0 امتیاز
0 نفر

برنامه ریزی استراتژیک در سازمانهای آموزشی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده :

قیمت نسخه چاپی : 7,500 تومان

تعداد صفحات نسخه چاپی : 260

رده بندی کنگره : AS2/5‏‫‬‭/ک4ب4 1393

رده بندی دیویی : 370/6

شماره کتابشناسی ملی : 3693658

شابک : 9786000200749

سال نشر : 1393

کد گروه پژوهشی : 31

کد کتاب : 1837

برچسب ها: علوم تربیتی

خلاصه اثر

پیچیدگی و سرعت تغییرات در جامعه مبتنی بر دانش، مدیران را ناگزیر می سازد تا با تدوین استراتژیهای مناسب، سازمان خود را در تعامل مؤثر با این تغییرات قرار دهند و تحولاتی را در عناصر عمده خود ایجاد کنند. در این میان سازمانهای آموزشی باید بیش از سایر سازمانها تلاش کنند تا نسبت به خلق دور نماهای روشن و استانداردهای معین در قالب برنامه های استراتژیک اقدام و سیاستها و روشهای خود را با نوسانات و تحولات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی هماهنگ کنند. بر این اساس کتاب حاضر می تواند بستر مناسبی را برای شروع برنامه ریزی استراتژیک در سازمانهای آموزشی فراهم سازد.

کتاب دیجیتال (قالب باز)

3,750 تومان

حجم : 1.4 مگا بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 232

توجه: این کتاب فقط از طریق گوشی های هوشمند مجهز به سیستم عامل اندروید و iOS و در نرم افزار کتابخوان سمت قابل مطالعه است.

کتاب (نسخه کاغذی)

7,500 تومان

تعداد صفحات نسخه چاپی : 272

سال نشر : 1393

نوع جلد : شومیز

قطع : وزیری

کد یکتا : 11837

نوبت چاپ : 1

تیراژ : 1000

موضوعات

فهرست

پیشگفتار
فصل اول: مفهوم برنامه ریزی استراتژیک
مقدمه
برنامه ا ستراتژ یک سازمانی
عناصر برنامه ا ستراتژیک سازمانی
استراتژی و کاربرد آن د ر سازمانهای آموزشی
تفکر استرا تژیک
تعریف برنامه ریزی استراتژیک
تفاوت برنامه ریزی استراتژیک و برنامه ریزی درازمدت
تفاوت برنامه ریزی استراتژیک و عملیاتی
چرا سازمانهای آموزشی به برنامه ریزی استراتژیک نیاز دارند؟
اشتباههای متداول در برنامه ریزی استراتژیک و نحوه اجتناب از آنها
خلاصه و جمع بندی
فصل دوم: تصمیم گیری استراتژیک
مقدمه
مفهوم تصمیم گیری استراتژیک
تعیین استراتژیها در تصمیم گیری استراتژیک
روشهای تصمیم گیری استراتژیک
سبکهای تصمیم گیری استراتژیک
انتخابهای مهم در تصمیم گیری استراتژیک
تصمیم گیری استراتژیک در شرایط بحرانی
خلاصه و جمع بندی
فصل سوم: محیط شناسی
مقدمه
ابعاد محیط شناسی
متغیرهای محیطی اثرگذار بر برنامه ریزی استراتژیک
خلاصه و جمع بندی
فصل چهارم: جمعیت شناسی
مقدمه
تحلیلهای جمعیت شناختی
سرشماری جمعیت
خطاهای مربوط به داده های جمعیت شناختی
مطالعه ساختار سنی و جنسی جمعیت
محاسبه نرخ ثبت نام
محاسبه دسترسی به آموزش
سنجش میزان کارایی سازمان آموزشی
ساختار جمعیت برحسب نوع فعالیت اقتصادی و پیش بینی نیازمندیهای نیروی انسانی
توزیع جغرافیایی جمعیت و مکان یابی مدارس
تغییرات جمعیتی و تأثیر آن بر برنامه ریزی آموزشی
پیش بینی نرخ ثبت نام در مدارس
خلاصه و جمع بندی
فصل پنجم: مدلهای برنامه ریزی استراتژیک
مقدمه
مدل هال و الیوت
مدل هاول
مدل لکز
مدل ادکوست
مدل برایسون
مدل داده کاوی
مدل خط مشی هاروارد
مدل فریمن
مدل دارایی (موجودی)
مدل مذاکرات استراتژیک
مدل افزون گری منطقی
مدل مبنایی
مدل هدف مدار
مدل تدوین سناریو
مدل کللند و کینگ
مدل فیفر
مدل دانشگاه کالیفرنیا
مدل پیرس و رابینسون
مدل سوات ( SWOT)
مدل شلدز و جفری
مدل هانگر و ویلن
مدل تحلیل تواس (TOWS)
مدل گاربر
مدل آنسوف
مدل مثلثی جانسون، اسکولز و ویتینگتون
مدل مادلسون
مدل لووا
مدل کریمادیس
مدل کامینسکی
مدل کیفیت مدار بازاریابی آموزشی
مدل سه وجهی هاردیه در زمینه بازاریابی آموزشی
مدل مارنیج و گیبز در زمینه بازاریابی آموزشی
خلاصه و جمع بندی
فصل ششم: اصول برنامه ریزی استراتژیک
مقدمه
آینده نگری و آینده سازی
آمار و اطلاعات
پژوهش
واقع بینی
ضمانت اجرایی
تغییر و تحولات
انعطاف پذیری و مداومت
هماهنگی و توازن
اتحاد و یکپارچگی بین مجریان و واحدهای کاری
رهبری راهبردی
مشارکت مجریان و صاحب نظران
هم افزایی تیم برنامه ریزی
توسعه حرفه ای مجریان برنامه ها
توجه به سناریوهای مختلف
توجه به مسائل بومی
خلاصه و جمع بندی
فصل هفتم: فرایند برنامه ریزی استراتژیک
مقدمه
مرحله اول: فراهم کردن مقدمات کار
مرحله دوم: تدوین برنامه استراتژیک
مرحله سوم: تدوین برنامه عملیاتی
مرحله چهارم: اجرا و نظارت برنامه
مرحله پنجم: ارزشیابی و پژوهش نهایی
مرحله ششم: تجدیدنظر و بازنگری برنامه
خلاصه و جمع بندی
فصل هشتم: تضمین کیفیت
مقدمه
مفهوم کیفیت
تضمین کیفیت و حوزه های وابسته به آن
تضمین بیرونی کیفیت
خلاصه و جمع بندی
پیوستها
پیوست یک: کاربرد برنامه ریزی استراتژیک در سطح یک دانشگاه
پیوست دو: تدوین برنامه استراتژیک گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشگاه تهران براساس داده های حاصل از ارزیابی درونی و بیرونی
پیوست سه: تدوین طرح جامع مؤسسه آموزش عالی غیردولتی­ غیرانتفاعی اترک با رویکرد استراتژیک
منابع
نمایه

محصولات مشابه

بیشتر