5 امتياز
1 شخص

نظریه های جامعه شناسی

نوع الكتاب : كتاب

دار نشر : سازمان سمت

كاتب :

سعر الكتاب المطبوع : 25,000 payment_lbl_currency_toman

عدد الصفحات المطبوعة : 538

تصنيف الكونغرس : HM606 ‭/ف2‫‭‭ت91387‬‮‭‬

تصنيف ديوي العشري : 301

عدد المراجع الوطنية : 2270756

ISBN : 9789645301406

سنة النشر : 1387

كود المجموعة البحثية : 30

کد کتاب : 0028

كلمات دليلية: علوم اجتماعی

ملخص الكتاب

کتاب نظریه های جامعه شناسی، حاصل پژوهش، کنکاش، تدریس و مطالعه چندین ساله مؤلف در متون جامعه شناسی و آثار مختلف است. این اثر از 12 فصل تشکیل شده است؛ در سه فصل نخست، تعاریف و مفاهیم و نظریه های زیربنایی جامعه شناسی، مانند مثبت گرایی و تطورگرایی به تفصیل آمده است. از فصل چهارم به بعد، نظریه های شناخته شده ای همچون ساخت گرایی و کارکردگرایی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در چهار فصل دیگر، دیدگاه ها و گرایش های جدید، مانند مبادله، روش شناسی مردمی، کنش متقابل نمادی و پدیدارشناسی، تشریح شده است. هر فصل کتاب به چند بخش عمده تقسیم شده است؛ در بخش اول مفاهیم، نظریه ها و اصول هر مکتب و در بخش های دیگر، معرفی آثار و آراء صاحب نظران بنام آن مکتب مطرح شده است .در پایان هر فصل، مفاهیم کلیدی، پرسش ها، یادداشت ها و فهرست منابع و مآخذ ارائه شده است تا درک مطلب و فراگیری آن را آسان سازد.

کتاب الکترونی (PDF)

10,000 payment_lbl_currency_toman

حجم : 3.7 ميغا البايت

عدد صفحات ايبوك : 552

تنبيه: يمكن استخدام هذا الملف عن طريق البرمجيات التي تبث فراكتاب فقط

کتاب مطبوع

25,000 payment_lbl_currency_toman

عدد الصفحات المطبوعة : 552

سنة النشر : 1396

نوع جلد : شومیز

قطع : وزیری

کد یکتا : 190028

نوبت چاپ : 19

تیراژ : 500

موضوعات

قائمة

گشایش کتاب
فصل اول: کلیات
فصل دوم: مثبت گرایی
فصل سوم : تطور گرایی
فصل چهارم : ساخت گرایی
فصل پنجم : کارکرد گرایی
فصل ششم : کنش متقابل نمادی
فصل هفتم : پدیدار شناسی و جامعه شناسی پدیدار شناختی
فصل هشتم : نظریه مبادله
فصل نهم : روش شناسی مردمی : جامعه شناسی زندگی روزمره و معرفت عامیانه
فصل دهم : دیدگاههای مکتب فرانکفورت
فصل یازدهم : کارکرد گرایی نو
فصل دوازدهم : فرانظریه پردازی در نظریه های جامعه شناسی معاصر
واژه نامه

منتجات مماثلة

أكثر