی در اقتصاد دیجیتالی
فصل پنجم: مسیر جدید مشتری
فصل ششم: شاخص های بهره وری در بازاریابی
فصل هفتم: بهترین شیوه ها و معماری های صنعت
بخش سوم: کاربردهای بازاریابی تاکتیکی در اقتصاد دیجیتالی
فصل هشتم: بازاریابی انسان محور برای جذب برند
فصل نهم: بازاریابی محتوا برای ایجاد کنجکاوی در برند
فصل دهم: کانال های یکپارچۀ بازاریابی به منظور ایجاد تعهد به برند
فصل یازدهم: بازاریابی پایبندی در راستای وابستگی به برند
سخن آخر: فریاد ناشی از خوشحالی و تعجب - واوو!

محصولات مشابه

بیشتر