× حساب المستخدم profile_lbl_orders_history شحن الحساب زيادة رصيد الحساب عن طريق بطاقة الشحن مكتبتي عمليات مالية بطاقة الشراء الخروج من الحساب
2 / 5

تاریخ فلسفه غرب (جلد هفتم)

فلسفه قاره ای از ۱۷۵۰ به بعد: طلوع و افول خود

دار نشر : سازمان سمت

كاتب :

مترجم : محمد مهدی اردبیلی

سعر الكتاب المطبوع : 20,000 payment_lbl_currency_toman

عدد الصفحات المطبوعة : 232

الکونغرس : B791‏‫‬‭‭/س2ف8 1390ی

دیوی العشری : ‫‬‭‭126/094

عدد المراجع الوطنية : 5583650

ISBN : 9786000219901‬‬

سنة النشر : 1390

کد کتاب : 2239

كلمات دليلية: فلسفه کلام

ملخص الكتاب

خلاصه اثر: اثر حاضر طرحی از 250 سال تاریخ فلسفه غرب را ترسیم می کند که با انقلاب کوپرنیکیِ کانت در عرصه متافیزیک آغاز می شود و با رویکرد ضد متافیزیکیِ دریدا به پایان می رسد.

رابرت سالُمِن، تاریخنگاریِ فلسفی اش را به نحوی هدفمند حول یک مفهومِ مشخص سامان می دهد و سایر مفاهیم و رویکردها را در پرتو آن بازخوانی و تفسیر می کند: این مفهوم، همانا مفهوم «خود» است.

در نتیجه، این کتاب می تواند خلأ موجود در آثار فلسفی فارسی زبان را پُر کند و علاقه مندان و دانشجویان را، به ویژه در مراحل ابتدایی آشناییشان با فلسفه های مدرن و پست مدرن، همراهی کند و برایشان تحلیلی کل نگرانه و ذهنیتی منسجم در خصوص روند حرکت تاریخ فلسفه غرب در دو قرن اخیر به ارمغان آورد.

کتاب الکترونی (PDF)

10,000 payment_lbl_currency_toman

حجم : 2.4 ميغا البايت

تنبيه: يمكن استخدام هذا الملف عن طريق البرمجيات التي تبث فراكتاب فقط

shop_lbl_add_to_basket

عدد صفحات ايبوك : 232

موضوعات

قائمة

مقدمه مترجم
پیش درآمد: یافته روسو در جنگل ها
مقدمه: فلسفه قاره ای مدرن و دعوی استعلایی
زمینه چینی: روشنگری و رمانتیسم
فصل اول: کشفِ خود «روسو»:
بخش نخست: ظهور «خود» در ایدئالیسم آلمانی
فصل دوم: کانت و روشنگری آلمانی 61
فصل سوم: خیال پردازی درباره «خود» فیشته، شلینگ، شیلر و رمانتیسم
فصل چهارم: هگل و به اوج خدایی رساندن «خود» در قالب روح
بخش دوم: فراسوی روشنگری: فروپاشی امر مطلق
فصل پنجم «خود» عبوس: شوپنهاور
فصل ششم: پس از هگل: کی یرکه گور، فویرباخ، مارکس
فصل هفتم: چرخش ضداستعلایی: منطق، تجربه گرایی و ظهور نسبی گرایی
فصل هشتم: حمله به خود: نیچه و نیست انگاری
بخش سوم: «خود» در و برای خود: پدیدارشناسی و پس از آن
فصل نهم: واکنش استعلایی: علمِ اگو نزد هوسرل
فصل دهم: دو ناخشنود و تمدنشان: فروید و ویتگنشتاین
فصل یازدهم: خود بازتفسیرشده: هایدگر و هرمنوتیک
فصل دوازدهم « خود» در فرانسه: سارتر، کامو، دوبوار، مرلوپونتی
الحاقیه پایانی: پایان « خود»: ساختارگرایی، پست مدرنیسم، فوکو، و دریدا
ارجاعات
کتاب شناسی منتخب
واژه نامه
نمایه اسامی خاص
نمایه کتاب ها
نمایه مفاهیم و موضوعات

منتجات مماثلة

أكثر

آراء