5 امتیاز
3 نفر

حج

نوع اثر : کتاب

نویسنده :

ارائه دهنده : تأمین محتوای نگین

تعداد صفحات نسخه چاپی : 261

رده بندی کنگره : ‫‬‭BP188/9‫‬‭ /ش4ح3 1350

رده بندی دیویی : ‫‬‭297/357

شماره کتابشناسی ملی : 1849808

سال نشر : 1350

دریافت این اثر

کتاب دیجیتال رایگان

خلاصه اثر

به نام یک "دین شناس"، و بویژه، رشتة علمی ام: "تاریخ ادیان" – یعنی (به تعبیر فرانسیس بیکن) با "چشم خشک علمی"، و نه "چشم اشک آلودة احساس دینی و تعصب فرقه ای" - در بررسی "رسالت"های دینی تاریخ، و "سیر تحول تاریخی" هر دینی 1 و مقایسة میان "آنچه بوده است" با "آنچه شده است" و آنگاه، مقایسة این "فاصله"ها - فاصلة
"حقیقت" و "واقعیت" ادیان - با یکدیگر، به این نتیجه رسیده ام که:
"اگر هر دینی را، از نظر رسالتی که در رستگاری انسان به عهده دارد، ارزیابی کنیم، هیچ رسالتی را در رشد اجتماعی - خودآگاهی، حرکت، مسئولیت، آرمان خواهی انسانی، بینش اجتماعی، روح عدالت جوئی و عزّت طلبی و بالاخره، واقعیت گرائی و طبیعت نگری و سازگاری با قدرت مادی و پیشرفت علمی و سازندگی و مدنیت و روح پیکارجوئی فکری و گرایش مردمی... - مترقی تر و در عین حال، آگاه تر و نیرومندتر از مکتب توحید ابراهیمی، در رسالت محمد(ص) - اسلام - نمی شناسم. و در عین حال، هیچ رسالتی را نمی شناسم که به اندازة اسلام، در راه انحطاط، پیش رفته باشد و میان "آنچه بوده است"، با "آنچه شده است"، فاصله ای را تا حد تناقض، طی کرده باشد!
"اگر اسلام امروز را با دیگر ادیان منحط یا منحط شدة جهان مقایسه کنید، شاید این قضاوت مرا نادرست بشمارید، اما، چنین مقایسه ای نادرست است. میزان انحراف هر حقیقتی را، باید در سرگذشت خود آن حقیقت، اندازه گرفت و با خط سیر نخستینش و نقطة آغاز حرکتش، سنجید".
"و اگر، با همین شیوه، میان مذاهب اسلامی، به بررسی و ارزیابی و سنجش بپردازیم، تشیع را در اسلام، آن چنان خواهیم یافت، که اسلام را در ادیان".
و شگفتا!...

کتاب دیجیتال

رایگان

حجم : 1.2 مگا بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 278

توجه: این کتاب فقط از طریق گوشی های هوشمند مجهز به سیستم عامل اندروید و iOS و در نرم افزار کتابخوان سمت قابل مطالعه است.

موضوعات

فهرست

سخنی با خواننده
پوستین وارونه
جلد اول بیست و سه سال، در بیست و سه روز!
جلد دوم: میعاد با ابراهیم:
جلد سوم (کتاب حاضر) مناسک:
-حج
حج
موسم
احرام در میقات
نیت
نماز در میقات
محرّمات
کعبه
طواف
حجرالاسود، بیعت
مقام ابراهیم
سعی
تقصیر، پایان عمره، حج کوچک تر
-حج بزرگ تر
حج بزرگتر
عرفات
منی
رمی جمرات
قربانی
بتهای تثلیث
عید
دو روز، وقوف پس از عید
نگاهی کلی
پس از عید، رمی
آخرین پیام وحی
نتیجه
بازگشت
-بزرگتر از حج:شهادت

محصولات مشابه

بیشتر