× حساب المستخدم profile_lbl_orders_history شحن الحساب زيادة رصيد الحساب عن طريق بطاقة الشحن مكتبتي عمليات مالية بطاقة الشراء الخروج من الحساب
3 / 5

پژوهش کیفی

راهنمای طراحی و کاربست

دار نشر : سازمان سمت

كاتب : ,

مترجم : علیرضا کیامنش , مریم دانای طوس

سعر الكتاب المطبوع : 30,000 payment_lbl_currency_toman

عدد الصفحات المطبوعة : 447

الکونغرس : LB۱۰۲۸

دیوی العشری : ۳۷۰/۷۲

عدد المراجع الوطنية : 5684154

ISBN : 9786000206925

سنة النشر : 1398

شابک دیجیتال : 978-600-02-1968-0

کد کتاب : 2250

كلمات دليلية: علوم تربیتی

ملخص الكتاب

کتاب پژوهش کیفی، راهنمای طراحی و کاربست با توجه به چهار بار تجدید نظر و به روزرسانی متن اصلی یکی از بهترین کتاب های موجود در زمینه پژوهش کیفی به شمار می آید. کتاب به صورت گام به گام پژوهشگران، استادان و دانشجویان را با مفاهیم حوزه پژوهش کیفی و شش روش عمده آن آشنا می سازد.

به علاوه، با استفاده از مثال ها و نمونه هایی از پژوهش های کیفی انجام شده، مراحل مختلف انجام پژوهش کیفی از شیوه طراحی، انتخاب نمونه، اجرا، روش های گردآوری و تحلیل داده ها، روایی و پایایی یافته ها تا مسائل مربوط به سوگیری پژوهشگر و در نهایت چگونگی نوشتن گزارش پژوهش کیفی توضیح داده شده است.

بدون شک این کتاب به خواننده کمک می کند تا به پژوهش کیفی و شیوه طراحی و تدوین گزارش یافته های پژوهش به صورت علمی و دقیق آشنا شود.

کتاب چاپی

30,000 payment_lbl_currency_toman

کتاب الکترونی (PDF)

15,000 payment_lbl_currency_toman

حجم : 5.1 ميغا البايت

عدد صفحات ايبوك : 1

تنبيه: يمكن استخدام هذا الملف عن طريق البرمجيات التي تبث فراكتاب فقط

موضوعات

قائمة

پیشگفتار مترجمان
پیشگفتار نویسندگان
درباره نویسندگان
بخش اول: طرح پژوهش کیفی
فصل اول: پژوهش کیفی چیست؟
فصل دوم: شش طرح رایج پژوهش کیفی
فصل سوم: بسط پارادایم کیفی
فصل چهارم: طراحی مطالعه و انتخاب نمونه پژوهش
بخش دوم: گردآوری داده های کیفی
فصل پنجم: انجام مصاحبه کارآمد
فصل ششم: مشاهده گر دقیق
فصل هفتم: استخراج داده از اَسناد و محصولات ساخته شده
بخش سوم: تحلیل و گزارش داده های کیفی
فصل هشتم: تحلیل داده های کیفی
فصل نهم: پرداختن به روایی، پایایی و اخلاق
فصل دهم: نوشتن گزارش پژوهش کیفی
پیوست: بخش روش شناسی پژوهش کیفی
منابع
فهرست واژگان
نمایه موضوعی

منتجات مماثلة

أكثر