5 امتياز
1 شخص

اقتصاد بخش عمومی (1)

دار نشر : سازمان سمت

كاتب :

سعر الكتاب المطبوع : 7,000 تومان

عدد الصفحات المطبوعة : 390

تصنيف الكونغرس : ‫‬‭HB71‫‭/ج7‮الف‬7 1388

تصنيف ديوي العشري : ‫‬‭330

عدد المراجع الوطنية : 2236209

ISBN : 9789645301161

سنة النشر : 1388

كود المجموعة البحثية : 6

کد کتاب : 0048

كلمات دليلية: اقتصاد

ملخص الكتاب

توجه اصلی کتاب حاضر، به منزلة کتاب اقتصاد بخش عمومی، معطوف شده است به موضوعاتی که زیربنای اقتصاد خرد (اقتصاد خرد کاربردی ) دارند؛ ولی باید اضافه کرد در تألیف این کتاب سعی شده است ارتباط اقتصاد بخش عمومی با اقتصاد کلان نیز مطالعه شود . همچنین باید گفت در موضوعاتی که تحلیلهای نظری به نتایج مبهمی رسیده است، برای بررسی نتایج دقیق تر از تحلیلهای تجربی و اطلاعات آماری موجود در سالهای اخیر نیز استفاده شده است.
کتاب حاضر 9 فصل دارد.
فصل اول : در این فصل مخارج و درآمدهای عمومی دولت در اقتصاد بخش عمومی تجزیه و تح لیل شده و روند درآمدها و مخارج دولت در اقتصاد ایران بررسی شده است.
فصل دوم : در این فصل به تعاریف و مفاهیم بودجه، تاریخچه بودجه در ایران و کلیات مربوط به بودجه و طبقه بندی آن پرداخته شده است . در این فصل نیز رابطه بین بودجه و اقتصاد کلان بررسی شده و همچنین ب ه تجزیه و تحلیل ارتباط بودجه دولت، تعیین درآمد ملی، کسری بودجه و آثار اقتصادی آن، با توجه به نظریات مختلف دربارة تعادل یا عدم تعادل در بودجه، پرداخته شده است . در پایان این فصل با توجه به اطلاعات آماری موجود در اقتصاد کلان کشور، کسری بودجه در اقتصاد ایران، در سالهای اخیر مطالعه و بررسی شده است...

کتاب الکترونی (PDF)

3,500 تومان

حجم : 3.0 ميغا البايت

عدد صفحات ايبوك : 400

تنبيه: يمكن استخدام هذا الملف عن طريق البرمجيات التي تبث فراكتاب فقط

کتاب مطبوع

7,000 تومان

عدد الصفحات المطبوعة : 400

سنة النشر : 1391

نوع جلد : شومیز

قطع : وزیری

کد یکتا : 130048

نوبت چاپ : 13

تیراژ : 2000

موضوعات

قائمة

پیشگفتار
فصل اول: مخارج و درآمدهای عمومی دولت
فصل دوم: بودجه و اقتصاد کلان
فصل سوم: مشخصات اقتصادی، مبانی نظری و روشهای تعیین مالیات بر رارزش افزوده
فصل چهارم: آثار اقتصادی مالیاتها
فصل پنجم: سیاست مالی و توزیع درآمد
فصل ششم: انتقال مالیات
فصل هفتم: نقش مالیات در الگوهای مختلف اقتصادی
فصل هشتم: استقراض ملی و اقتصاد بخش عمومی
فصل نهم: روابط مالی بین سطوح مختلف دولت( مرکزی، ایالتی و محلی) در ...
پرسشها و تمرینها
پیوستها
منابع

منتجات مماثلة

أكثر