5 امتياز
2 شخص

اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)

سیاست به مثابه صراط

دار نشر : سازمان سمت

كاتب :

سعر الكتاب المطبوع : 12,000 تومان

عدد الصفحات المطبوعة : 430

تصنيف الكونغرس : ‫DSR1574/5‭‬ ‭/ع7‫‭ب4 1392

تصنيف ديوي العشري : ‫‭955/0842

عدد المراجع الوطنية : 2719588

ISBN : 9789645308238

سنة النشر : 1391

كود المجموعة البحثية : 32

کد کتاب : 1561

كلمات دليلية: علوم سیاسی

ملخص الكتاب

علم سیاست و اندیشه سیاسی همواره با استعاره ای محوری عجین بوده است. سیاست همچنان به گونه های متفاوتی تعریف می شود. هر رهیافتی اعم از هنجاری، رفتارگرایی، فمینیسم، گفتمان و جز آن تعریفی متمایز و ویژه از سیاست ارائه می دهد. استعاره صراط، نخست تعریفی از سیاست، و الگویی برای تجزیه و تحلیل سیاسی به دست می دهد؛ سپس در بومی سازی علم سیاست در ایران و جهان اسلام کاربرد پیدا می کند؛ در مرحله سوم به تولید اندیشه سیاسی مبتنی بر صراط و به فهم اندیشه تولیدشده می پردازد. چهارم زبان سیاسی خاص مسلمانان مبتنی بر صراط را تولید کرده و می کند؛ و در نهایت به مثابه الگویی الهام بخش برای توسعه و پیشرفت اسلامی و غلبه بر عقب ماندگی مزمن نقش آفرینی می کند. در یک مطالعه موردی اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) به عنوان قوی ترین متفکر سیاسی اسلام معاصر و یکی از اثرگذارترین متفکران جهان در آستانه قرن بیست و یکم بر مبنای صراط بررسی شده است.

کتاب الکترونی

6,000 تومان

حجم : 2.0 ميغا البايت

عدد صفحات ايبوك : 371

تنبيه: يمكن استخدام هذا الملف عن طريق البرمجيات التي تبث فراكتاب فقط

کتاب مطبوع

12,000 تومان

عدد الصفحات المطبوعة : 440

سنة النشر : 1393

نوع جلد : شومیز

قطع : وزیری

کد یکتا : 31561

نوبت چاپ : 3

تیراژ : 1000

موضوعات

قائمة

پیشگفتار
مقدمه
تعریف مفاهیم
اندیشة سیاسی
استعاره و مفهوم صراط و غایت
زبان سیاسی اسلام
مفهوم هدایت
اهداف کاربردی
گفتاری در روش
روش تحلیل محتوا
روش تفسیری
دَوْر هرمنوتیکی
کنش گفتاری
فصل اول: چهارچوب مفهومی
مقدمه
بخش اول: استعاره و اندیشه ورزی
تعریف استعاره در ادبیات
ارکان استعاره
بحث موردی صراط مستقیم
رابطة استعاره و تشبیه
بحث موردی صراط
تفاوت استعاره و کنایه
فرق میان مجاز و کنایه و استعاره
بحث تشبیه در کتب منطقی
کارکرد استعاره در اندیشه ورزی
کارکرد انتقالی
کارکرد ارسطویی استعاره ها
کارکرد تزیینی
کارکرد افلاطونی یا رمانتیک استعاره ها
کارکرد استعاره ها و زبان شناسی
کارکرد استعاره و مردم شناسی
کارکرد طبقه بندی داده ها
استعارۀ محوری یا تشبیه تئوریک
کارکرد استعاره های اساسی در اندیشه ورزی
بخش دوم: زبان سیاسی اسلام
زبان شناسی قرآن و زبان شناسی صراط
اللّه
زبان شناسی و معناشناسی راه در قرآن
پل نویا: زبان عرفانی و مشابهت آن با زبان سیاسی
استعاره صراط در زبان عرفانی
نماد، استعاره یا مفهوم قرب
زبان سیاسی اسلام
برنارد لوئیس: زبان سیاسی
بخش سوم: مباحث نظری صراط در قرآن کریم
دور اول استعارة صراط در اندیشة قرآن کریم
الف) گونه شناسی راهها در قرآن کریم
ب) رابطة صراط و سبیل و سُبُل در قرآن کریم
صراط در اندیشة ابوحامد محمد غزالی
بخش چهارم: استعاره صراط و مفهوم غایت در اندیشة سیاسی اسلام
غایت و اندیشة سیاسی غرب
غایت در اندیشة سیاسی اسلام
دور دوم: صراط در اندیشة سیاسی متفکران مسلمان
الگوی تحلیل
فصل دوم: صراط در اندیشۀ سیاسی امام خمینی (ره)
بخش اول: زبان سیاسی امام خمینی (ره)
زبان قرآن از دیدگاه امام خمینی (ره)
هدایت و صراط
کلمات محوری در تعابیر راهی و سبک نگارشی و گفتاری
قدم
صف
قافله و کاروان
تعابیر راهی در تعریف مفاهیم
سیاست
از خود بیگانگی
استقلال
نفی سلطه گری
نفی ظلم
آزادی
فرصت طلبی
احتیاط، محافظه کاری، میانه روی، سیاست گام به گام
نه شرقی نه غربی
جمهوری اسلامی
رژیمهای سیاسی
رشد سیاسی
تربیت
وحدت
دشمن
منافقین
صدور انقلاب
پیش بینی
تعابیر راهی و مقولات
مطبوعات و رسانه های گروهی و تعابیر راهی
استعاره ظل اللّه
نماز
جمع بندی
بخش دوم: چهارچوب و دستگاه معنی شناختی «راه» در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)
مقدمه
یـَقَظه یا بیداری
توبه
قیام للّه
توشۀ راه
بار
بین راه
استقامت بر صراط
منزل، مقصد، هدف و صراط
طیف همراهان و صراط
سبقت گیری و پیشقدمی
طیف دشمنان، مخالفان مسیر و صراط
امام، رهبر و صراط
جمع بندی
بخش سوم: صراط (راه) در اندیشه ورزی سیاسی امام خمینی (ره)
مقدمه
صراط، عقاید و راهیابی
راه، غایت و هستی شناسی: از اویی و به سوی اویی
راه، غایت و انسان شناسی (صراط مستقیم انسانیت)
راه، غایت و اسلام (صراط مستقیم اسلامیت)
صراط، راهیابی و امدادهای غیبی (صراط مستقیم ملت)
جمع بندی
صراط، راهیابی و اخلاق
جمع بندی
صراط، احکام و اندیشة سیاسی
صراط مستقیم اسلام و سبل جهان اسلام
صراط مستقیم اسلام و سُبُل ایران
صراط مستقیم، جهان اسلام و راه ایران اسلامی
جمع بندی
نتیجه گیری
منابع فارسی
منابع عربی
منابع انگلیسی

منتجات مماثلة

أكثر