× حساب المستخدم profile_lbl_orders_history شحن الحساب زيادة رصيد الحساب عن طريق بطاقة الشحن مكتبتي عمليات مالية بطاقة الشراء الخروج من الحساب
2 / 2.5

ژئومورفولوژی ایران

دار نشر : سازمان سمت

كاتب :

سعر الكتاب المطبوع : 71,000 payment_lbl_currency_toman

عدد الصفحات المطبوعة : 486

الکونغرس : GB438‭‬ ‭/‮ژ‬9‏‫‭ص8 1398

دیوی العشری : 551/40955‬

عدد المراجع الوطنية : 6104253

ISBN : 9786000207670

سنة النشر : 1398

کد کتاب : 2310

كلمات دليلية: جغرافیا

ملخص الكتاب

سرزمین ایران به عنوان بخشی از فلات بزرگی به همین نام، یکی از کشورهای کوهستانی و در عین حال خشک دنیاست. به همین دلیل از دیرباز بیشتر با گستره ها و چشم اندازهای بیابانی اش مورد توجه قرارگرفته است تا کوهستان های یخی و گستره های جنگلی اش.

با این حال سیستم های کوهستانی پیرامونی آن، خشونت های آب و هوایی را به اندازهای تعدیل می کنند که حتی در قسمت هایی از آن موجب شکل گیری و فعالیت سیستم های مورفودینامیکی یخچالی تا رودخانه ای در مجاورت بلافصل هم می شود. به همین دلیل اشکال مختص محیط های متفاوت دیرینه و عصر حاضر را گاهی در مسافت های نه چندان دور در مجاور هم و گاهی نیز به گستردگی عرض جغرافیایی آن در گستره های مختلف می توان یافت.

پیامد این تنوع طبیعی، خلق چشم اندازهای ژئومورفولوژیک کم نظیری است، به طوری که برخی از آنها منحصربه فرد هستند و اغلب در مقیاس جهانی به عنوان اشکال شاخص یاد می شوند. مطالعۀ این چشم اندازها و لندفرم ها محوریت اصلی کتاب حاضر را با رویکردی نو تشکیل می دهد.

کتاب الکترونی (PDF)

35,500 payment_lbl_currency_toman

حجم : 20.5 ميغا البايت

تنبيه: يمكن استخدام هذا الملف عن طريق البرمجيات التي تبث فراكتاب فقط

shop_lbl_add_to_basket

عدد صفحات ايبوك : 496

موضوعات

قائمة

پیش نوشتار
فصل اول: کلیات ژئومورفولوژی ایران
فصل دوم: ساختمان زمین و مورفوتکتونیک ایران
فصل سوم: زمین شناسی و پیشینۀ تحولات ساختمانی ایران در دوران های زمین شناختی
فصل چهارم: واحدهای بزرگ مورفوتکتونیک ایران
فصل پنجم: ویژگی های ژئومورفولوژیک واحدهای بزرگ مورفوتکتونیک ایران
فصل ششم: قلمروهای مورفوژنتیک (مورفودینامیک و مورفوکلیماتیک) ایران و ...
فصل هفتم: ژئومورفولوژی کواترنری ایران
فهرست منابع
نمایه

منتجات مماثلة

أكثر

آراء