× public_lbl_my_posts My Contents shop_lbl_channels public_lbl_profile_dropdown_edit Logout
5 Score
1 Person

روشهای میدانی در باستان شناسی

Publisher : سازمان سمت

Author : , , , ,

Print version price : 19,000 تومان

Printed Page Count : 752

Congress Class : ‫‬‮‭CC76‭/ھ5ر9 1392‬

Dewey Decimal Classification : ‫‬‮‭930/1

National Bibliography Number : 3353630

ISBN : 9789645309266

Publish Year : 1392

Research Group Code : 12

کد کتاب : 1719

Book summary

کتاب روشهای میدانی در باستان شناسی شامل مجموعه مباحث عملیاتی در کاربرد روشهای میدانی است که باستان شناسان با به کارگیری آنها، کارهای میدانی خود را به انجام می رسانند. عمده روشهای میدانی که از آنها با عناوین کاوش و یا بررسیهای میدانی نام برده می شود هر کدام شامل مجموعه فعالیتهای عملی ویژه ای است که با اصول و قواعد مخصوص و معیارهای معین و در چارچوب نظریه های باستان شناسی مربوط به انجام می رسند. یکی از مزایای مهم این کتاب آموزشی بودن آن است و نویسندگان آن توانسته اند مفاهیم گاه بسیار پیچیده عملیاتی و کاربردی را برای ایجاد مهارت در کاربران به سادگی و قدم به قدم بیان نمایند. مطالب کتاب به گونه ای تنظیم شده است که قبل از ورود به مباحث عملیاتی، پیش زمینه های مناسبی درباره ضرورت و اهمیت کاربرد روشها مطرح می شود و موضوع ابتدا در بستر باستان شناختی آن مورد ارزیابی قرار گرفته، همه مباحث با رویکرد حل مسئله به انجام می رسند. هدف مترجمان در ترجمه این کتاب در وهله اول تأمین منابع مورد نیاز دانشجویان برای دروس مربوط به فعالیتهای میدانی است. علاوه بر آن، مطالب کتاب می تواند در افزایش اطلاعات روش شناسیهای عملی محققان باستان شناسی و بهینه سازی روشهای میدانی آنان مؤثر واقع شود.

PDF

10,000 تومان

Volume : 42.7 M Byte

Ebook Page Count : 767

Notice: This file is usable only on SAMT bookreader application

Printed Book

19,000 تومان

Printed Page Count : 768

Publish Year : 1392

نوع جلد : شومیز

قطع : وزیری

وزن : 1052.16

کد یکتا : 11719

نوبت چاپ : 1

تیراژ : 1000

Subjects

Content

پیشگفتار مؤلفان
مقدمه مترجمان
فصل اول: پیش درآمد (تامس. هستر
فصل دوم: هدفهای بررسی باستان شناختی( هری ج. شیقر)
فصل سوم: طرح تحقیق و فنون نمونه برداری( هری ج. شیقر )
فصل چهارم: بررسی سطحی محوطه( کنث ل. قدر)
فصل پنجم: شیوه و روشهای کاوش( تاسس ر. هستر)
فصل ششم: حفاظت داده ها: ثبت و جمع آوری( کنث ل. قدر)
فصل هفتم: مدیریت و حفاظت دست افزارها در حین کاوش ( تاسس ر. هستر)
فصل هشتم: عکاسی میدانی در باستان شناسی( هری ج. شیقر)
فصل نهم: نقشه برداری، شبکه بندی محوطه و بررسی در باستان شناسی( ل. کایل نپتون به همراه الیزابت آن گریت هاوس)
فصل دهم: لایه نگاری( ریچارد ا. و . آدامز و فرد والدز کوچک)
فصل یازدهم: کاوش و تحلیل بقایای انسانی
فصل دوازدهم: کاوش و بازیابی مواد گیاهی از محوطه های باستانی( ریچارد گ. هالووی)
فصل سیزدهم: روشهای اصلی در تحلیل باستان شناسی شناختی بقایای جانوری( بری و . بیکر، برایان س. شیقر، و د. گننننتری استیل)
فصل چهاردهم: روشهای گاهنگاری( تاسس ر.هستر)
ضمیمه الف: جداول مقادیر معادل و تبدیل آنها
ضمیمه ب: منابع ادوات و خدمات
منابع

Similar products

More