0 امتیاز
0 نفر

بودجه ریزی عمومی

نهادهای بودجه ریزی و بودجه محلی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : ,

قیمت نسخه چاپی : 10,500 تومان

تعداد صفحات نسخه چاپی : 558

رده بندی کنگره : HJ2009‫‭/آ4ب9 1391‭‭

رده بندی دیویی : 352/48

شماره کتابشناسی ملی : 2724308

شابک : 9789645307231

سال نشر : 1391

کد گروه پژوهشی : 36

کد کتاب : 1559

برچسب ها: مدیریت

خلاصه اثر

امروزه اجماع عمومی مبتنی بر این امر وجود دارد که برخورداری از یک بودجه خوب و کارآمد که جامع کلیه عملیات دولت باشد و زنجیره ای از نتایج، برنامه ها و فعالیتها را در سیر چشم انداز کشور دربرگیرد، به منزله عنصر مهم در راستای دستیابی به یک دولت شایسته و پاسخگو در نظر گرفته می شود، در این زمینه نقش نهادهای بودجه ریزی اهمیت بسیاری دارد، چرا که این نهادها به طور تاریخی در روند تدریجی حرکت کشورها به سوی حکمرانی شایسته و پاسخگو نقش قابل توجهی را ایفا کرده اند. کتاب حاضر، مروری جامع از نهادها و روشهای بودجه ریزی با تمرکز بر شفافیت و پاسخگویی، ارائه کرده و مشتمل برآموزه های مفیدی برای اعمال اصلاحات در کشورهای در حال توسعه است. علاوه بر آن، دستورالعملهای عملیاتی مشروحی به منظور طراحی نهادهای بودجه ریزی در راستای دستیابی به حکمرانی پاسخگو، ارائه می کند.

کتاب دیجیتال (قالب باز)

10,800 تومان

حجم : 4.1 مگا بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 507

توجه: این کتاب فقط از طریق گوشی های هوشمند مجهز به سیستم عامل اندروید و iOS و در نرم افزار کتابخوان سمت قابل مطالعه است.

کتاب (نسخه کاغذی)

27,000 تومان

تعداد صفحات نسخه چاپی : 572

سال نشر : 1391

نوع جلد : شومیز

قطع : وزیری

کد یکتا : 21559

نوبت چاپ : 2

تیراژ : 1000

موضوعات

فهرست

سخن «سمت»
مقدمه
اختصارات
فصل اول: نهادهای بودجه ریزی
نهادهای بودجه ریزی
نهادهای شکل دهندة محیط فرایند بودجه ریزی
مقررات ستانده محور
مقررات رویه ای
نهادهای بودجه ریزی و مشکل وکیل- موکل
نظارت بر وکلا از طریق پاسخ گویی و رقابت
نهادهای بودجه ریزی، پاسخ گویی و رقابت
نهادهای بودجه ریزی و مسئلة منبع مشترک
تفویض و قراردادها
تفویض، قراردادها و نظام های انتخاباتی
نتیجه گیری
منابع
فصل دوم: بودجه و دامنة شمول آن
حکمرانی خوب و مدیریت هزینة عمومی
معنی مخاطرة امانت داری در مالیة عمومی
وحدت بودجه
شاملیت، تناوب و تعاریف
شاملیت (تفصیل) بودجه
سالیانه بودن بودجه
بعضی تعاریف
اصولی برای انتخاب خط مشی مخارج و شاملیت بودجه
ارتباط بودجه- خط مشی
قواعد حداقلی در زمینة ارائه و طبقه بندی بودجه
منابع مالی فرابودجه ای
دلایلی برای ایجاد EBFs
هزینه ها و مخاطره های EBFs
نگرش هایی برای اداره نمودن EBFs
انواع ترتیبات خاص
تخصیص درآمد و عوارض
ورای مخارج مستقیم
انواع دیون دولتی
تضمین های مرتبط با وام
قوانین اصلی در زمینة بودجه
سلسله مراتبی از قوانین
قانون بودجة ارگانیک
ضمیمه: کد روش های صحیح در زمینة شفافیت مالی صندوق بین المللی پول
1- وضوح نقش ها و مسئولیت ها
2- رویه های بودجه ریزی آشکار
3- در دسترس عموم قرار دادن اطلاعات
4- اطمینان از درستی و صحت
منابع
فصل سوم: بودجة سرمایه ای: نظریه و عمل
تکامل
بودجه سرمایه ای: چهارچوب مفهومی
ساختار بودجة سرمایه ای
تخصیص منابع
استفاده از منابع
حسابداری استفاده از منابع و گزارش گیری مالی
ارزیابی
روش های جاری
دیدگاه ها و مباحث
منابع
فصل چهارم: روش های بودجه بندی و اجرایی کردن آنها
ماهیت مسئله
بودجه ریزی افزایشی اقلام- هزینه
روش های بودجه ریزی افزایشی درکشورهای در حال توسعه
ورای بودجه ریزی افزایشی: عقلانیت و مشوق ها در روش های بودجه ریزی
نظام های بودجه ریزی برنامه ای
نظام های بودجه ریزی - طرح - برنامه
بودجه ریزی بر مبنای صفر
گرایش به نتایج در بودجه ریزی
به کارگیری نگرش های میان مدت
روش های بودجه ریزی برای آشکار ساختن مبانی انتخاب ها
نتیجه گیری
منابع
فصل پنجم: بودجه ریزی عملیاتی
بودجه ریزی دولتی: انگیزه هایی برای اصلاح
فرایند بودجه ریزی عملیاتی
ملاحظاتی در اصلاحات بودجه ریزی عملیاتی
طبقه بندی بودجه
اندازه گیری و گزارش گیری عملکرد
نمونه مدیریت عملکرد ستانده محور
تصمیم گیری آگاهانه در زمینة بودجه ریزی
دلایل رواج بودجه ریزی عملیاتی
چگونه اقدام به بودجه ریزی عملیاتی کنیم: تجربه های بین المللی
تجربه های بودجه ریزی عملیاتی در کشورهای در حال توسعة منتخب
بودجه ریزی عملیاتی شهروندمحور در سطح محلی
تجربه های بودجه ریزی عملیاتی در سطح ایالتی
شرایط اساسی در اجرای موفقیت آمیز بودجه ریزی عملیاتی
انگیزه برای ایجاد تغییر
اهمیت حمایت قانونی
حمایت و مشارکت شهروندان
کمترین ظرفیت اداری و نگرش پایین به بالا
فرهنگ مدیریت برمبنای نتایج
آموزش پرسنل
نتیجه گیری
منابع
فصل ششم: حسابداری تعهدی در بخش عمومی
تفاوت میان حسابداری نقدی و تعهدی در بخش عمومی
حسابداری تعهدی در کشورهای OECD
دلایل منطقی پذیرش حسابداری تعهدی
مباحثی در زمینة حسابداری تعهدی در بخش عمومی
حسابداری تعهدی در کشورهای در حال توسعه
آموزه هایی برای خط مشی گذاران
منابع
فصل هفتم: مدیریت هزینه بر مبنای فعالیت در بخش عمومی
مدیریت هزینه بر مبنای فعالیت، پشتیبان تصمیم گیری بر مبنای واقعیت
فشارهای سیاسی برای پایین نگه داشتن هزینه ها
تمرکز فزاینده بر کارکردها
تمرکز بر دروندادها
رهایی از نگرش کورکورانه: ستانده ها، نه صرفاً منابع و هزینه ها
راهی ساده برای درک ABC/M
تغییر دیدگاه از مخارج به ستانده یا فعالیت
ABC/M شبکة تخصیص هزینه است
محرک های هزینه چگونه عمل می کنند؟
نگرش چندمرحله ای ABC/M
استفاده های یک شهر از ABC/M
ABC/M محرکی برای بهره وری
اما بخش ما ستانده ندارد
مزایا و نقاط ضعف ABC/M
دیدگاه های متعدد دربارة هزینه ها توانمندسازند
شناخت صرفه جویی صحیح در زمینة هزینه ها یا موارد اجتناب از هزینه در آینده
چرا تغییر در شرایط فعلی؟
فصل هشتم: تهیه، تنظیم و تصویب بودجه
سه پیش نیاز برای تهیه و تنظیم بودجه
نیاز به اتخاذ دیدگاه میان مدت
نیاز به اتخاذ تصمیم های اولیه
نیاز به محدودیت های سختگیرانه
روش های نادرست تهیه و تنظیم بودجه
بودجه ریزی افزایشی
فرایندهای نامحدود
چانه زنی بیش از اندازه و اجتناب از تعارض
بودجه ریزی دوگانه
فرایند تهیه و تنظیم بودجه
چهارچوب اقتصاد کلان
چهارچوب بودجه ای
یکپارچگی تعهدات مالی
مراحل تهیه و تنظیم بودجه
دیگر مباحث مرتبط
تقسیم نقش ها و مسئولیت ها: وزارت مالیه و برنامه ریزی
کارکرد مالیه
کارکرد برنامه ریزی
ساختار سازمانی ساده
تصویب بودجه و نقش قوة مقننه
ارائة بودجه به قوة مقننه
اصلاحات بودجه و تخصیص های مجدد
منابع
فصل نهم: اجرای بودجه
چرخة اجرای بودجه
مرحلة اعطای مجوز و تخصیص اعتبار
مرحلة تعهد
مرحلة تسجیل
مرحلة دستور پرداخت
مرحلة پرداخت
نظارت در راستای عدم نقض قوانین و مقررات در اجرای بودجه
مدیریت و نظارت بر اجرای بودجه
توزیع مسئولیت ها
قواعد مرتبط با مدیریت تخصیص های بودجه ای و اصلاح بودجه
مباحث خاص
نظارت بر اجرای بودجه
مدیریت نقدینگی
کارکرد خزانه
هدف های مدیریت نقدینگی
تقویت نظام های اجرای بودجه در کشورهای در حال توسعه
منابع
فصل دهم: فرایند گردش بودجه در ایران
الف) تاریخچة بودجه
سال 1304- عوارض بر قند و شکر و چای
سال 1320- اولین طلیعة جامعیت بودجه
سال 1327- تحولات قابل ملاحظه در زمینة بودجه نویسی
سال 1339- مطالعات مقدماتی برای تنظیم بودجة برنامه ای
سال 1341- برنامة سوم
سال 1343- انتقال وظیفة تهیه و تنظیم بودجة عادی به سازمان برنامه و تأسیس دفتر مرکزی بودجه
سال 1345- آغاز تهیة پیوست های لایحة بودجه
نظام آمارهای مالی دولت (GFS)
هدف های اصلی GFS
ساختار و ویژگی های GFS
اجزاء و مفاهیم چهارچوب تحلیلی نظام آمارهای مالی دولت
ب) گردش بودجه در ایران
مرحلة یکم: تهیه و تنظیم بودجه در ایران
مرحلة دوم: تصویب بودجه
مرحلة سوم: اجرای بودجه
مرحلة چهارم: نظارت بر بودجه
قالب های اطلاعاتی بودجه
اطلاعات قابل دستیابی
اطلاعات غیر قابل دستیابی
منابع
فصل یازدهم: یک نظام مطلوب مدیریت مالیة عمومی باید چگونه باشد؟
مبانی تنظیم شاخص PEFA
پیچیدگی PFM: تعامل و تعدد فرایندها
چهارچوب PEFA همة محدوده های فرایندی PFM را دربر نمی گیرد
چهارچوب PEFA روابط میان محدوده های فرایندی را در نظر نمی گیرد
پیچیدگیPFM: چندگانگی و تعامل بازیگران
پیچیدگی PFM: تعدّد هدف ها و کاربردهایی برای بررسی نظام های PFM
نظام کدینگ در کشورهای G8
منابع
فصل دوازدهم: مدیریت مالی در دولت محلی: مرور کلی
مزیت های مالی خاص دولت محلی
انتخاب ها و پاسخ گویی
مشارکت شهروندان
تجربه و نوآوری
پاسخ گویی
تسهیل جمع آوری درآمد
تسهیل نظارت بر نتایج
اکثریت های اقلیتی خرده ملی
بعضی از معایب دولت محلی با مسئولیت بیشتر
دوباره کاری و مسئولیت
تأثیرات بیرونی تصمیم های محلی
توانمندی فنی و صرفه جویی های ناشی از مقیاس
تعادل مالی افقی
حفظ معیارهای ملی
انتظاراتی از مدیریت مالی محلی
انضباط مالی
تخصیص منابع
کارایی فنی
شفافیت
کارکردهای اصلی مدیریت مالی محلی
بودجه ریزی
حسابداری
مدیریت نقدینگی
مدیریت بدهی ها
مدیریت درآمدها
زمینة قانونی و نهادی برای مدیریت مالی محلی
مرزهای آزاد، بازارهای درونی آزاد
تخصیص هزینه و درآمد
نظارت ها و اختیارات در بودجه ریزی
مباحث خاصی دربارة استقراض و وام در سطح محلی
برنامه های انتقالی
مباحث خاصی دربارة کشورهای در حال توسعه
ضمیمه: رتبه سنجی
اهداف رتبه سنجی
منابع
فصل سیزدهم: تجزیه و تحلیل بودجة محلی و ارزیابی عملکرد دولت محلی
مباحثی که باید در بودجه در نظر گرفت
ارزش ها در بودجه
تجزیه و تحلیل بودجه ها
مروری بر اسناد بودجه
عناصر فنی مهم
تهیة گزارش از بودجه
سال مالی
بودجة جاری در مقابل بودجة سرمایه ای
جایگاه قانونی و چرخة بودجه
تعادل (مازاد یا کسری)
تعادل کلی
صندوق ها
اتکای درآمدی، تخصیص های مرکزی و آزادی عمل محلی
مزایا و محدودیت های تحلیلی
نگرش ها، ابزارها و فنون ارزیابی
نگرش ارزیابی درونی
معیارهای مالی
شرایط مالی
مشارکت شهروندان
معیارهای عملکرد
بهینه کاوی
نتیجه گیری
منابع
فصل چهاردهم: مباحث جدید در بودجه ریزی
مقدمه
بودجه ریزی تعهدی
چهارچوب میان مدت مخارج
تجربه های موجود در تدوین چهارچوب میان مدت مخارج
بودجه ریزی کارآفرینانه
بودجه ریزی برای نتایج
بودجه ریزی شهروندمحور
تشکیل جلسه های مشورتی
استفاده از پیمایش های محرمانه و بدون نام
محدودیت های آسان بودجه ای
بودجه ریزی کایزن
مدل تعادل نقطه ای در نظام بودجه ریزی
منابع
واژه نامه
نمایه

محصولات مشابه

بیشتر