× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
5 امتیاز
3 نفر

مبانی مدیریت دولتی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده :

قیمت نسخه چاپی : 15,000 تومان

تعداد صفحات نسخه چاپی : 309

رده بندی کنگره : ‫HD37‭‬ ‭/ف2‫‭پ815 1392

رده بندی دیویی : ‫‭658/4

شماره کتابشناسی ملی : 2622495

شابک : 9789645306951

سال نشر : 1392

کد گروه پژوهشی : 36

کد کتاب : 1536

برچسب ها: مدیریت

خلاصه اثر

عرصه عمومی، عرصه اقدام جمعی مردم و حکمرانان است؛ مردمی که اگر هوشیارانه مترصد نیل به راه نجات باشند، کار حکمرانان را چنان اصلاح می کنند تا در هنگام هدفگذاری، برنامه ریزی، سازماندهی، راهبری و نظارت بر امور، ضامن تحقق منافع عمومی و عدالت اجتماعی در نسلهای متوالی گردند. هدف از اداره عمومی و مدیریت دولتی همین است.

کتاب دیجیتال

6,000 تومان

حجم : 2.3 مگا بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 293

توجه: این کتاب فقط از طریق گوشی های هوشمند مجهز به سیستم عامل اندروید و iOS و در نرم افزار کتابخوان سمت قابل مطالعه است.

کتاب (نسخه کاغذی)

15,000 تومان

تعداد صفحات نسخه چاپی : 324

سال نشر : 1396

نوع جلد : شومیز

قطع : وزیری

کد یکتا : 61536

نوبت چاپ : 6

تیراژ : 1000

موضوعات

فهرست

سخن «سمت»
مقدمه
بخش اول: چیستی اداره دولت
فصل اول: فهم اداره و حکمرانی
در گریز از تعاریف جزمی
واژگان و مفاهیم رهنما
داستان حکومت
داستان دولت
واژه شناسی حکومت، دولت و کشور
آلایه های زبانی و دیواره های معانی
جایگاه علمی و مفهومی اداره و مدیریت دولت
قدمت و وسعت دولتها
تفاوتهای بخش دولتی و بخش خصوصی
نتیجه بحث: اجتناب ناپذیری مدیریت حکومت و اداره دولت
مباحث و پرسشهای مهم
سؤالاتی برای مطالعه بیشتر
کارگاه اول - ادراک اداره و فهم حکمرانی
فصل دوم: موضوع شناسی علم اداره
در جستجوی بهترین سؤال
واژگان و مفاهیم رهنما
تنوع نیازها و محدودیت منابع
در جستجوی چهارچوبی انسجام بخش و هویت نگار
چیستی اداره دولت و حکومت (ماهیت اقدام)
کیستی اداره کننده و جامعه هدف اداره (کارگزار اقدام و اعضای جامعه هدف)
چرایی اداره دولت و حکومت (علت اقدام)
چگونگی اداره دولت و حکومت (نحوه اقدام)
در جستجوی چهارچوبی پویاساز و هویت پرداز
حکمرانی در کدام سطح و کجا (سطح اقدام)
حکمرانی در کدامین عرصه (عرصه اقدام)
حکمرانی با کدام وسایل (ابزارهای اقدام)
حکمرانی در چه زمانی و با چه اولویتی (اولویت اقدام)
دامنه متنوع و متکثر موضوعات قابل بحث در دانش اداره
مباحث و پرسشهای مهم
سؤالاتی برای مطالعه بیشتر
کارگاه دوم - مسائل حکمرانی
بخش دوم: عرصه ها و شاخه های حکمرانی
فصل سوم: عرصه های اقدام حکومت
بهترین عرصه اقدام
واژگان و مفاهیم رهنما
داستان حکومت در روایت اقتصاددانان
داستان حکومت در روایت سیاست دانان
داستان حکومت در روایت اهل فرهنگ و هنر
عصر سازمانها و شکل گیری تدریجی عرصه اداری
انگاره دولت خردگریز
انگاره ملت خردمند
چرخه های باطل عقب ماندگی و اضمحلال اجتماعی
توسعه عرصه اداری و سیستم برنامه‏ریزی ملی
مباحث و پرسشهای مهم
سؤالاتی برای مطالعه بیشتر
کارگاه سوم - عرصه‎های حکمرانی
فصل چهارم: تفکیک قوا و سیستم موازنه و مراقبه
خرده سیستمهای ناظر
واژگان و مفاهیم رهنما
قانون گذاری برای اجرا
اجرا برای حل مسئله
قضاوت درباره صحت اجرا
ساخت سیستم موازنه و مراقبه
نقش مردم در سیستم موازنه و مراقبه
مباحث و پرسشهای مهم
سؤالاتی برای مطالعه بیشتر
کارگاه چهارم - توازن قوا
بخش سوم: تصمیم‏گیری برای اداره و مدیریت دولت و حکومت
فصل پنجم: مبانی تصمیم‏گیری برای برنامه‏ریزی در سطح ملی
آینده مردم و مردم آینده
واژگان و مفاهیم رهنما
دریای ظرفیتها
ظرفیتهای انسانی
ظرفیتهای معدنی
ظرفیت منابع سوختی
ظرفیت آب، خاک و منابع طبیعی
ظرفیت زمان و مدیریت زمان ملی
برنامه‏ریزی برای ساخت آینده
برنامه‏ریزی سلولی عصرمدار
دلایل اصلی عدم اطمینان در برنامه‏ریزی
آینده کشور در گروی برنامه های امروز
ماهیت پیوندها در ساخت سلولهای برنامه‎ای
امکان‎پذیری برنامه ریزی فرانسلی در چهارچوب سیستم عصرمدار
آمایش سرزمین و برنامه‏ریزی عصرمدار در سطح ملی
از چشم انداز تا برنامه های عملیاتی
درک ماهیت زمان در سیستم برنامه ریزی سلولی عصرمدار
وظایف گروه دیده‎بان
مباحث و پرسشهای مهم
سؤالاتی برای مطالعه بیشتر
کارگاه پنجم - برنامه‎های ملی
فصل ششم: مبانی تصمیم گیری برای سازماندهی در سطح ملی
سازماندهی در عصر سازمانها
واژگان و مفاهیم رهنما
تصمیم‎گیری درباره ساختار
حیات شرافتمندانه سازمانها
مرگ شرافتمندانه
سازمانهای نامیرا
سازمانهای میرا یا سازمانهای سبز
مهم‎ترین خط سیرهای سازماندهی در دولت
الگوی مطلوب سازماندهی سازمانهای دولتی
الف) بوروکراسی ماشینی
ب) ساختار بخشی
ج) بوروکراسی حرفه‎ای
د) ساختارهای ساده
ﻫ ) ادهوکراسیها
و) سازمانهای مأموریتی
ز) سازمان یا هیئت سیاسی
ح) ادهوکراسی حرفه‎ای
ساختارهای فرازمانی
تنوع شکلهای سازمانی در انطباق با انواع الگوهای طراحی ساختار
روابط میان حکومتی و طراحی سازمان
مباحث و پرسشهای مهم
سؤالاتی برای مطالعه بیشتر
کارگاه ششم - سازمان حکومت
فصل هفتم: مبانی تصمیم‏گیری برای مدیریت منابع انسانی و بسیج امکانات در سطح ملی
هویت ملی و منابع انسانی و مادی
واژگان و مفاهیم رهنما
نسلهای آینده و منابع ملی
آموزش و پرورش و بازار کار
آموزش عالی و بازار کار
تجارت، صنعت و بازار کار
کشاورزی و بازار کار
خدمات و بازار کار
آسیب‎پذیری اقتصاد ملی از بازار نفت و مواد خام
بهره‎وری منابع انسانی، به مثابه مهم‎ترین منابع قابل اتکا در اقتصاد ملی
فراگرد ملت سازی برای اداره مسئله قومیتها
امید به زندگی و آینده
احساس شناسایی و دیده شدن در جمع یک ملت
مسیرهای پیشرفت شغلی در کلیت جامعه
بیمه‎های اجتماعی و بازپروری نیروی کار
بسیج منابع ملی
مباحث و پرسشهای مهم
سؤالاتی برای مطالعه بیشتر
کارگاه هفتم - بسیج خردمندانه منابع ملی
فصل هشتم: مبانی تصمیم گیری برای رهبری و هدایت در سطح ملی
راهبری و رهروی
واژگان و مفاهیم رهنما
رهبری
نظریه های رهبری
زبان رهبری و تسری مفهوم آن
رهبری بصیر در جوامع پیچیده و متنوع
رهبری اُسوه
مباحث و پرسشهای مهم
سؤالاتی برای مطالعه بیشتر
کارگاه هشتم - پیروان اسوه
فصل نهم: مبانی تصمیم‏گیری برای نظارت و بازرسی در سطح ملی
نظارت بر راه
واژگان و مفاهیم رهنما
نظارت و کنترل
سیستم کنترل گذشته نگر
سیستم کنترل حال نگر
سیستم کنترل آینده نگر
نظارت بر سیستمهای متنوع
نظارت بر سیستمهای پیچیده
نظارت بر سیستمهای انعطاف‎پذیر
نظارت بر سیستمهای برخوردار از ثبات
سیستم کنترل و نظارت عامه یا کنترل اجتماعی
مباحث و پرسشهای مهم
سؤالاتی برای مطالعه بیشتر
کارگاه نهم ­ پایش در دولت هوشمند
بخش چهارم: طرح مسئله عمومی و چالشهای معاصر دولتها و حکومتها
فصل دهم: مسائل عمومی و مسئولیتهای اجتماعی حکومتها
چیستی مسئله عمومی
واژگان و مفاهیم رهنما
رسالت دانش‎پژوه علم اداره
از علم اداره تا عمل اداری
رصد مفهوم مسئله عمومی و خط‎مشی دولتی
نوع‎شناسی مسائل عمومی
مبانی اولویت‎بندی مسائل عمومی
مسئولیت اجتماعی حکومتها و سازمانهای دولتی
مسئولیتهای اجتماعی حکومتها در برابر نسلهای آینده
مبانی اولویت‎بندی مسئولیتهای اجتماعی
مبانی اخلاقی حکمرانی و حکمرانی اخلاقی
اخلاق و تصویر حکومت در انظار عامه
مباحث و پرسشهای مهم
سؤالاتی برای مطالعه بیشتر
کارگاه دهم - مهم‎ترین مسئله اداره
فصل یازدهم: چالشهای بسط نظریه حکمرانی در عصر الکترونیسم و جهانی شدن
چالشها و فرصتهای حکمرانی
واژگان و مفاهیم رهنما
مسائل سنتی و جدید حکمرانی
مسائل سنتی
مسائل ویژه عصر الکترونیسم
روزنه های امید
نیازها و کمبودها
نظریه پردازی برای حل مسئله
مباحث و پرسشهای مهم
سؤالاتی برای مطالعه بیشتر
کارگاه یازدهم - نظریه اداری
بخش پنجم: سیر نظریه های اداره و حکمرانی
فصل دوازدهم: دشواری نیل به یک پارادایم با توجه به تنوع مباحث و مسائل اداری
نظریه پردازی می کنم، پس هستم
واژگان و مفاهیم رهنما
سنت اداره و سیر نظریه های اداری
چهارچوب منسجمی برای مطالعه مباحث متنوع اداره دولت
دو ساحت انسجام بخش؛ توصیف وضعیت آرمانی و اهتمام به حل مسئله
توصیف وضعیت آرمانی
حل مسئله و مطالعات کاربردی
ورود مستمر واژگان و اصطلاحات علوم گوناگون به ساحت دانش اداره
نظریه‎های توصیفی و نظریه‎های تجویزی
مباحث و پرسشهای مهم
سؤالاتی برای مطالعه بیشتر
کارگاه دوازدهم - نظریه‎پردازی در قلمرو حکمرانی
فصل سیزدهم: رصد هویت اداره دولت و حکومت
بازتابهای مینوبوروک
واژگان و مفاهیم رهنما
رویکرد سنتی به اداره
رویکرد اداره دولتی نوین
رویکرد مدیریت دولتی نوین
رویکرد بازآفرینی حکومت کارآفرین
رویکرد حکومت الکترونیک
رویکرد حکمرانی خوب
رویکرد خدمات دولتی نوین
ارزیابی رویکردها و نظریه‎های اداره و حکمرانی
مباحث و پرسشهای مهم
سؤالاتی برای مطالعه بیشتر
کارگاه سیزدهم - نظریه‎ای برای فردا
فصل چهاردهم: سیر دنباله‎دار نظریه‎های جدید اداره و حکمرانی از حکمرانی سالم تا حکمرانی متعالی
از کویر تا آبادی
واژگان و مفاهیم رهنما
کویر، اینجا و اکنون
حکمرانی سالم
داستان حکمرانی تعالی‎گرا
داستان سیستم خط‎مشی‎گذاری عصرمدار
مباحث و پرسشهای مهم
سؤالاتی برای مطالعه بیشتر
کارگاه چهاردهم - طرح آبادسازی کویر
منابع و مآخذ
نمایه

محصولات مشابه

بیشتر