0 امتیاز
0 نفر

Le renouveau de la critique littéraire en France

آخرین جریان های نقد ادبی در فرانسه

نوع اثر : کتاب

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : ,

قیمت نسخه چاپی : 8,500 تومان

تعداد صفحات نسخه چاپی : 299

رده بندی کنگره : ‫‭PN81‫‭/خ6ر9 1394

رده بندی دیویی : ‫‭801/95

شماره کتابشناسی ملی : 3796987

شابک : 9786000201319

سال نشر : 1394

کد گروه پژوهشی : 27

کد کتاب : 1883

خلاصه اثر

هدف از تدوین کتاب حاضر معرفی خطوط اصلی جدیدترین رویکردهای نقد ادبی در دهه های پایانی قرن بیستم و آغاز قرن بیست و یکم در فرانسه است. در این راستا نظریه های جدید ساختار افق، نقد جغرافیایی و نقد ژئوپوئتیک ارائه و تحلیل شده است. تحولات نقد اسطوره ای که حاصل نظام تخیل است و جایگاه ویژه ای در ادبیات دارد و پیوند نقد روان شناختی ژاک لاکان با مبانی نظری تازه برگرفته از دیدگاه نظریه پردازان این رویکرد و همچنین ارتباط نقد جامعه شناختی با تحلیل گفتمان و اهمیت روزافزون نظریه دریافت و تحول آن به سوی چشم اندازهای بینافرهنگی بررسی شده است. به همین طریق تأثیر ساختارگرایی و نشانه شناسی رلان بارت بر نظریه پردازان نسل های بعد از او، منطق گفتگویی میخائیل باختین و نظریه بینامتنی، رابطه بین  رویکرد خطابه ای و رویکرد عملگرا در تحلیل گفتمان ادبی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. مؤلفان کوشیده اند در تدوین این اثر از روش مبتنی بر گزارش، معرفی و ارائه نقل قول براساس جدیدترین منابع بهره گیرند و تا حد امکان کاربرد رویکردهای نوین را عرضه کنند.

کتاب دیجیتال

4,250 تومان

حجم : 1.6 مگا بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 247

توجه: این کتاب فقط از طریق گوشی های هوشمند مجهز به سیستم عامل اندروید و iOS و در نرم افزار کتابخوان سمت قابل مطالعه است.

کتاب (نسخه کاغذی)

8,500 تومان

تعداد صفحات نسخه چاپی : 306

سال نشر : 1394

نوع جلد : شومیز

قطع : وزیری

کد یکتا : 11883

نوبت چاپ : 1

تیراژ : 500

موضوعات

فهرست

Introduction
Chapitre I : Où Va La Critique Thématique ?
I.1 Filiation entre trois figures de la critique thématique
I.2 Michel Collot et la réhabilitation de la critique thématique
I.3 Michel Collot : portrait et parcours
I.3.1 La double face de Collot : essayiste et poète
I.3.2 Faire corps avec le paysage
I.4 Structure d’Horizon
Chapitre II : Le cheminement de la critique thématique vers la géocritique
II.II.1 Le tournant spatial en littérature
II.II.2 La promotion de l’espace : dimensions sociale et littéraire
II.II.3 Géographie de la littérature
II.II.4 La géocritique et ses différentes acceptions
II.II.5 Géopoétique
II.II.5.1 Géopoétique de Michel Deguy
II.II.5.2 la géopoétique de Kenneth White
Chapitre III : La mythocritique et l'imaginaire
III.III.1 Du père fondateur de l'imaginaire à l'animateur de la mythocritique
III.III.2 Mythocritique et mythanalyse
III.III.3 Mythocritique et analyse structurale du texte
III.III.4 Mythocritique et la littérature comparée
Chapitre IV : Le renouveau dans la psychanalyse littéraire : l'imaginaire et le discours de l'inconscient
IV.IV.1 Du côté du sujet et du langage
IV.IV.2 Lacan et la psychanalyse du signifiant
IV.IV.2.1 Lacan et le « stade du miroir »
IV.IV.2.2 Lacan et « cet objet du désir, objet perdu »
IV.IV.2.3 Le problème du métalangage : de Lacan à Michel Arrivé
IV.IV.2.4 Lacan et les rapports entre la psychanalyse et la poétique
IV.IV.3 De la psychanalyse à la textanalyse
IV.IV.3.1. La notion de textanalyse et la lecture sans écrivain chez Jean Bellemin-Noël
IV.IV.3.2 Hélène Cixous et la lecture féminine du texte
IV.IV.3.3 Hélène Cixous et « Le Rire de la Méduse »
IV.IV.3.4 Les femmes, victimes d'Apartheid
IV.IV.3.5 Paul Bénichou et la lecture psychanalytique de la vision du monde
Chapitre V : La sociocritique : survie ou renouvellement ?
V.V.1 Postérité de la sociocritique : les grandes figures
V.V.2 Evolution de la sociocritique vers l’analyse du discours
V.V.3 Différentes tendances de la sociocritique
Chapitre VI : Esthétique de la réception
VI.VI.1 L’Ecole de Constance et Horizon d’attente
VI.VI.1.1 Hans Roberts Jauss
VI.VI.1.2 W. ISER : interaction entre le texte et le lecteur
VI.VI.2 D’autres orientations
VI.VI.3 D’autres Regards : Michel Charles et le lecteur modèle
VI.VI.4 Umberto Eco et le lecteur critique
Chapitre VII : Barthes après Barthes
VII.VII.1 Le roman de Roland Barthes
VII.VII.2 Barthes et le discours affectif sur l'image
VII.VII.3 Barthes face aux critiques des scientifiques
VII.VII.4 Barthes et la confusion des concepts
VII.VII.5 Barthes à la recherche des sens pluriels
VII.VII.6 Barthes : critique-écrivain ou écrivain-critique ?
VII.VII.7 Barthes et la critique des écrivains
VII.VII.8 Héritage de Barthes
Chapitre VIII : La littérature : une expérience du langage
VIII.VIII.1 La poétique et la littérarité : de Jakobson à Riffaterre
VIII.VIII.2 Du dialogisme à l’intertextualité : de Michaïl Bakhtine à Julia Kristeva
VIII.VIII.3 Le dialogue entre les textes
VIII.VIII.4 Le principe sémiologique et l’analyse structurale des textes
VIII.VIII.5 La sémiotique actuelle en France
VIII.VIII.6 Le rapport entre le dialogue des textes et leur réception par le lecteur
VIII.VIII.7 Michaël Riffaterre, l’intertexte et la réception du lecteur
VIII.VIII.8 La rhétorique et le discours littéraire
VIII.VIII.9 La pragmatique et le discours littéraire
Conclusion
Annexe
Bibliographie

محصولات مشابه

بیشتر