× حساب المستخدم profile_lbl_orders_history شحن الحساب زيادة رصيد الحساب عن طريق بطاقة الشحن مكتبتي عمليات مالية بطاقة الشراء الخروج من الحساب
1 / 5

اقتصاد بخش عمومی (1)

دار نشر : سازمان سمت

كاتب :

سعر الكتاب المطبوع : 7,000 payment_lbl_currency_toman

عدد الصفحات المطبوعة : 390

الکونغرس : ‫‬‭HB71‫‭/ج7‮الف‬7 1388

دیوی العشری : ‫‬‭330

عدد المراجع الوطنية : 2236209

ISBN : 9789645301161

سنة النشر : 1388

كود المجموعة البحثية : 6

شابک دیجیتال : 978-600-02-0891-2

کد کتاب : 0048

كلمات دليلية: اقتصاد

ملخص الكتاب

توجه اصلی کتاب حاضر، به منزله کتاب اقتصاد بخش عمومی، معطوف شده است به موضوعاتی که زیربنای اقتصاد خرد (اقتصاد خرد کاربردی ) دارند؛ ولی باید اضافه کرد در تألیف این کتاب سعی شده است ارتباط اقتصاد بخش عمومی با اقتصاد کلان نیز مطالعه شود. همچنین باید گفت در موضوعاتی که تحلیلهای نظری به نتایج مبهمی رسیده است، برای بررسی نتایج دقیق تر از تحلیل های تجربی و اطلاعات آماری موجود در سال های اخیر نیز استفاده شده است.

کتاب حاضر 9 فصل دارد.
فصل اول: در این فصل مخارج و درآمدهای عمومی دولت در اقتصاد بخش عمومی تجزیه و تحلیل شده و روند درآمدها و مخارج دولت در اقتصاد ایران بررسی شده است.

فصل دوم: در این فصل به تعاریف و مفاهیم بودجه، تاریخچه بودجه در ایران و کلیات مربوط به بودجه و طبقه بندی آن پرداخته شده است. در این فصل نیز رابطه بین بودجه و اقتصاد کلان بررسی شده و همچنین به تجزیه و تحلیل ارتباط بودجه دولت، تعیین درآمد ملی، کسری بودجه و آثار اقتصادی آن، با توجه به نظریات مختلف درباره تعادل یا عدم تعادل در بودجه، پرداخته شده است.

در پایان این فصل با توجه به اطلاعات آماری موجود در اقتصاد کلان کشور، کسری بودجه در اقتصاد ایران، در سال های اخیر مطالعه و بررسی شده است...

کتاب چاپی

7,000 payment_lbl_currency_toman

shop_lbl_add_to_basket

عدد الصفحات المطبوعة : 400

سنة النشر : 1391

نوع جلد : شومیز

قطع : وزیری

کد یکتا : 130048

نوبت چاپ : 13

تیراژ : 2000

کتاب الکترونی (PDF)

3,500 payment_lbl_currency_toman

حجم : 3.0 ميغا البايت

تنبيه: يمكن استخدام هذا الملف عن طريق البرمجيات التي تبث فراكتاب فقط

shop_lbl_add_to_basket

عدد صفحات ايبوك : 400

موضوعات

قائمة

پیشگفتار
فصل اول: مخارج و درآمدهای عمومی دولت
فصل دوم: بودجه و اقتصاد کلان
فصل سوم: مشخصات اقتصادی، مبانی نظری و روش های تعیین مالیات بر رارزش افزوده
فصل چهارم: آثار اقتصادی مالیات ها
فصل پنجم: سیاست مالی و توزیع درآمد
فصل ششم: انتقال مالیات
فصل هفتم: نقش مالیات در الگوهای مختلف اقتصادی
فصل هشتم: استقراض ملی و اقتصاد بخش عمومی
فصل نهم: روابط مالی بین سطوح مختلف دولت (مرکزی، ایالتی و محلی) در ...
پرسش ها و تمرین ها
پیوست ها
منابع

منتجات مماثلة

أكثر

آراء