5 امتیاز
3 نفر

تحقیقات بازاریابی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : ,

قیمت نسخه چاپی : 18,000 تومان

تعداد صفحات نسخه چاپی : 375

رده بندی کنگره : HF5415/2‫‭‭‭‮‬‫‬‮‭/د9ت3 1389‭‮‬

رده بندی دیویی : ‫‬‮‭306/850955‭‮‬

شماره کتابشناسی ملی : 2248508

شابک : 9789645305480

سال نشر : 1389

کد گروه پژوهشی : 36

کد کتاب : 1418

برچسب ها: مدیریت

خلاصه اثر

کتاب حاضر بر اساس تحقیقات بازاریابی شش مرحله ای سازماندهی شده است .هدف مؤلف، نوشتن کتابی جامع و کاربردی در زمینه تحقیقات بازاریابی بوده که برای استفاده در سطوح کارشناسی ارشد و دکتری با استفاده از پنج کتاب مطرح در این زمینه، ترجمه و تألیف شده است. مطالب مختلف این اثر به زبانی ساده توضیح داده شده و از جدول ها، شکل ها و مثال های ایرانی و خارجی برای توصیف مفاهیم اصلی استفاده شده است تا درک مطلب برای دانشجویان سطوح مختلف راحت باشد. با توجه به اینکه اینترنت دنیای تحقیقات بازاریابی را دگرگون ساخته، در فصل های مختلف کتاب موضوعات مربوط به اینترنت ارائه شده است. تلاش مؤلف بر این بوده است که موارد عملی متعددی ارائه کند تا مورد بحث و تحلیل قرار گیرد. این کتاب نه تنها برای استفاده در کلاس های تحقیقات بازاریابی مناسب است، بلکه می تواند در دوره های تحلیل دا ده های بازاریابی نیز استفاده شود. تغییرات سریع در دنیای کسب و کار موقعیت های جدیدی را ایجاد می کند که مستلزم ارائه راه حل های خلاق و مهارت های بهتر در کسب و استفاده از اطلاعات است. در واقع دانشجویان با مطالعه این کتاب مهارت ها و ادراکی را از ابزارهای تحقیق کسب می کنند که در محیط متغیر بازاریابی، سایر دوره ها و زندگی شخصی آنها کاربرد دارد.

کتاب دیجیتال (قالب بسته)

7,000 تومان

حجم : 2.4 مگا بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 387

توجه: این کتاب فقط از طریق گوشی های هوشمند مجهز به سیستم عامل اندروید و iOS و در نرم افزار کتابخوان سمت قابل مطالعه است.

کتاب (نسخه کاغذی)

9,000 تومان

تعداد صفحات نسخه چاپی : 388

سال نشر : 1396

نوع جلد : شومیز

قطع : وزیری

کد یکتا : 61418

نوبت چاپ : 6

تیراژ : 500

موضوعات

فهرست

پیشگفتار
بخش اول: مقدمه و مراحل اولیه تحقیقات بازاریابی
فصل اول: مقدمه‌ای بر تحقیقات بازاریابی و فرایندهای آن
دیدگاه کلی
تعریف تحقیقات بازاریابی
انواع تحقیقات بازار
اهمیت تحقیقات بازاریابی
مفهوم بازاریابی و اهمیت تحقیقات در تصمیم‌گیریهای بازاریابی
تکنولوژی و نقش تحقیقات بازاریابی در سیستم اطلاعات بازاریابی و...
اهمیت تحقیقات بازاریابی در برنامه‌ریزی استراتژیک
نقش مبتکرانه تحقیقات بازاریابی
تحقیقات کاربردی در مقابل تحقیقات بنیادی
ماهیت تحقیقات کاربردی
ضرورت انجام دادن تحقیقات بازاریابی
تأثیر اینترنت بر تحقیقات بازاریابی
صنعت تحقیقات بازاریابی
اخلاق در تحقیقات بازاریابی
1. رعایت نکردن اصول اخلاقی از سوی شرکتهای تحقیقات بازاریابی
2. رعایت نکردن اصول اخلاقی از سوی مشتریان
3. رعایت نکردن اصول اخلاقی از جانب شرکتهای خدمات میدانی
فرایند تحقیق بازاریابی
فصل دوم: تعریف مسئله تحقیقات بازاریابی و توسعه یک رویکرد
اهمیت تعریف صحیح مسئله
شناخت مشکل یا فرصت
فرایند تعریف مسئله و توسعه یک رویکرد
وظایف محقق قبل از تعریف مسئله
بررسی زمینه محیطی مسئله
تعریف مسئله از دیدگاه تصمیم‌گیری مدیریت و تحقیق بازاریابی
تعریف مسئله تحقیق بازاریابی
ایجاد راهبرد تحقیق
بخش دوم: انواع طرحهای تحقیق
فصل سوم: طرح تحقیق
طرح تحقیق چیست
طرح اکتشافی
طرح استنتاجی
مقایسه میان تحقیق اکتشافی، توصیفی و علّی
وظایف محقق در فرموله کردن طرح تحقیق
بودجه‌بندی و برنامه‌ریزی زمانی پروژه
پیشنهاد تحقیقات بازاریابی
فصل چهارم: تحقیق اکتشافی ـ تحلیل داده‌های ثانویه و داده‌های صنفی
منابع اطلاعات: اولیه و ثانویه
اهمیت و نقش داده‌های ثانویه
معیارهای ارزیابی داده‌های ثانویه
منابع داده‌های ثانویه
منابع ثانویه داخلی
داده‌های ثانویه خارج از سازمان
دسته‌بندی خدمات صنفی
داده‌های ثانویه صنفی سازمانها
خدمات صنعتی
فصل پنجم: طرح اکتشافی ـ تحقیق کیفی
داده‌های اولیه: تحقیق کیفی در مقابل تحقیق کمّی
روشهای تحقیق کیفی
پیمایش تجربه‌ای
مصاحبه‌های پیش‌نویس
روشهای مصاحبه اکتشافی (فرافکنی)
مصاحبه‌های عمیق
مصاحبه از طریق گروههای کانون
فصل ششم: طرح تحقیق توصیفی: پیمایش و مشاهده
تحقیق پیمایشی
مزایا و معایب تحقیق پیمایشی
انواع شیوه‌های پیمایش
خطاهای روش پیمایشی
روشهای افزایش نرخ برگشت پاسخ
مشاهده
شرایط مناسب برای استفاده از روشهای مشاهده
ویژگی روشهای مشاهده
انتخاب شیوه مناسب برای مشاهده
مزایا و محدودیتهای روش مشاهده
مقایسه روش پیمایش و مشاهده
فصل هفتم: طرح تحقیق علّی و روش آزمایش
شرایط علّیت
ماهیت آزمایش
طرح آزمایش
نقش نظریه در طرح آزمایشی
اعتبار در تحقیقات آزمایشی
انواع مختلف طرحهای آزمایشی
انتخاب طرح آزمایشی
محدودیتهای آزمایش در تحقیقات بازاریابی
بخش سوم: اندازه‌گیری و مقیاس‌سازی
فصل هشتم: اندازه‌گیری و مقیاس‌سازی
ماهیت اندازه‌گیری
مقیاس‌سازی
انواع روشهای مقیاس‌سازی
ایجاد و تعریف سازه
ارزیابی مقیاس
پایایی مقیاس
اعتبار مقیاس
معرفی برخی مقیاسهای نگرشی
مقیاس نیت رفتاری
فصل نهم: طراحی پرسش‌نامه
اهمیت پرسش‌نامه
تعریف پرسش‌نامه
فرایند طراحی پرسش‌نامه
فصل دهم: نمونه‌گیری
نمونه‌گیری یا سرشماری
فرایند طراحی نمونه‌گیری
1. تعریف جامعه
2. تعریف چهارچوب نمونه‌گیری
3. انتخاب روش نمونه‌گیری
4. تعیین اندازه نمونه
بخش چهارم: آماده‌سازی، تجزیه و تحلیل داده‌ها و ارائه گزارش نهایی
فصل یازدهم: آماده‌سازی و راهبرد تجزیه و تحلیل داده‌ها
فرایند آماده‌سازی داده‌ها
بررسی پرسش‌نامه‌ها
ویرایش داده‌ها
کدگذاری
نسخه‌برداری
کنترل داده‌ها
شاخص‌سازی و کدگذاری مجدد متغیر
انتخاب راهبرد تحلیل داده
فصل دوازدهم: تجزیه و تحلیل داده‌ها، آزمون فرضیه‌ها و ایجاد جداول توافقی
توزیع فراوانی
آماره‌های مربوط به توزیع فراوانی
آزمون فرضیه
جداول توافقی
دستورهای کلی مربوط به جداول توافقی
دستورالعمل استفاده از SPSS
فصل سیزدهم: آزمون فرضیه‌های مربوط به اختلاف یا تفاوت
توزیع t
انجام آزمون تفاوت در یک نمونه
آزمون تفاوت در متغیرها در حالت دو نمونه مستقل
آزمون تفاوت میان میانگینهای دو جامعه در نمونه‌های زوجی
آزمون فرضیه‌های مربوط به تفاوت برای حالتهای بیش از دو نمونه
فصل چهاردهم: تحلیل داده‌ها: همبستگی و رگرسیون
مفهوم همبستگی گشتاوری پیرسون
تجزیه و تحلیل رگرسیون
رگرسیون ساده
رگرسیون چند متغیره
فصل پانزدهم: تهیه و ارائه گزارش تحقیق
اهمیت نوشتن گزارش و ارائه آن
فرایند نوشتن و ارائه گزارش
تهیه گزارش تحقیق
گزارش‌نویسی
راهنماییهایی برای تهیه جداول
راهنمای تهیه نمودارها
ارائه شفاهی گزارش
پیگیری تحقیق
ارزیابی پروژه تحقیق
پیوستها
منابع و مآخذ

محصولات مشابه

بیشتر